Header Ads

“คุณหญิงกัลยา” จับมือภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงานสัมมนาการบริหารจัดการน้ำนานาชาติ ครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมเดินหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ สู่ปีที่ 3 จากไทยสู่สากล

 


คุณหญิงกัลยา” จับมือภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงานสัมมนาการบริหารจัดการน้ำนานาชาติ ครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมเดินหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ สู่ปีที่ 3 จากไทยสู่สากล

(กระทรวงศึกษาธิการ) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวก้าวสู่ปีที่ 3 โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ จากไทยสู่สากล พร้อมเตรียมจัดงาน Water And Waste Management International Conference & Expo Thailand : Water for Life ร่วมกับตัวแทนภาคีเครือข่ายจากภาคประชาสังคม เอกชน และสถาบันการศึกษา นำโดย มูลนิธินโยบายสาธารณะไทย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากนายรณภพ ปัทมะดิษ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 3 โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกองทุนบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ และประธานการจัดงานสัมมนาการบริหารจัดการน้ำนานาชาติ ครั้งแรกในประเทศไทย กล่าวว่า โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ได้ดำเนินงานมาครบ 2 ปี ก้าวสู่ปีที่ 3 ภายใต้ 5 แนวทางหลักคือ สืบสานแนวพระราชดำริ สร้างชุมชนเข้มแข็ง สร้างหลักสูตรชลกร สร้าง Smart Farmer และสร้างมาตรฐานสากล โดยจะใช้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้เกิดเป็นหลักสูตร “ชลกร” ครั้งแรกในประเทศไทย โดยได้บรรจุเข้าสู่หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง (ปวส) ซึ่งได้เปิดสอนเป็นรุ่นที่ 2 แล้ว ในปีการศึกษา 2565 ใน 12 วิทยาลัยฯ ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามร้อยเอ็ดศรีสะเกษอุบลราชธานียโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์ขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิสระแก้ว และสุโขทัย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนสมัครเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายเพื่อปั้นนักบริหารจัดการน้ำในชุมชน ช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีน้ำกิน น้ำใช้ แก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

ดร.คุณหญิงกัลยา ยังกล่าวด้วยว่า โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งได้มีการขับเคลื่อนโครงการมาจนถึงปัจจุบันก้าวสู่ปีที่ 3 ซึ่งถือเป็นปีที่จะยกระดับองค์ความรู้จากไทยสู่สากล โดยได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาคประชาสังคม เอกชน และสถาบันการศึกษา จัดงาน Water And Waste Management International Conference & Expo Thailand : Water for Life ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการจัดงานสัมมนาเรื่องการบริหารจัดการน้ำ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำระดับโลกกว่า 30 คนจากหลากหลายประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนและให้องค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำ โดยงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

ในงานดังกล่าวนอกจากจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำมาให้ความรู้แล้วยังมีเจ้าหน้าที่จากทางภาครัฐ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม นักวิชาการ และนักวิจัยอื่นๆ จากหลายประเทศเข้าร่วมงาน ซึ่งนอกจากนักเรียนและอาจารย์หลักสูตรชลกรจะได้รับองค์ความรู้ในระดับสากลแล้ว จะก่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการต่อยอดองค์ความรู้และความร่วมมือในด้านต่างๆ ทั้งการวางแผน การบริหารจัดการและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการบริหารจัดการน้ำร่วมกันต่อไป

ต้องขอบคุณภาคีเครือข่ายจากภาคประชาสังคม เอกชน และสถาบันการศึกษาที่ให้การสนับสนุนให้เกิดงานนี้ขึ้นมา ดิฉันอยากจะกล่าวย้ำว่า โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ หากเปรียบเป็นต้นไม้แม้ลำต้นจะยังไม่เติบใหญ่มากนัก เพราะใช้เวลาเพาะปลูกมาเพียงสองปี แต่ต้นไม้ต้นนี้มีรากแก้วที่แข็งแรงชุ่มน้ำมีความสมบูรณ์ พร้อมที่จะทำให้ลำต้นเติบโตงอกงาม แตกกิ่งก้านสาขาสร้างประโยชน์ให้ร่มเงากับทุกสรรพสิ่งได้มากมาย โครงการบริหารจัดการน้ำฯ จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างชีวิต ต่อลมหายใจให้กับผู้คนด้วยการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และที่สำคัญคือการสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจให้กับประเทศด้วยวิถีที่พอเพียงดร.คุณหญิงกัลยา กล่าวNo comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.