Header Ads

ABeam Graduate Analyst Program 2023 เปิดรับสมัครแล้ว โครงการฝึกงานของเอบีมมอบโอกาสให้บัณฑิตจบใหม่และนักศึกษาปีสุดท้ายได้ทดลองงานภายใต้บรรยากาศ การทำงานจริงของบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลก

             

ABeam Graduate Analyst Program 2023 เปิดรับสมัครแล้ว

โครงการฝึกงานของเอบีมมอบโอกาสให้บัณฑิตจบใหม่และนักศึกษาปีสุดท้ายได้ทดลองงานภายใต้บรรยากาศ

การทำงานจริงของบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลก

 

เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) หนึ่งในบริษัทให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันชั้นนำของโลก ประกาศเปิดตัวโครงการ Graduate Analyst Program หรือ GAP ที่จะช่วยสร้างนักวิเคราะห์รุ่นใหม่ ผ่านการพัฒนาทักษะด้านการให้คำปรึกษาจากโปรเจ็คต์การวางระบบจริงที่ช่วยให้สามารถเห็นเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในองค์กรและธุรกิจได้อย่างชัดเจน

 โครงการฝึกทดลองงานนี้จัดขึ้นต่อเนื่องมานานเป็นระยะเวลา 11 ปี ประกอบด้วยการฝึกอบรมหกสัปดาห์ ตามด้วยการฝึกอบรบภาคปฎิบัติหกเดือน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ความรู้ด้าน IT กระบวนการทางธุรกิจและดิจิทัล โซลูชัน ด้านต่าง ๆ ตลอดจนทักษะในการเป็นที่ปรึกษา และการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก การสัมภาษณ์และประชุมเชิงปฎิบัติการร่วมกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลทางด้านธุรกิจและด้านเทคนิคที่จำเป็น GAP จึงเป็นโครงการที่เหมาะสมอย่างมากสำหรับผู้ที่ต้องการมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งทั้งในด้านธุรกิจและทักษะด้านดิจิทัล ซึ่งจำเป็นและมีความสำคัญต่อธุรกิจในปัจจุบัน

เอบีม คอนซัลติ้ง มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่เป็นที่รู้จักระดับโลก โดยให้การบริการลูกค้าทั่วเอเชีย ยุโรป และอเมริกา โดยพนักงานที่มีความสามารถและทักษะระดับสูงหลายพันคน เอบีมไม่เพียงแต่มีชื่อเสียงในเรื่องความชำนาญด้านเทรนด์ดิจิทัล โซลูชัน ด้านดาต้า และดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน เท่านั้น บริษัทยังเป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการให้คำปรึกษา มีองค์ความรู้ที่มาจากการศึกษาวิจัย รวมไปถึงบริการและการส่งมอบงานที่มีประสิทธิภาพและใช้งานได้จริงที่ช่วยให้องค์กรและบริษัทมากมายทั่วโลกเติบโต


“ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน คือเทรนด์ของโลกที่ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญอย่างมาก ทั้งในประเทศไทยและที่อื่น ๆ ทั่วโลก” นายอิชิโร ฮาระ กรรมการผู้จัดการ และผู้นำภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน เป็นเทรนด์ที่สำคัญที่สุดสำหรับอนาคตเทรนด์หนึ่งของโลก และในประเทศไทยยังไม่มีโครงการฝึกอบรบที่เข้มข้นและเป็นเชิงปฎิบัติมากพอสำหรับบัณฑิตจบใหม่ GAP จึงเป็นโครงการที่จะมาช่วยเติมเต็มในส่วนนี้ด้วยการฝึกฝนและทดลองงานอย่างจริงจังและครอบคลุมในช่วงเวลาสั้น ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้จากบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลกที่นำเสนอบริการด้าน ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน ที่สดใหม่และแตกต่างจากบริษัทที่ปรึกษาแบบเดียวกันจากสหรัฐอเมริกาและยุโรป

นับตั้งแต่ก่อตั้งมา เอบีมดำเนินธุรกิจภายใต้สโลแกน Building Beyond As One และนำเสนอบริการทรานส์ฟอร์เมชัน ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอนาคตด้วยวิสัยทัศน์ที่ไม่เพียงเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังขยายผลไปยังอุตสาหกรรมธุรกิจและสังคมด้วย เอบีมเชื่อมโยงกลุ่มข้อมูลทางธุรกิจเข้ากับห่วงโซ่คุณค่าเพื่อร่วมสร้างมูลค่าใหม่ ๆ ร่วมกับลูกค้าและพันธมิตร เป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงลูกค้าที่เชื่อถือได้ พร้อมความยืดหยุ่นผ่านสปิริตและความคล่องตัวแบบ One Team แนวทางการให้คำปรึกษาอันเป็นเอกลักษณ์นี้ของเอบีมก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการ GAP จะมีโอกาสได้สัมผัส

“เรามีประวัติการทำงานที่ประสบความสำเร็จมาอย่างยาวนานในการนำเสนอด้านดิจิทัลโซลูชันให้กับลูกค้า และช่วยให้บริษัทมากมายแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเพราะเทคโนโลยีและเทรนด์ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การได้เรียนรู้และฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญของเอบีมจึงเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ร่วมโครงการจะได้รับทักษะเชิงปฏิบัติจากประสบการณ์การทำงานจริง กับลูกค้าจริง และการให้คำปรึกษาจริง รวมไปถึงโอกาสที่จะได้ทำงานกับเอบีมเมื่อจบการศึกษาแล้วอีกด้วย

“วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เหมือนใครของเอบีมที่มีรากฐานมาจากจริยธรรมการทำงานที่ชัดเจน การทำงานเป็นทีมที่เข้มแข็ง ธรรมาภิบาล ความยั่งยืน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการไม่กีดกันทางสังคม จะหล่อหลอมให้ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณค่าและสร้างมาตรฐานที่สูงขึ้นในอนาคต”

Graduate Analyst Programs เปิดรับสมัครแล้วสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในทุกวิชาเอกที่สามารถใช้ภาษาไทยและอังกฤษได้ดี โดยจะเริ่มการรับสมัครตั้งแต่ธันวาคม 2565 ไปจนถึงมีนาคม 2566 และจะเริ่มโครงการในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับโครงการได้ที่ maung@abeam.com

เกี่ยวกับบริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือบริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง จำกัด โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีทีมงานกว่า 6,600 คน ที่ให้บริการลูกค้าทั่วภูมิภาคเอเชีย อเมริกา และยุโรป เปิดให้บริการที่ปรึกษาในประเทศไทยเมื่อปี 2548 บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 400 คน ที่ให้บริการลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญด้าน Business และ Digital Transformation เพื่อช่วยให้บริษัทและองค์กรต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในฐานะพันธมิตรที่สร้างสรรค์ เพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ อุตสาหกรรมและสังคมให้ก้าวสู่การเปลี่ยน

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.