Header Ads

Xinhua Silk Road: จีนจัดการประชุมภาคสิ่งทอ ชูบทบาทของผิงหนานเพื่อสะท้อนเทรนด์การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสิ่งทอจีน

 Xinhua Silk Road: จีนจัดการประชุมภาคสิ่งทอ ชูบทบาทของผิงหนานเพื่อสะท้อนเทรนด์การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสิ่งทอจีน


ปักกิ่ง - พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์


การประชุมซัพพลายเชนสิ่งทอและเครื่องแต่งกายโลก (Global Textile and Apparel Supply Chain Conference หรือ TASCC) ครั้งที่ 15 ซึ่งมีขึ้นเมื่อวันที่ 23-25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ในอำเภอผิงหนาน เมืองกุ้ยกัง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน ได้เผยให้เห็นความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมสิ่งทอในอำเภอผิงหนาน โดยยกให้อำเภอผิงหนานเป็นแบบอย่างที่สะท้อนให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม


เป็นที่ทราบกันว่า อำเภอผิงหนานได้ดำเนินการถ่ายทอดอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกายตะวันออก ซึ่งเป็นกลไกหลักเบื้องหลังการเติบโตทางอุตสาหกรรมของอำเภอผิงหนาน


ปัจจุบัน อำเภอผิงหนานดึงดูดผู้ประกอบการปั่นขนสัตว์รายใหญ่ในประเทศมากกว่า 60 ราย และวิสาหกิจการพิมพ์และย้อมสีสิ่งทอที่มีชื่อเสียง 14 รายในประเทศจีน


เขตใหม่แฟชั่นสิ่งทอและเครื่องแต่งกายจีน (กุ้ยกัง) ซึ่งเน้นพัฒนาอำเภอผิงหนานเป็นหลัก ได้เข้ามาดูแลโครงการถ่ายทอดทางอุตสาหกรรมรวม 56 โครงการในปีนี้ คิดเป็นเงินลงทุนรวม 1.5 หมื่นล้านหยวน เขตใหม่ฯ ดังกล่าวมีบริษัทสิ่งทอและเครื่องแต่งกายประมาณ 253 แห่งที่เซ็นสัญญา ด้วยเงินลงทุนตามแผนรวมกัน 3.25 หมื่นล้านหยวน และคาดว่าจะมีมูลค่าผลผลิตรวมทั้งปีประมาณ 6.8 หมื่นล้านหยวน ขณะที่รายได้จากภาษีรวมทั้งปีจะอยู่ที่ 2.3 พันล้านหยวน


ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ครอบคลุมฐานการผลิตสิ่งทอและเครื่องแต่งกายที่สำคัญที่สุดของโลก ทั้งยังครอบคลุมตลาดผู้ใช้สิ่งทอและเครื่องแต่งกายที่กว้างที่สุดด้วย นับเป็นโอกาสอันดีในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกายในจีน


อำเภอผิงหนานได้เสนอเป้าหมายในการดันมูลค่าผลผลิตรวมทั้งอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกายให้ได้ 1.5 แสนล้านหยวนในอีกประมาณ 10 ปีข้างหน้า และส่งเสริมให้เขตใหม่แฟชั่นสิ่งทอและเครื่องแต่งกายจีน (กุ้ยกัง) เป็นแหล่งรวมนวัตกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกายสมัยใหม่ระดับไฮเอนด์ เช่นเดียวกับเป็นเขตสาธิตการถ่ายโอนทางอุตสาหกรรมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพื้นที่บุกเบิกเส้นทางการค้าประจำสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.