Header Ads

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) สร้างโครงการ “ใครไม่เห็น เราเห็น...เติมฝันโรงเรียนเล็ก” ครั้งที่ 2

 

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) สร้างโครงการ “ใครไม่เห็น เราเห็น...เติมฝันโรงเรียนเล็ก” ครั้งที่ 2 เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ และสมทบทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่

กรุงเทพฯ 6 มกราคม 2566 - ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) นำโดย นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ และ นายกมลภู ภูริดิฐสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารธุรกิจไมโครไฟแนนซ์และสาขาสินเชื่อ ร่วมกับ นายสุวัฒน์ ฤกษ์สุจริต กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) และคณะผู้แทนจากหน่วยงาน เป็นตัวแทนในการส่งมอบอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้และทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในโครงการ “ใครไม่เห็น เราเห็น...เติมฝันโรงเรียนเล็ก” ครั้งที่ 2 เพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่มีงบประมาณจำกัด หรือขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนต่างๆ

ธนาคารจึงเติมฝัน ส่งมอบอุปกรณ์การเรียนซึ่งประกอบไปด้วย หนังสือเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องอุปโภคบริโภค และสมทบทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนวัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า และเด็กยากจน เนื่องจากเด็กๆ ไม่เพียงแต่เรียนหนังสือในโรงเรียนเท่านั้น แต่ยังกินและนอนอาศัยในวัดอีกด้วย ปัจจุบันมีเด็กในการดูแลของวัดจำนวนมากกว่า 600 คน

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนไทยที่เป็นรากฐานของสังคม ธนาคารจึงส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนในสถานศึกษา และนี่เป็นครั้งที่ 2 ที่โครงการ “ใครไม่เห็น เราเห็น...เติมฝันโรงเรียนเล็ก” ของธนาคารได้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเด็กๆ ที่ขาดโอกาสเหล่านี้ เพราะเราเชื่อว่าการสนับสนุนการเรียนรู้และการศึกษาคือรากฐานสำคัญในการสร้างประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในอนาคตธนาคารยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาต่อไป ภายใต้แนวคิดและจุดยืนของธนาคารที่ว่า "Everyone Matters ทุกคนคือคนสำคัญ" เพื่อส่งมอบอนาคตที่ดีให้กับเยาวชนคนสำคัญของประเทศไทย

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.