Header Ads

อีวายจับมือพันธมิตรแก้ปัญหาขยะพลาสติก งัดประสบการณ์ในทุกภาคส่วนใช้ยกระดับเกณฑ์วัดผล

อีวายจับมือพันธมิตรแก้ปัญหาขยะพลาสติก งัดประสบการณ์ในทุกภาคส่วนใช้ยกระดับเกณฑ์วัดผล

  • อีวายจะร่วมกับพันธมิตร ออกแบบเกณฑ์การประเมินเพื่อช่วยปลดล็อกทุนในการยุติขยะพลาสติก
  • อีวายใช้ประสบการณ์ระดับโลก ทั้งจากภาคเคมีและการผลิต
  • โครงการอื่น ๆ ของอีวายที่กำลังจะมีขึ้น จะมุ่งเน้นไปที่การวัดความสำเร็จในโครงการของพันธมิตร รวมถึงการจัดหาทุนให้กับทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า

อีวาย (EY) ได้เข้าร่วมพันธมิตรเพื่อยุติขยะพลาสติก (Alliance to End Plastic Waste) กับบริษัท ผู้ร่วมโครงการ พันธมิตร และผู้สนับสนุนรวมกว่า 90 ราย ที่มุ่งมั่นที่จะกำจัดขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์ของอีวายในด้านเคมีภัณฑ์ การผลิต ห่วงโซ่อุปทาน และการเงิน จะช่วยให้พันธมิตรพัฒนาเกณฑ์การประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำงานภาคสนาม ซึ่งจะช่วยให้พันธมิตรสามารถเร่งเงินทุนให้กับโครงการที่มีพันธมิตรเป็นแกนนำ โดยตัวชี้วัดที่ชัดเจนและแน่นอนจะสร้างรากฐานของรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืนและนำไปใช้ได้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งสามารถปรับขนาดได้เพื่อสร้างผลกระทบให้กว้างขึ้น

นอกจากเครือข่ายสมาชิกและหุ้นส่วนทั่วโลกแล้ว พันธมิตรยังมีผลงานกว่า 35 โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ใน 29 ประเทศ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับพลาสติก โดยมุ่งเน้นที่การทดสอบและเร่งการแก้ปัญหา เพื่อปรับปรุงการรวบรวม การคัดแยก การดำเนินการ และการรีไซเคิลขยะพลาสติก เพราะยังมีผู้คนอีกสามพันล้านคนทั่วโลกที่ยังเข้าไม่ถึงบริการจัดการขยะที่เหมาะสม ซึ่งงานของอีวายจะช่วยพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นนวัตกรรมและยั่งยืนด้วยตนเอง ให้ชุมชนที่ตั้งอยู่สามารถเป็นเจ้าของและดำเนินการเองได้

ดร. แฟรงค์ เจนเนอร์ (Dr.-Ing. Frank Jenner) หัวหน้าแผนกเคมีและวัสดุขั้นสูงของอีวาย โกลบอล กล่าวว่า

“การยุติขยะพลาสติกเป็นความทะเยอทะยานที่สูงตระหง่าน และต้องดำเนินการในทุกภาคส่วนของสังคม ผมเชื่อว่านวัตกรรมและความร่วมมือกับชุมชนพันธมิตรจะทำให้การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเกิดขึ้นได้ ขั้นตอนต่อไปที่สำคัญ คือการปลดล็อกการลงทุนที่จำเป็นในโซลูชันหมุนเวียนที่เป็นนวัตกรรมและใช้ได้จริง ที่พันธมิตรนำไปใช้มาแล้ว ซึ่งหากมีเกณฑ์วัดที่เหมาะสมและมีการวัดประสิทธิภาพของโครงการอย่างสม่ำเสมอ ก็เป็นไปได้ที่จะพิสูจน์ได้ว่าความสำเร็จสามารถทำซ้ำได้ ซึ่งจะดึงดูดการลงทุนได้มากขึ้น และเร่งความก้าวหน้าในการยุติขยะพลาสติก”

สตีฟ วาร์เลย์ (Steve Varley) รองประธานด้านความยั่งยืนของอีวาย โกลบอล กล่าวว่า

“การดำเนินการร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ปัญหาขยะพลาสติก และบุคลากรของอีวายก็พร้อมที่จะช่วยขับเคลื่อนความก้าวหน้าในประเด็นที่ซับซ้อนนี้ พันธมิตรเพื่อยุติขยะพลาสติกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมข้ามสายกลุ่มสำคัญ ที่อุทิศตนให้กับการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง และผมภูมิใจที่อีวายเข้าร่วมโครงการริเริ่มนี้ เพื่อช่วยขยายโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมอย่างแท้จริงและช่วยปกป้องโลก”

เจคอบ ดูเออร์ (Jacob Duer) ประธานและซีอีโอของพันธมิตรเพื่อยุติขยะพลาสติก กล่าวว่า

“เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับองค์กรระดับโลกอย่างอีวาย เพื่อพัฒนาโซลูชันที่ช่วยขจัดขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อม เครือข่ายที่กำลังเติบโตของเราเน้นความสำคัญของการดำเนินการร่วมกัน เพื่อจัดการกับความท้าทายที่ซับซ้อนในหลายด้านนี้ และคอยจับตาดูเป้าหมายของการบรรลุวัฏจักรเต็มรูปแบบ โดยเสริมด้วยมาตรการเชิงปฏิบัติไปด้วยในระหว่างนี้ เราตั้งตารอที่จะได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับอีวาย เพื่อเร่งแนวทางแก้ปัญหาที่ปรับขนาดได้และพึ่งพาตนเองได้ในเชิงเศรษฐกิจ”

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ

เกี่ยวกับอีวาย

อีวายดำรงอยู่เพื่อสร้างโลกการทำงานที่ดีขึ้น ช่วยสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับลูกค้า ผู้คน และสังคม รวมถึงสร้างความไว้วางใจในตลาดทุน

ทีมงานที่หลากหลายของอีวาย ซึ่งมีทั้งข้อมูลและเทคโนโลยีในกว่า 150 ประเทศ ให้ความไว้วางใจผ่านการประกัน และช่วยให้ลูกค้าเติบโต ปรับเปลี่ยน และดำเนินการได้

ในการทำงานผ่านการประกัน การให้คำปรึกษา กฎหมาย กลยุทธ์ ภาษี และการทำธุรกรรม ทีมงานของอีวายจะตั้งคำถามที่ดีขึ้น เพื่อค้นหาคำตอบใหม่ให้กับปัญหาที่ซับซ้อนซึ่งโลกของเรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

อีวายหมายถึงองค์กรระดับโลกและอาจหมายถึงบริษัทสมาชิกของเอิร์นสท์ แอนด์ ยัง โกลบอล จำกัด (Ernst & Young Global Limited) ตั้งแต่หนึ่งแห่งหรือมากกว่า ซึ่งแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคลแยกจากกัน โดยเอิร์นสท์ แอนด์ ยัง โกลบอล จำกัด เป็นบริษัทจำกัดโดยการรับประกันในสหราชอาณาจักรที่ไม่ได้ให้บริการแก่ลูกค้า ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่อีวายรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และคำอธิบายเกี่ยวกับสิทธิ์ที่บุคคลมีภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลมีอยู่ใน ey.com/privacy บริษัทสมาชิกของอีวายไม่ใช้กฎหมายที่ขัดต่อกฎหมายท้องถิ่น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรของเรา โปรดเยี่ยมชม ey.com

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ออกโดยอีวายจีเอ็ม จำกัด (EYGM Limited) ซึ่งเป็นสมาชิกขององค์กรอีวายที่ไม่ได้ให้บริการใด ๆ แก่ลูกค้าเช่นกัน

เกี่ยวกับภาคการผลิตและการเคลื่อนย้ายของอีวาย

การขยายตัวของเมือง ความคาดหวังของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดขึ้นใหม่ กำลังเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่เป็นไปได้ ตั้งแต่การผลิตและการจัดจำหน่ายสินค้า ไปจนถึงการขนส่งผู้คน การจะประสบความสำเร็จในโลกใหม่ของความคล่องตัวและการผลิตที่ชาญฉลาด ผู้ครองตลาดต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยความเร็วที่ไม่เคยมีมาก่อน คิดให้เหมือนสตาร์ทอัพที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เข้าถึงความสามารถใหม่ ๆ และดึงดูดลูกค้า ด้วยประสบการณ์ในห่วงโซ่คุณค่าและพันธมิตรด้านเทคโนโลยีที่สำคัญ ทีมงานของเราทำให้ลูกค้าเห็นถึงวิธีการสร้างประสิทธิภาพ ณ ขณะนี้ ในขณะที่นำระบบดิจิทัลมาใช้และเป็นทางเลือกสำหรับการเติบโตในระยะยาวไปด้วย บริษัทยานยนต์ การขนส่ง การบินและอวกาศ การป้องกันประเทศ เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สามารถดึงเอาความแข็งแกร่งของเครือข่ายข้ามสายอุตสาหกรรมของเราและนำแนวทางที่หลากหลายของเราไปใช้ได้ในวันนี้ เพื่อเตรียมธุรกิจให้พร้อมสำหรับอนาคต

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.