5786198B-4E24-4605-8B98-4D1F5F576FD1

📷 สนุกกับกิจกรรมถ่ายภาพ Ai ฟรี ที่ Photo Booth LookLikeAi สำหรับผู้ที่ซื้อของในงาน
ช้อปสินค้าจากมูลนิธิ อิ่มอกอิ่มใจ รายได้สนับสนุนมูลนิธิ และโครงการต่าง ๆ
💙 ช้อปสินค้าพิเศษ The Teddy Blu Collection รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ยูนิเซฟประเทศไทย ช่วยเหลือเด็ก ในโครงการ “Together For Every Child”
🎨 พบกิจกรรมวาดภาพการ์ตูนและภาพเหมือน จากนักศึกษาเพาะช่าง เพื่อนำรายได้สนับสนุนโครงการเต็มใจกับมูลนิธิดั่งพ่อสอน

#CENTRALTHAM #เซ็นทรัลทำ #ทำด้วยกันทำด้วยใจ #bettertogether #RoyalGiftFestival5 #centralwOrld #

.com/blogger_img_proxy/ .com/blogger_img_proxy/ .com/blogger_img_proxy/