Header Ads

โฉมหน้าเด็กเก่งคว้าแชมป์ ICDL Digital Challenge 2023 พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันต่อระดับอาเซียน

โฉมหน้าเด็กเก่งคว้าแชมป์ ICDL Digital Challenge 2023 พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันต่อระดับอาเซียน

ได้ผู้ชนะแล้วสำหรับ ICDL Digital Challenge 2023 ประกาศผลและมอบรางวัลผู้ชนะเลิศระดับประเทศไทยโดยปีนี้ 11 ผุ้ชนะเหรียญทอง และเหรียญเงิน จะเป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันต่อระดับอาเซียนที่ประเทศสิงค์โปร์ในเดือนกันยายน 

ปีนี้การแข่งขัน ICDL Digital Challenge 2023 ได้เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 โดยในรอบคัดเลือกระดับสถาบันการศึกษา มีนักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมกว่า 1,500 คน จากสถาบันต่างๆ ทั้งระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา รวม 65 สถาบันทั่วประเทศ โดยได้มีการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนระดับประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันระดับนานาชาติ ในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ในรอบคัดเลือกตัวแทนระดับประเทศไทยนี้มีนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ผ่านรอบคัดเลือกระดับสถาบันรวมทั้งหมด 79 คน  แบ่งเป็นจากระดับมัธยมศึกษา 39 คน ระดับอุดมศึกษา 40 คน ทุกคนล้วนเป็นสุดยอดฝีมือด้านดิจิทัลของสถาบันต่างๆ  ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดและใช้เวลาน้อยที่สุดเหรียญทอง เหรียญเงิน ของแต่ละสายการแข่งขัน จากแต่ละระดับ รวมจำนวน 11 คน จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่ง ICDL Asia ประเทศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพ

สำหรับน้องๆ ที่ได้เป็นผู้ชนะในการแข่งขันมีรายนามดังนี้

ระดับมัธยมศึกษา สายธุรกิจ

1. นายกิตติพศ กมลเลิศ   จากโรงเรียนเอกปัญญา ได้เหรียญทอง

2. นายพลวัต ภูดอกไม้ จาก  โรงเรียนเอกปัญญา ได้เหรียญเงิน

3. นายปรเมศวร์ แย้มสุข จาก วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ได้เหรียญทองแดง

ระดับมัธยมศึกษา สายออกแบบ

1. นายรัฐศาสตร์ งามคุณ   จาก โรงเรียนคำม่วง ได้เหรียญทอง

ระดับมัธยมศึกษา สายเทคโนโลยีเกิดใหม่

1. นายพลภัทร เจริญสุข จาก  โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ได้เหรียญทอง

2. นายสุวิวัฒน์  สินสมบูรณ์  จาก โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี ได้เหรียญเงิน

3. นายหฤษฎ์ ไชยานุกิจ จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้เหรียญทองแดง

ระดับอุดมศึกษา สายธุรกิจ

1. นายติณณภพ  ทวีพันธ์ จาก มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา  ได้เหรียญทอง

2. นางสาวแคทริณ โอคอนแนล ผู้สมัครอิสระ ได้เหรียญเงิน

3. นางสาวเบญญาภา ตระการศรีกูล จาก มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้เหรียญทองแดง

ระดับอุดมศึกษา สายเทคโนโลยีเกิดใหม่

1. นายอัครวินท์  สมบูรณ์ จาก มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ได้เหรียญทอง

2. นายเรืออากาศเดชา อินแพง โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ได้เหรียญทอง

3. นายภักดี  เกตุงาม  จาก มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้เหรียญเงิน

4. นางสาวจิรชยา โกษียวงศ์ จาก มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เหรียญทองแดง

ระดับอุดมศึกษาศึกษา สายออกแบบ

1. นายเรืออากาศ วิศรุต กริ่มวิรัตน์กุล โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ได้เหรียญทอง

นับว่าเป็นที่น่าภาคภูมิใจกับน้องๆ ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ และขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ได้เข้ารอบต่อไปได้แข่งขันในรอบนานาชาติต่อไป ซึ่งน้องๆ ที่ได้เหรียญทองและเหรียญเงินของแต่ละสาขา จะได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทัลขั้นสูงเพื่อเข้าสู่การแข่งขันระดับนนาชาติ และจะได้เดินทางไปประเทศสิงคโปร์เพื่อไปลุ้นรับรางวัลระดับนานาชาติต่อไป 

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.