Header Ads

ททท. ร่วมกับ สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย เปิดตัวกิจกรรมเอาท์ติ้งเจาะกลุ่มองค์กร “มินิคาราวานคาร์บอนนิวทรัลเอาท์ติ้ง” ชูไอเดียจัดเอาท์ติ้งรูปแบบใหม่ ช่วยลดโลกร้อนปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

 

ททท. ร่วมกับ สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย เปิดตัวกิจกรรมเอาท์ติ้งเจาะกลุ่มองค์กร มินิคาราวานคาร์บอนนิวทรัลเอาท์ติ้ง ชูไอเดียจัดเอาท์ติ้งรูปแบบใหม่ ช่วยลดโลกร้อนปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) จัดกิจกรรมมินิคาราวาน Carbon Neutral Company Outing Showcase ภายใต้โครงการ “มือใหม่หัดกรีน” เที่ยวใส่ใจ amazing ยิ่งกว่าเดิม เปิดเส้นทางนำร่องกรุงเทพ-สมุทรสงคราม นำเสนอกิจกรรมเอาท์ติ้งรักษ์โลก ลดโลกร้อนด้วยการท่องเที่ยวสมดุลที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ โดยมีผู้บริหารร่วมกิจกรรมจาก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (SCG), ศูนย์การเรียนรู้ M academy, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)สายการบินแอร์เอเชีย

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า  “ ททท.  ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ Responsible tourism ซึ่งหมายถึงรูปแบบการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน  หนึ่งในรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบคือ Carbon neutral tourism หรือการท่องเที่ยวแบบสมดุลที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์  ที่เน้นการจัดการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม บรรเทาผลกระทบเชิงลบต่อโลกจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และช่วยลดโลกร้อนโดย ททท.  และ สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.)   ได้ร่วมกันพัฒนาแนวคิดการจัดรายการนำเที่ยวสำหรับองค์กรในรูปแบบ มินิคาราวาน คาร์บอนนิวทรัลเอาท์ติ้ง     เพื่อนำเสนอไอเดียการจัด เอาท์ติ้ง รักษ์โลก      ให้องค์กรต่างๆได้เรียนรู้และเข้าใจแนวคิดของการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) จากกิจกรรมการท่องเที่ยวทำเป็นการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำที่มีการจัดหาคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit)จากตลาดคาร์บอนของไทยเพื่อมาชดเชยจนเสมือนกับไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

      นอกจากนี้ยังได้มีการนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการกิจกรรมเอาท์ติ้งขององค์กรว่าทำอย่างไรให้เป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero Emission)  ซึ่งตอบโจทย์กระแสของสังคมโลกที่ให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ  หากองค์กรได้จัดเอาท์ติ้งในรูปแบบนี้นอกจากจะสร้างความสนุกและสุขใจให้พนักงานแล้วยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กร เป็นองค์กรที่ใส่ใจและรับผิดชอบ และก่อให้เกิดความยั่งยืนให้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป

ท่องเที่ยวและลดโลกร้อนไปกับการ “วัด ลด ชดเชย และบอกต่อ

นางสาววสุมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย หรือ TEATA เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้ โครงการ CARBON BALANCE (ท่องเที่ยวสมดุล ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์) ร่วมกับ 7 องค์กรพันธมิตร รวมถึง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่เป็นหน่วยงานหลักด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์  จึงนับว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นกระบวนการ “บอกต่อ” เรื่องราวของ Carbon Neutral Tourism สู่ ตลาดกลุ่มองค์กร ในการร่วมกิจกรรม Outing และได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบเสมือนไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ ด้วยกระบวนการวัด ลด ชดเชย และการบอกต่อ ที่มีการออกแบบประสบการณ์สร้างสรรค์กิจกรรมท่องเที่ยวตลอดการเดินทางให้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ (Low Carbon) จากนั้นทำการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางด้วยรถพลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle) จำนวน 4 คัน และรถเครื่องยนต์สันดาป จำนวน 3 คัน การปล่อยจากกิจกรรมท่องเที่ยว จากมื้ออาหาร และขยะที่เกิดขึ้น  โดยการเดินทางครั้งนี้ได้มีการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ปล่อยตามแนวทางประเมิน CF VENT ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้ 629.50 kgCO2eq โดยได้มีการซื้อคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงานมาชดเชย (Carbon Offsetting) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดจนเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของการเดินทาง Outing ขององค์กรที่ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นางสาวอังศุมาลิน เทพหัสดิน Head of Strategic Business Development ศูนย์การเรียนรู้ M academy กล่าวว่า การเข้าร่วมทริปในวันนี้เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่เพราะนอกจากกิจกรรมที่สนุกแล้ว ยังทำให้เข้าใจถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการท่องเที่ยวของเรามากขึ้น วันนี้เลยได้ไอเดียดี ๆ ที่จะจัดเอาท์ติ้งให้กับพนักงานที่จะได้ทั้งความสนุกและได้ดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน หรือแม้กระทั่งแนวคิดการจัดอบรมที่ผสมผสานการท่องเที่ยวแบบ Carbon neutral tourism พร้อมกับการทำ Team Synergy ควบคู่ไปด้วยกันค่ะ

นางสาวดวงหทัย สว่างภพ วิทยากรระดับ 6 ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวกว่า กิจกรรม Mini Caravan Carbon Neutral Company Outing Showcase ครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ มีการสอดแทรกความรู้และความสนุกลงไปได้ดี ได้ลงมือทำกิจกรรมจริงทำให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ก่อให้เกิดไอเดียเอาไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมที่ทั้งสนุกและสุขใจที่ได้บอกรักษ์โลก

นางสาวปานฉัตร เปรมานุพันธ์ Senior Executive, Business Development จากสายการบิน Thai Airasia กล่าวว่า การเข้าร่วมทริปครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดมุมมองการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เต็มไปด้วยความรู้ สนุกสนาน ประสบการณ์ที่ดี และได้ไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆ น่าจะได้ขยายผลของการมาร่วมทริปนี้ ให้ไปถึงรูปแบบการท่องเที่ยวของสายการบินได้อย่างน่าสนใจค่ะ

นางสาว พูลศรี นิ่มพูลสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟรายเดย์ ทริป จำกัด กล่าวว่า การท่องเที่ยวแบบใหม่ Carbon neutral tourism นี้ ทำให้นักเดินทางได้รู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นการเดินทางที่ทั้งสนุกสนานและได้ความรู้ดีมากค่ะ

สิรินภา วงศาโรจน์ Travel Manager จากบริษัท อูดาชี จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันนักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุด ในขณะเดียวกันต้องนำเสนอประสบการณ์ที่แปลกใหม่ น่าสนใจ ซึ่งทริปในวันนี้เปรียบเสมือนโอกาสสำคัญของบริษัทนำเที่ยว ที่จะกลายมาเป็นสะพานเชื่อมระหว่างนักท่องเที่ยวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไปค่ะ


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.