Header Ads

Golden Ventures REIT ประกาศผลการดำเนินงานรอบไตรมาสสอง ของปีงบประมาณ 2565 พร้อมจ่ายปันผลในอัตรา 0.1920 บาทต่อหน่วย

Golden Ventures REIT ประกาศผลการดำเนินงานรอบไตรมาสสอง ของปีงบประมาณ 2565 พร้อมจ่ายปันผลในอัตรา 0.1920 บาทต่อหน่วย

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FPCAMT” ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ หรือ “GVREIT” เผยผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2565 (มกราคม -มีนาคม 2565) กองทรัสต์มีรายได้รวมอยู่ที่ 280.33 ล้านบาท พร้อมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาสที่ 2/2565 ในอัตรา 0.1920 บาทต่อหน่วยทรัสต์ คิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ตอบแทนทั้งสิ้นกว่า 156.44 ล้านบาท โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 10 มิถุนายน 2565

ที่ผ่านมา FPCAMT ยังคงมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอการลงทุนในอาคารสำนักงานชั้นนำเกรด A ในย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพ ที่พร้อมด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและตอบโจทย์ด้านการให้บริการแก่ผู้เช่าและผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้เช่า ด้วยการบริหารจัดการโครงการอย่างใกล้ชิดและจัดให้มีกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ส่งผลให้สามารถรักษาระดับอัตราการเช่าอยู่ในระดับสูง โดยปัจจุบันมีอัตราการเช่าพื้นที่อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และอาคารสาทร สแควร์ ที่สูงถึง 95% และ 91% ตามลำดับ

นางสาวจันทราภรณ์ จัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ภาพรวมด้านเศรษฐกิจช่วงต้นปีแสดงการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นจากการเปิดประเทศ การคลายล็อคดาวน์ และการเข้าถึงวัคซีนที่เพิ่มมากขึ้น โดยในไตรมาสสองนี้ FPCAMT สามารถบริหารจัดการกองทรัสต์ตามกลยุทธ์และแผนงานที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ ยังเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดให้แก่กองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์”

“สำหรับการดำเนินงานในอนาคต FPCAMT ยังคงมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการกองทรัสต์ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเสริมศักยภาพของสินทรัพย์ด้วยการบำรุงรักษาอาคารเพื่อรักษาสถานะอาคารสำนักงานเกรด A ในทำเลศักยภาพ ที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานอาคารชั้นนำระดับสากล อาทิ มาตรฐาน LEED และ อาคารประหยัดพลังงาน พร้อมกับเดินหน้าบริหารจัดการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป”

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.