Header Ads

วิศวะมหิดล ผนึกความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย กับ ม.ฮาซานุดดิน ในการพัฒนานวัตกรรมวิศว กรรมโยธา

 

 วิศวะมหิดล ผนึกความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย

 กับ .ฮาซานุดดิน ในการพัฒนานวัตกรรมวิศว

กรรมโยธา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจาก มหาวิทยาลัยฮาซานุดดิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิศวกรรมโยธา ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสเดินทางมาเยือนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเจรจาความร่วมมือในงานวิจัยนวัตกรรม การพัฒนาเยาวชนและบุคลากรไทย - อินโดนีเซีย และการจัดประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้นำการศึกษาและวิจัยวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งได้รับรองหลักสูตรมาตรฐานโลก จาก ABET แห่งสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า การพบปะเพื่อความร่วมมือทางวิชาการและเทคโนโลยีวิศวกรรม ระหว่าง 2 มหาวิทยาลัยจะเป็นการพัฒนาศักยภาพซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและบุคลากรระหว่างประเทศไทยและอินโดนีเซีย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟิก 

เนื่องจากประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอุตสาหกรรมและคมนาคมของอาเซียน ขณะที่อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากร 275 ล้านคน มากเป็นอันดับ 4 ของโลก มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 300 ภาษาและภูมิประเทศซึ่งเป็นหมู่เกาะกว่า 17,000 เกาะ โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยต่างให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรม คุณภาพของการศึกษา และงานวิจัยพัฒนา เพื่อนำมายกระดับคุณภาพชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคโลกอย่างยั่งยืน

สำหรับ มหาวิทยาลัยฮาซานุดดิน มีชื่อย่อว่า อุนนฮาส เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอินโดนีเซีย ก่อตั้งในปี 1956 โดยได้รับชื่อมหาวิทยาลัยมาจากสุลต่านฮาซานุดดินในสมัยศตวรรษที่ 17 นับเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม มีนักศึกษาโดยรวม 37,000 คน จาก 3 วิทยาเขต ซึ่งประกอบด้วย 15 คณะ ตั้งอยู่ในเมืองมากัสซาร์ จังหวัดสุลาเวสีใต้

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.