Header Ads

SCG จับมือ การไฟฟ้านครหลวง และ กรุงเทพมหานคร มอบระบบหลังคาโซลาร์ 23.5 kW. ผ่านโครงการมอบไฟสู่การศึกษา มอบโซลาร์สู่โรงเรียน

 

SCG จับมือ การไฟฟ้านครหลวง และ กรุงเทพมหานคร มอบระบบหลังคาโซลาร์

 23.5 kW.

ผ่านโครงการมอบไฟสู่การศึกษา มอบโซลาร์สู่โรงเรียน

 

กรุงเทพฯ – “เอสซีจี โซลาร์รูฟ โซลูชั่น  จับมือ การไฟฟ้านครหลวง และ กรุงเทพมหานคร มอบระบบหลังคาโซลาร์ 23.5 kW. ผ่านโครงการมอบไฟสู่การศึกษา มอบโซลาร์สู่โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในแต่ละชุมชน ซึ่งในโครงการนี้เราเริ่มต้นจากโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพราะเล็งเห็นว่าโรงเรียนเป็นแหล่งการศึกษาที่จะเป็นจุดเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ถือเป็นโรงเรียนและชุมชนต้นแบบในการใช้พลังงานสะอาด รวมถึงเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าได้อย่างยั่งยืน

นายธงชัย โสภณ Head of Housing Products Business บริษัท เอสซีจี รูฟฟิ่ง จำกัด กล่าวว่า นอกเหนือจากการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ  สิ่งหนึ่งที่เอสซีจีมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจควบคู่กันไป คือ “การพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมไปกับสังคม”  ตามแนวคิด ESG 4 Plus ซึ่งจะทำให้ธุรกิจเติบโตและยั่งยืนอย่างแท้จริง  บริษัท เอสซีจี รูฟฟิ่ง จำกัด  จึงใช้ความเชี่ยวชาญด้านหลังคาและการติดตั้งระบบหลังคาโซลาร์ ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง และ กรุงเทพมหานคร  จัดกิจกรรม CSR โดยมอบระบบหลังคาโซลาร์ 23.5 kW. ผ่านโครงการ “มอบไฟสู่การศึกษา มอบโซลาร์สู่โรงเรียน”  โดยนำร่องผ่านโรงเรียน วัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  ในวันที่ 12 พฤษภาคม  2565  ที่ผ่านมา  

“เราได้นำแนวทางเรื่องมาตรฐานการดำเนินธุรกิจระดับโลก อย่าง ESG (Environmental, Social and Governance) เป็นกรอบการพัฒนานวัตกรรมและโซลูชันใหม่ๆ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs (Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาติ เพื่่อสร้างโซลูชันและคุณภาพชีวิตที่ดีในวันนี้ และส่งต่อโลกที่ดียิ่งขึ้นให้คนรุ่นต่อไป เอสซีจี  ในฐานะผู้นำนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง ไม่เคยหยุดนิ่งในการคิดค้นพัฒนาคุณภาพสินค้า และส่งมอบสู่สังคม  โดยการมอบโซลาร์รูฟให้แก่โรงเรียน  เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเห็นความสำคัญของพลังงานสะอาดที่จะเข้ามาเป็นพลังงานหลักในอนาคต  และมีส่วนสำคัญในการช่วยลดค่าไฟ  รวมถึงเป็นต้นแบบด้านพลังงานสะอาดให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน  นายธงชัย กล่าว

นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐด้านพลังงานหมุนเวียน พร้อมให้ความร่วมมือทุกภาคส่วนส่งเสริมดำเนินตามนโยบายภาครัฐ MEA มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมมือกับ บริษัท เอสซีจี รูฟฟิ่ง จำกัด และกรุงเทพมหานคร ในการสนับสนุนการติดตั้งโซลาร์รูฟ ให้กับโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม เป็นสถานศึกษาต้นแบบการเรียนรู้การใช้พลังงานสะอาด อีกทั้งช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษา การบูรณาการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรและเยาวชนในสถานศึกษา สร้างคุณประโยชน์ต่อสถานศึกษาและเป็นแหล่งการเรียนรู้พลังงานที่สำคัญต่อไป

MEA มุ่งขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร โดยให้ความสำคัญกับการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง และปลอดภัย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเป้าหมายของประเทศไทยที่มุ่งสู่พลังงานทางเลือกที่สะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ตามนโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าอย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัย ผู้ใช้ไฟฟ้าที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ https://myenergy.mea.or.th

ทั้งนี้ ผู้สนใจจะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยของ MEA สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 รวมถึงแจ้งผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line: @meathailand, Twitter: @mea_news ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร  กล่าวว่า  ในส่วนของกรุงเทพมหานครเล็งเห็นว่าพลังงานสะอาดเป็นเรื่องที่ต้องเร่งให้ความสำคัญ  และส่งเสริมให้มีการใช้งานเพิ่มมากขึ้น เพราะนอกจากเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดแล้ว  ยังช่วยประหยัดค่าไฟในระยะยาวให้ชุมชนได้อีกด้วย  ที่ผ่านมาโครงการเกี่ยวกับพลังงานสะอาดเริ่มมีมานานแล้วแต่ยังไม่มีการผลักดันอย่างจริงจัง  โครงการ “มอบไฟสู่การศึกษา  มอบโซลาร์สู่โรงเรียน” จึงเป็นโครงการต้นแบบเพื่อให้เกิดการผลักดันในภาคครัวเรือนและหน่วยงานในกรุงเทพมหานครต่อไปในระยะยาว

หากสนใจสามารถดูรายละเอียดสินค้าเอสซีจี โซลาร์รูฟ โซลูชั่นเพิ่มเติมได้ที่  https://www.scgbuildingmaterials.com/th/solution/solar-roof  หรือ หรือเว็บไซต์ www.scghome.com ร้าน SCG HOME, SCG HOME Experience, SCG HOME บุญถาวร และ SCG Authorized Dealer ทั่วประเทศ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCG HOME Contact Center 02-586-2222

 

 

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.