Header Ads

บิสกิต โซลูชั่น แนะแบรนด์เร่งทรานฟอร์มวิธีสร้างประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า รู้ปัญหา ความต้องการ และตอบสนองลูกค้าแบบเรียลไท

บิสกิต โซลูชั่น แนะแบรนด์เร่งทรานฟอร์มวิธีสร้างประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า

รู้ปัญหา ความต้องการ และตอบสนองลูกค้าแบบเรียลไทม์

 BIZCUIT ผู้นำในการให้บริการโซลูชั่นเทคโนโลยี AI ด้วยการเป็น AI Enabler สร้างการทรานฟอร์ม ประสบการณ์ของผู้บริโภค และเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินธุรกิจ เผยแบรนด์ส่วนใหญ่ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการทำแบบสอบถาม แต่ขาดการรับมือกับปัญหาในการดูแลลูกค้าให้ทันท่วงที ข้อมูลจากฟ็อบส์พบผู้บริโภค 66% คาดหวังแบรนด์เข้าใจความต้องการและ 50% ให้คุณค่ากับการแก้ปัญหา ที่รวดเร็วเป็นอันดับแรก แนะแบรนด์เร่งนำเทคโนโลยีบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้า ที่สามารถรวบรวมและระบุประสบการณ์ไม่ดีของลูกค้า รวมทั้งเชื่อมต่อให้แบรนด์แก้ไขปัญหาได้ในทันที ล่าสุดพัฒนา AI ใน FullLoop CX แพลตฟอร์มบริหารประสบการณ์ลูกค้าครบวงจรด้วย AI  Machine Learning ให้เข้าใจภาษาธรรมชาติ หรือ Natural Language Understanding (NLU) ช่วยแก้เพนพ้อยท์ของแบรนด์ สร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ดีที่สุดตลอดเส้นทางแบบเรียลไทม์ และเสริมสร้างการบริหาความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างโอกาสเพิ่มยอดขายมากขึ้นกว่า 5 เท่าเมื่อเทียบกับงบที่ลงทุนในการใช้แพลตฟอร์ม ให้แบรนด์ก้าวล้ำนำหน้าในธุรกิจด้วยการเป็นแบรนด์ ที่มีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง

นายสุทธิพันธุ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสกิต โซลูชั่น จำกัด หรือ BIZCUIT เปิดเผยว่า ในยุคดิจิทัลการที่ลูกค้าสามารถแสดงความเห็นต่อบริการที่ได้รับ เป็นเรื่องที่เห็น ได้เป็นปกติ โดยเฉพาะเมื่อการให้ความเห็นเหล่านั้นสามารถทำได้ง่ายผ่านสมาร์ทโฟนในทันทีเพราะฉะนั้นสิ่งที่แบรนด์สามารถสร้างความประใจในการบริการได้อย่างมาก คือการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ รวดเร็ว เพราะผู้บริโภคยุคนี้ไม่ชอบการรอคอย แต่แบรนด์หรือผู้ประกอบส่วนใหญ่ยังใช้การประเมินความพึงใจ ของลูกค้าด้วยแบบสอบถาม หรือใช้ซอฟแวร์เทคโนโลยีที่เป็น CRM  โซลูชั่น เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลใช้วิเคราะห์ ผลเพื่อทำ report หรือรายงานวิเคราะห์ แต่ไม่ได้ take action ด้วยการนำไปดำเนินการขั้นต่อไปกับข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าเป็นรายบุคคล เพื่อโน้มน้าวไม่ให้ลูกค้าเลิกใช้บริการกับแบรนด์ หรือบางแบรนด์ถึงแม้จะมีการนำข้อมูลไปใช้ แต่ส่วนใหญ่ใช้เฉพาะด้านการวางแผน หรืออาจใช้เวลานาน กว่าการบริการจะได้รับการปรับปรุง

นอกจากนี้ ข้อมูลจากนิตยสารฟ็อบส์ยังพบว่าผู้บริโภค 66% คาดหวังว่าแบรนด์จะต้องเข้าใจความต้องการ ของผู้บริโภค[1] และ 50% ให้คุณค่ากับการที่แบรนด์สามารถแก้ปัญหาที่รวดเร็วเป็นอันดับแรก[2] ดังนั้นจะเห็นว่า เพนพ้อยท์ในการสร้างประสบการณ์ที่ดีระหว่างแบรนด์กับลูกค้า ในยุคดิจิทัลที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer Centric นั่นคือการตอบสนองต่อการร้องเรียน การติดต่อ หรือการติชมจากลูกค้าได้อย่างทันท่วงที ซึ่งยังเป็นประเด็นที่หลายแบรนด์กำลังประสบปัญหา  

“ในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยี AI Machine learning เพื่อให้เข้าใจภาษาธรรมชาติ หรือ Natural Language Understanding (NLU) มาช่วยแบรนด์หรือภาคธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อการทรานฟอร์มระบบ การจัดการประสบการณ์ลูกค้า ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถเพิ่มศักยภาพในการวิเคราะห์ภาษที่ผู้คนใช้จริง ในชีวิตประจำวันซึ่งมีความหมายซับซ้อนหลากหลายใจความ ด้วยการตรวจจับภาษาจากเนื้อหาที่รวบรวมขึ้นจากสิ่งที่ลูกค้าพิมพ์มาให้หรือมีการติชม ซึ่งไม่ได้เกิดจากการใช้ key word ที่มีข้อความที่จำกัดเพียงไม่กี่คำ แล้วนำมาวิเคราะห์ประเมินผล ซึ่งขึ้นอยู่กับแบรนด์ที่จะนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้ตรงกับ Workflow ในกระบวนการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าในธุรกิจของตัวเอง” นายสุทธิพันธุ์ กล่าว


BIZCUIT ในฐานะผู้นำในการให้บริการโซลูชั่นด้วยเทคโนโลยี AI ด้วยการเป็น AI Enabler มีความตั้งใจที่จะ เป็นผู้ร่วมสนับสนุนในการนำเทคโนโลยี AI ด้าน Machine learning มาช่วยส่งเสริมการพัฒนาในองค์กรธุรกิจ และช่วยลดเพนพ้อยท์ในด้านการตอบรับการร้องเรียนจากลูกค้าที่ล่าช้า ให้กับธุรกิจและผู้ประกอบการ เสริมสร้างการบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า หรือ CRM อย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนา FullLoop CX ซึ่งเป็น แพลตฟอร์มบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management) ครบวงจร ใช้เทคโนโลยี AI Machine Learning เพื่อให้เข้าใจภาษาธรรมชาติ หรือ Natural Language Understanding (NLU) โดยนำไป ใช้ในด้านการตรวจจับภาษาข้อความที่ลูกค้าหรือผู้บริโภคได้พูดถึง หรือคอมเม้นต์ในช่องทางต่าง ๆ ทั้งนี้ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในทุกแพลตฟอร์มที่เป็นช่องทางติดต่อของแบรนด์ ซึ่งนอกจากตรวจจับแล้ว ยังสามารถประมวลผล วิเคราะห์ ตรวจสอบ โดยเข้าใจในเจตนาและความต้องการของลูกค้า รวมถึงสามารถ ตอบสนอง หรือดำเนินการขั้นต่อไปแบบเรียลไทม์ตามที่แบรนด์ต้องการได้อีกด้วย 

FullLoop CX มีจุดเด่นที่ช่วยองค์กรธุรกิจบริหารประสบการณ์ลูกค้าได้เรียลไทม์ ดังนี้

  • เป็นระบบบริหารประสบการณ์ลูกค้าในบน Cloud Service 100% โดยใช้ AI Machine Learning ที่เข้าใจภาษาธรรมชาติ และ Automatic Workflow สามารถดูแลประสบการณ์ลูกค้าเฉพาะบุคคลแบบอัตโนมัติ ราคาคุ้มค่าการใช้งาน ด้วยค่าบริการเป็นรายเดือน ซึ่งคำนวณตาม Volume การใช้งานจริง
  • รองรับการทำงาน 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาบาฮาซา อินโดนีเซีย (Bahasa) และกำลังพัฒนาภาษาฟิลิปปินส์ (Tagalog) โดยไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมอื่นเพิ่มเติม รองรับการใช้งานบนทุกอุปกรณ์ เหมาะกับองค์กรทุกขนาด พร้อมระบบการกำหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูลตามขอบเขตงานเฉพาะ ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก
  • เข้าใจความต้องการของลูกค้าโดยให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางแบบ Customer Centric ด้วยเทคโนโลยี AI ที่สามารถเปลี่ยนคำติชมของลูกค้า ไปสู่ Action KPI ให้กับองค์กรโดยอัตโนมัติ อีกทั้งสามารถรับฟังและแยกแยะข้อเสนอแนะจากลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตามบริบทของภาษาอีกด้วย
  • มีระบบการวิเคราะห์พร้อม Dashboard ที่ถูกออกแบบจากทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการเป็นที่ปรึกษาการตลาดมากว่า 20 ปี ช่วยองค์กรในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในส่วนการจัดการองค์กร การสื่อการตลาดที่ส่งผลต่อยอดขาย และการสร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจที่เจาะลึกได้หลายแง่มุมของธุรกิจ ในรูปแบบหน้าจอแสดงผลแบบเรียลไทม์ หรือ Real-time web report ที่ติดตามผลได้ตลอดเวลา ผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้

ในยุคที่ผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง การสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ดีที่สุดตลอดเส้นทางแบบเรียลไทม์ จึงเป็นหัวใจ หลักที่ช่วยให้ธุรกิจหรือแบรนด์ประสบความสำเร็จ ซึ่งการนำเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนในการบริหารความ สัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างยั่งยืน สามารถต่อยอดไปสู่การเพิ่มยอดขายมากขึ้นกว่า 5 เท่า เมื่อเทียบกับยอด ที่ลงทุนในการใช้แพลตฟอร์ม และยังทำให้แบรนด์ก้าวล้ำนำหน้าคู่แข่ง ด้วยการเป็นแบรนด์ที่มีผู้บริโภค เป็นศูนย์กลางอย่างสมบูรณ์ ซึ่งส่งผลให้แบรนด์สามารถครองใจผู้บริโภค จนผู้บริโภคพร้อมปกป้องแบรนด์ และยินดีที่จะบอกต่อ หรือแนะนำแบรนด์ให้กับเพื่อนและคนใกล้ชิด นายสุทธิพันธุ์กล่าวสรุป

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI โซลูชั่น Machine Learning โดยเฉพาะด้าน Natural Language Processing (NLP) และด้าน Computer Vision หรือสนใจทดลองใช้งาน FullLoop CX ติดต่อ

https://www.bizcuitsolution.com/th/talk-to-us/ สอบถามโทร. 02-664-1675-7

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.