Header Ads

กรมการแพทย์ ร่วมกับ แอสตร้าเซนเนก้า จัดทำภาพยนตร์สั้นเนื่องในวันโรคหืดโลก “วันที่ทุกอย่างดับมืดลง”

 

กรมการแพทย์ ร่วมกับ แอสตร้าเซนเนก้า จัดทำภาพยนตร์สั้นเนื่องในวันโรคหืดโลก

“วันที่ทุกอย่างดับมืดลง” มุ่งสร้างความตระหนักรู้ด้านการรักษา

และการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคหืด   

 โรคหืด ยังคงเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ด้านสาธารณสุขของไทย โดยในแต่ละปีมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคหืดกว่า2,000 ราย  ขณะที่ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลตรงตามมาตรฐานนั้นมีเพียงแค่ร้อยละ 30 เท่านั้น

เนื่องในวันโรคหืดโลก กรมการแพทย์ ร่วมกับ บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จํากัด จัดทำภาพยนตร์สั้น สะท้อนการใช้ชีวิต และความกังวลของผู้ป่วยผ่านเรื่องราวของ “พล”  ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัว และตรวจพบว่าเป็นโรคหืด เขาต้องเผชิญกับความกังวลต่างๆ และชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป จากเค้าโครงเรื่องจริงของผู้ป่วย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาและปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคหืด

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า โรคหืด (Asthma) เป็นอีกหนึ่งโรคเรื้อรังที่ไม่ควรมองข้าม มีผู้ป่วยจำนวนมากต้องทุกข์ทรมาน และส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ดังนั้น องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การหืดโลก Global Initiative for Asthma กำหนดให้วันอังคารแรกของเดือนพฤษภาคมของทุกปีเป็น “วันโรคหืดโลก” (world asthma day) ซึ่งปี พ.ศ.2565 นี้ตรงกับวันที่ 3 พฤษภาคม โดยมีคำขวัญว่า “Closing Gaps in Asthma Care” หรือ “การลดช่องว่างในการดูแลคนไข้โรคหืด”

“กรมการแพทย์ จึงอยากเชิญชวนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย รวมถึงประชาชนคนไทยทั่วไป ให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันดูแลตนเองรวมไปถึงการรักษาที่เหมาะสม เนื่องจากในปัจจุบัน วิวัฒนาการทางการแพทย์นั้นพัฒนามากขึ้น ทำให้มีวิธีการการรักษาที่ดีขึ้นได้ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การป้องกันและดูแลตนเอง หลีกเลี่ยงฝุ่นควันและปัจจัยกระตุ้นการกำเริบต่างๆ, ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ, หมั่นตรวจสมรรถภาพปอดอย่างน้อยปีละครั้ง และไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาสม่ำเสมออย่างเหมาะสม” นพ.สมศักดิ์ กล่าว

ผู้ที่สนใจ สามารถ รับชมคลิปวิดีโอชุด “วันที่ทุกอย่างดับมืดลง”  ผ่านทางทางเพจ Facebook กรมการแพทย์ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

โครงการ Healthy Lung Thailand

โครงการ Healthy Lung Thailand ได้เริ่มต้นดำเนินมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 โดยมีจุดประสงค์ในการมุ่งสร้างการตระหนักรู้และ สนับสนุนการเข้าถึงการวินิฉัยโรคและการรักษาโรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคมะเร็งปอด ผ่านความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งองค์กรจากภาครัฐ เอกชน และการแพทย์ เพื่อเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพปอดที่แข็งแรง

เกี่ยวกับ แอสตร้าเซนเนก้า

แอสตร้าเซนเนก้า (ชื่อย่อหลักทรัพย์ AZN ในตลาดหลักทรัพย์ LSE/ STO/ Nasdaq) เป็นบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก มุ่งเน้นทางด้านการคิดค้น พัฒนา และจำหน่ายยาเพื่อการรักษาโรค โดยเฉพาะในกลุ่มยาโรคมะเร็ง กลุ่มยาโรคหัวใจ ไต และระบบเผาผลาญ และกลุ่มยาโรคทางเดินหายใจ แอสตร้าเซนเนก้า มีฐานอยู่ที่เมืองเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร และดำเนินธุรกิจในกว่า 100 ประเทศ และมีผู้ป่วยหลายล้านคนทั่วโลกที่ได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมยาต่างๆ จากแอสตร้าเซนเนก้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาไปยังเว็บไซต์ astrazeneca.com และช่องทางทวิตเตอร์ @AstraZeneca

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.