Header Ads

ทรินา โซลาร์ ได้รับการรับรองวัฏจักรชีวิต ของโมดูล Vertex 210 มม. ที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ

       ทรินา โซลาร์ ได้รับการรับรองวัฏจักรชีวิต

ของโมดูล Vertex 210 มม. ที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ


ฉางโจวจีน--9 มิ.ย.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์


เมื่อไม่นานมานี้ ทรินา โซลาร์ (Trina Solar) ได้รับการรับรองวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment หรือ LCA) สำหรับโมดูล Vertex 210 มม. จากทียูวี ไรน์แลนด์ (TÜV Rheinland) และกลายเป็นบริษัทพลังงานแสงอาทิตย์รายแรกที่ได้รับการรับรอง LCA สำหรับโมดูล 210 มม. โดยเวเฟอร์ 210 มม. ช่วยให้โมดูล Vertex ปล่อยคาร์บอนได้น้อยลงโดยนำเหนือรายอื่น ๆ ในอุตสาหกรรม


นับตั้งแต่ทรินา โซลาร์ ก่อตั้งมา 25 ปี บริษัทได้เป็นทั้งผู้ส่งเสริมพลังงานสะอาดและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทจัดหาไฟฟ้าสะอาดผ่านโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ และมุ่งมั่นที่จะทำให้กระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีคาร์บอนต่ำ


การประเมินวัฏจักรชีวิตที่ว่านี้เป็นไปตามวิธีการและข้อกำหนดของ ISO 14040/ISO 14044 ในการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ที่มีความเข้มงวด เพื่อประเมินระดับการปล่อยคาร์บอนตลอดวงจรชีวิตและตัวชี้วัดอื่น ๆ ของสิ่งที่ได้รับการประเมิน ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างจากโรงงานผลิตหลักของทรินา โซลาร์ทั่วโลกที่ใช้ในการทดสอบและรับรองนี้ ครอบคลุมโมดูลพีไทป์ (p-type) 210 มม. ที่มีโมโนคริสตัลไลน์ตั้งแต่ Vertex S 410ถึง Vertex 670ทั้งหมด


ผลการศึกษาพบว่าโมดูล Vertex ของทรินา โซลาร์ มีความโดดเด่นในอุตสาหกรรมด้านการปล่อยคาร์บอนต่ำ การปล่อยคาร์บอนโดยเฉลี่ยจากการประเมินวงจรชีวิตของโมดูล PV “ตั้งแต่ผลิตจนถึงก่อนส่งมอบให้ลูกค้า ในประเทศจีน อยู่ที่ประมาณ 550 กก. ต่อกิโลวัตต์ โมดูล Vertex ขนาด 210 มม. ของทรินา โซลาร์ ปล่อยคาร์บอนต่ำเพียง 400 กก. ต่อกิโลวัตต์ โดยไม่ต้องใช้วัสดุซิลิกอนพิเศษ ให้การปลดปล่อยคาร์บอนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมในประเทศจีนอย่างน้อย 30% นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 30 ปีแล้ว โมดูล Vertex ของทรินา โซลาร์มีปัจจัยการปล่อยไฟฟ้าไม่ถึง 0.01 ขณะที่การปลดปล่อยคาร์บอนของพลังงานความร้อนนั้นสูงกว่า 100 เท่า


นอกเหนือจากการทดสอบองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของภาวะโลกร้อนแล้ว ทรินา โซลาร์ ได้ทำการวิเคราะห์ LCA ของโมดูล Vertex อย่างครอบคลุมด้วยตัวชี้วัดมากกว่า 10 ตัวที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้พลังงาน การใช้วัตถุดิบ ฝนกรด ปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชัน (eutrophication) สารพิษและของเสีย และอื่น ๆ  ผลลัพธ์แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่โดดเด่นของโมดูล Vertex


การลดการปลดปล่อยคาร์บอนเป็นแนวโน้มระดับโลกที่จะส่งผลกระทบต่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ การพัฒนาเทคโนโลยี การผลิต และการจัดการห่วงโซ่อุปทานในทุกอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง การรับรองคาร์บอนต่ำจะเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญสำหรับลูกค้าเมื่อเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ โมดูล Vertex ขนาด 210 มม. ของทรินา โซลาร์ผ่านการรับรอง LCA และจะให้ข้อมูลการปลดปล่อยคาร์บอนของ Vertex และข้อมูลประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ แก่ลูกค้า เพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางด้านคาร์บอนได้


การรับรอง LCA เป็นเพียงแง่มุมหนึ่งของการที่ทรินา โซลาร์แสวงหาการปลดปล่อยคาร์บอนต่ำ บริษัทจะปฏิบัติตามความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเคร่งครัด ในการลดการปล่อยคาร์บอนและการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการริเริ่มต่าง ๆ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการพลังงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน นอกจากการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ทรินา โซลาร์ยังจะส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการลดการปล่อยมลพิษในห่วงโซ่อุตสาหกรรมอีกด้วย


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.