Header Ads

คาร์กิลล์ ประเทศไทย ร่วมยกระดับนวัตกรรมอาหารและสินค้าเกษตรไทยในงาน Agro FEX 2022

 คาร์กิลล์ ประเทศไทย ร่วมยกระดับนวัตกรรม

อาหารและสินค้าเกษตรไทยในงาน Agro FEX

 2022

คาร์กิลล์ ประเทศไทย นำโดย นายสุเกียรติ กิตติธรรมโชติ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายภาพลักษณ์และองค์กรสัมพันธ์ บริษัท คาร์กิลล์ สยาม จำกัด ร่วมงาน Agro FEX 2022 งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีเกษตรและอาหารแปรรูป ซึ่งจัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับภาครัฐและหน่วยงานเอกชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดในภาคอีสาน โดยมีนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี (ซ้ายสุด) รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายเกรียงไกร เธียรนุกุล (ที่ 3 จากขวา) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ (ที่ 2 จากขวา) อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และนางธิดารัตน์ รอดอนันต์ (ขวาสุด) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

ภายในงาน คาร์กิลล์ ประเทศไทยได้จัดแสดงบูธนิทรรศการบอกเล่าถึงการพัฒนาไอเดียใหม่ๆ เพื่อยกระดับและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านอาหารและสินค้าเกษตรด้วยการยึดหลัก BCG โมเดล หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อสร้างความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน และแสดงความมุ่งมั่นของคาร์กิลล์ในการดำเนินธุรกิจอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบและส่งเสริมความยั่งยืน โดยงานจัดขึ้น ณ โคราช ฮอลล์ (Korat Hall) ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช เมื่อเร็วๆ นี้
บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา

1. นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

2. นายสุเกียรติ กิตติธรรมโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายภาพลักษณ์และองค์กรสัมพันธ์ บริษัท คาร์กิลล์ สยาม จำกัด

3. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

4. นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

5. นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

6. นางธิดารัตน์ รอดอนันต์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

เกี่ยวกับคาร์กิลล์

คาร์กิลล์มุ่งมั่นที่จะทำให้ระบบอาหารของโลกช่วยสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้บริโภค เราช่วยให้เกษตรกรได้เข้าถึงตลาด ส่งมอบวัตถุดิบที่ดี่ให้แก่ผู้บริโภค และเชื่อมโยงทุกคนในครอบครัวเข้ากับโภคภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ตั้งแต่อาหารที่รับประทานไปจนพื้นผิวที่ผู้คนสัญจร  ทีมของคาร์กิลล์ทั่วโลกมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยจุดประสงค์ที่จะช่วยให้พันธมิตรของเราและชุมชนมีพลังอันเกิดจากอาหารที่ปลอดภัย ผลิตขึ้นด้วยความรับผิดชอบและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตั้งแต่อาหารที่ลดการปล่อยก๊าซมีเทน ไปจนการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตจากขยะ  และนวัตกรรมอาหารอื่นๆ ที่ไร้ขีดจำกัด  แต่ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใดก็ตาม คาร์กิลล์ยังคงให้ความสำคัญสูงสุดกับคุณภาพชีวิตของผู้คน เราพยายามยกระดับการทำงาน ทำในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้คนรอบๆ ตัวเราและโลกใบนี้ที่เป็นบ้านของเรามานานกว่า 157 ปี  และคาร์กิลล์จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปเพื่อคนรุ่นหลัง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Cargill.com  และ News Center


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.