Header Ads

ไอคอนสยาม ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และกรุงเทพมหานคร เปิดโครงการ “ไอคอนสยาม รวมพลังให้โลหิต 90 ล้านซีซี ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ประจำปี 2565

 

ไอคอนสยาม ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และกรุงเทพมหานคร

เปิดโครงการ “ไอคอนสยาม รวมพลังให้โลหิต 90 ล้านซีซี ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ประจำปี 2565

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา


ไอคอนสยาม ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และกรุงเทพมหานคร พร้อมพันธมิตรภาครัฐและเอกชน จัดโครงการ “ไอคอนสยาม รวมพลังให้โลหิต 90 ล้านซีซี ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชนนีพันปีหลวง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องด้วยความสมัครใจเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์และลดภาวะขาดแคลนโลหิตทั่วประเทศ ซึ่งกําหนดจัดให้มีการรับบริจาคทุกๆ 3 เดือน พร้อมได้จัดให้มีพิธีเปิดโครงการและรับบริจาคครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 โดยมี นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด และ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และแพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนักแสดงชื่อดังจากช่อง จีน่า - ญีนา  ซาลาส และ ป๊อบ ธัชทร ทรัพย์อนันต์ ร่วมงาน ณ บริเวณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น ไอคอนสยาม                  

สุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด

นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า “ไอคอนสยาม ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดหาโลหิตเพื่อนำไปช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ พร้อมให้การสนับสนุนการทำงานด้านสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดโครงการต่างๆ อาทิ โครงการไทยร่วมใจ ที่เปิดพื้นที่สำหรับฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนการจัดระดมทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้แก่สภากาชาดไทย, ระดมทุนบริจาคให้กับมูลนิธิรามาธิบดีฯ และมูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19, โครงการขยะเติมสุข รับบริจาคขยะรีไซเคิล  เพื่อนำไปจำหน่ายและนำรายได้มอบให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ รวมถึงเปิดรับบริจาคโลหิตให้กับผู้บริหารและพนักงานเป็นประจำทุกๆ เดือน เพื่อบรรเทาวิกฤติขาดแคลนโลหิตจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 

สำหรับในปีนี้ ไอคอนสยาม ได้ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และกรุงเทพมหานคร พร้อมพันธมิตรและภาคีเครือข่ายของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ย่านธนบุรี อาทิ กองทัพบกกองทัพเรือกองบัญชาการตำรวจนครบาลกรมเจ้าท่าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพไทยทีวีสีช่อง 3, บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัท ฑี ฆา ก่อสร้าง จำกัด (มหาชน),  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามหาวิทยาลัยสยามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี และ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีบริษัท เค.เค.จี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

ป๊อบ - ธัชทร ทรัพย์อนันต์ ร่วมบริจาคโลหิต

รวมพลังแสดงความสามัคคี จัดโครงการ “ไอคอนสยาม รวมพลังให้โลหิต 90 ล้านซีซี ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชนนีพันปีหลวง” โดยเปิดพื้นที่บริเวณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น ไอคอนสยาม เป็นสถานที่อำนวยความสะดวกในการรับบริจาคโลหิตตามรอบระยะเวลาที่กำหนดทุก 3 เดือน ตลอดทั้งปี 2565 แบ่งออกเป็น ครั้งที่ 1 วันที่ 29 มิถุนายน 2565, ครั้งที่ 2 วันที่ 28 กันยายน 2565 และครั้งที่ 3 วันที่ 26 ธันวาคม 2565  พร้อมกำหนดเป้าหมายในการรับบริจาคต่อครั้ง จำนวน 600 ยูนิต เพื่อส่งมอบปริมาณโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติฯ นำไปใช้รักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศได้อย่างเพียงพอ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยผู้บริจาคโลหิตในโครงการ “ไอคอนสยาม รวมพลังให้โลหิต 90 ล้านซีซี ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” จะได้รับถุงผ้า Blood for Life เป็นของที่ระลึกอีกด้วย

ป๊อบ - ธัชทร ทรัพย์อนันต์ และ จีน่า - ญีนา  ซาลาส 2 นักแสดงจากช่อง 3

 พร้อมกำหนดเป้าหมายในการรับบริจาคต่อครั้ง จำนวน 600 ยูนิต เพื่อส่งมอบปริมาณโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติฯ นำไปใช้รักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศได้อย่างเพียงพอ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยผู้บริจาคโลหิตในโครงการ “ไอคอนสยาม รวมพลังให้โลหิต 90 ล้านซีซี ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” จะได้รับถุงผ้า Blood for Life เป็นของที่ระลึกอีกด้วย

ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจและมีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์และลดภาวะขาดแคลนโลหิตทั่วประเทศกับโครงการ “ไอคอนสยาม รวมพลังให้โลหิต 90 ล้านซีซี ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ครั้งถัดไปได้ในวันที่ 28 กันยายน 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ โทร. 1338 หรือ Facebook : ICONSIAM

 

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.