Header Ads

กกพ. ส่งต่อความภาคภูมิใจ จัดมอบรางวัลเกียรติยศกับสุดยอดผลงาน การประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อวอร์ด 2565

กกพ. ส่งต่อความภาคภูมิใจ จัดมอบรางวัลเกียรติยศกับสุดยอดผลงาน การประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อวอร์ด 2565

กกพ. ส่งต่อความภาคภูมิใจ จัดมอบรางวัลเกียรติยศกับสุดยอดผลงาน
การประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อวอร์ด 2565

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จัดงานประกาศผล และพิธีมอบรางวัลการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปี 2565 “กองทุนพัฒนาไฟฟ้าอวอร์ด 2565” ส่งมอบรางวัลเเห่งเกียรติยศ เชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นเกียรติประวัติของผู้ชนะการประกวด และเงินรางวัลรวมกว่า 710,000 บาท ให้กับสุดยอดผลงานสร้างสรรค์ ทั้ง 28 ผลงาน พร้อมโชว์ความสำเร็จของการดำเนินงานผ่านการจัดแสดงผลงานของผู้เข้าประกวด และจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ดีเด่นจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศทั่วประเทศ ณ ห้องมิตรทาวน์ฮอล์ 1 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์
นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้จัดกิจกรรม “การประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปี 2565” ภายใต้แนวคิด “เราคือผู้สร้างความยั่งยืนอย่างไม่หยุดยั้ง” Empower the Community for Sustainable Development ซึ่งมีการเปิดรับสมัครผลงานเข้าร่วมประกวดตั้งแต่ 

4 กุมภาพันธ์ 2565 และที่ผ่านมาสำนักงาน กกพ. ได้มีการจัดกิจกรรมลงพื้นที่ครอบคลุมสำนักงาน กกพ. ประจำเขตทั่วประเทศ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี สุราษฎร์ธานี สงขลา และกรุงเทพมหานคร เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และรับสมัครผู้เข้าประกวด โดยในปีนี้มีการประกวดผลงาน แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
1. ระดับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 2. ระดับโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ 3. ระดับหมู่บ้านต้นแบบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
“การจัดประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปี 2565 ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้เกี่ยวข้องได้พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพที่ต่อเนื่อง สู่การพัฒนาชุมชน และการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างตัวอย่างของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ โครงการชุมชนที่ดี และหมู่บ้านต้นแบบ สำหรับการนำไปใช้ขยายผลและแลกเปลี่ยนความรู้การดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลงานเข้าร่วมประกวดทั้ง 3 ระดับ รวมกว่า 184 ผลงาน โดยผ่านการคัดเลือกรอบแรกจำนวน 84 ผลงาน แบ่งเป็น 1. ระดับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ จำนวน 28 ผลงาน ระดับโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ จำนวน 38 ผลงาน และระดับหมู่บ้านต้นแบบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จำนวน 18 ผลงาน ซึ่งในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเมษายน 2565 คณะทำงานสนับสนุนการตัดสินการประกวด ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง และประเมินผลการดำเนินงานของผลงานที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้ภายใต้หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด และแนวทางการพิจารณาการประกวดแต่ละระดับ จนได้สุดยอด 28 ผลงานการบริหารจัดการกองทุนดีเด่น โครงการชุมชน และต้นแบบแห่งการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า” นายเสมอใจ กล่าว
นายเสมอใจ กล่าวต่อว่า จากการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปี 2565 ผลปรากฏว่า มีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ โครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ และหมู่บ้านต้นแบบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 21 รางวัล 28 ผลงาน ดังนี้

การประกวดระดับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ จำนวน 4 รางวัล  ได้แก่
รางวัลประเภทกองทุนขนาดใหญ่ดีเด่น จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 กองทุน ได้แก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 กองทุน ได้แก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 กองทุน ได้แก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ
รางวัลประเภทกองทุนขนาดกลางดีเด่น จำนวน 1 รางวัล ประกอบด้วย
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 2, กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 3 และกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 9
การประกวดระดับโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ จำนวน 14 รางวัล ได้แก่
รางวัลด้านสาธารณสุขดีเด่น จำนวน 2 รางวัล ประกอบด้วย
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ในช่องปากระบบดิจิตอล โรงพยาบาลท่ากระดานอำเภอศรีสวัสดิ์ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 5 และโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 6
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดซื้อกระเป๋าคัดกรองโรคประจำหมู่บ้าน อสม. ห่วงใยประชาชน ตำบลไผ่ต่ำ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 2
รางวัลด้านการศึกษาดีเด่น จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องดนตรี โรงเรียนท่าตะคร้อ ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 9
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ในฝันโรงเรียน วัดห้วยหมู หมู่ 9 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 3 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างโดมคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 3 และโครงการจ้างครูอัตราจ้างรายเดือนโรงเรียน วัดลำพระยา 
(แช่มช้อยวิทยา) หมู่ 4 ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รางวัลด้านเศรษฐกิจชุมชนดีเด่น จำนวน 2 รางวัล ประกอบด้วย
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปากแรต กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2 และโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนพรุไทยฮันนี่บี กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมอาชีพต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว หมู่ 3 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2
รางวัลด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น จำนวน 2 รางวัล ประกอบด้วย
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการศูนย์อนุรักษ์และฟื้นฟูปูแสมปูดำสู่การจัดการธรรมชาติ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดภูเก็ต 1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดซื้อเครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งเพื่อใช้ในชุมชน ตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1 และโครงการจ้างงานกำจัดวัชพืชและสิ่งที่กีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บ สายท่าเทพ บ้านป่าระไมกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลขุนตัดหวาย กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา
รางวัลด้านรางวัลด้านสาธารณูปโภคดีเด่น จำนวน 2 รางวัล ประกอบด้วย
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำรูปตัววี บ้านพุองกะ หมู่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 8
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และโครงการปรับปรุงระบบประปาประจำหมู่บ้าน บ้านเกาะทากเหนือ หมู่ 2 ตำบลนาหว้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา
รางวัลด้านพลังงานชุมชนดีเด่น จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ตำบลท่าแฝกกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการติดตั้งชุดพลังงานโซล่าเซลล์ให้กับโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง กองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมพาราโบล่าโดม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 2
การประกวดระดับหมู่บ้านต้นแบบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จำนวน 3 รางวัล  ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านแหลมประทับ หมู่ 5 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช กองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านบ้านบนทุ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลพรุไทย อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านบ้านบางป่า ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1
ในวันนี้ จาก 184 ผลงาน สู่สุดยอด 28 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก สำนักงาน กกพ. ได้จัดพิธีมอบรางวัลเเห่งเกียรติยศ 
โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพระราชทานถ้วยรางวัล ให้แก่ผู้ชนะการประกวดในระดับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ และสำนักงาน กกพ. ขอมอบรางวัลแห่งเกียรติคุณให้แก่ทุกๆ ผลงานที่ร่วมสร้างสรรค์ผลงานแห่งการพัฒนาโดยงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอด
การพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าสืบไป พร้อมกันนี้ ภายในงานยังได้จัดนิทรรศการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า มีการจัดแสดงผลงานผู้เข้าประกวดและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ดีเด่นจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศทั่วประเทศ รวมทั้งกิจกรรมที่น่าสนใจ Talk Session ในหัวข้อ “สร้างความสุข สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน” โดย ‘อเล็กซ์ เรนเดลล์’ นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้จัดขึ้น ณ ห้องมิตรทาวน์ฮอล์ 1 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์
อย่างไรก็ตามตลอดช่วงการดำเนินโครงการที่ผ่านมา สำนักงาน กกพ. ได้เห็นถึงความตั้งใจของแต่ละผลงานที่เกิดจากความร่วมมือกันของชุมชน ช่วยกันผลักดันให้ประสบความสำเร็จ โดยสามารถนำงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าไปบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนับว่าทุกผลงานล้วนมีความโดดเด่น และมีศักยภาพในการต่อยอดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม พร้อมเป็นแบบอย่างของแรงบันดาลใจในการสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างอย่างยืนแท้จริง นายเสมอใจ กล่าวสรุป
////////////////////////////////////////////////////////////////////////

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.