Header Ads

IND เครื่องร้อน! คว้าโปรเจคกรมทางหลวง มูลค่า 34.90 ลบ. หนุนงานในมือพุ่ง ตั้งเป้าปั๊มผลงานปีนี้โต 20-25%


บมจ. อินเด็กซ์อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป (IND) มหาเฮง! คว้างานกรมทางหลวง 2 โครงการงานวิศวกรที่ปรึกษา สำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 116 จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน และบนทางหลวงหมายเลข 106 จังหวัดลำปาง-ลำพูน จากกรมทางหลวง มูลค่ารวม 34.90 ล้านบาท ส่งผลให้งานในมือขยายตัวเพิ่มขึ้น ด้าน ดร. พรลภัส ณ ลำพูน ระบุเดินหน้าลุยยื่นประมูลโปรเจคใหม่จากภาครัฐและเอกชนต่อเนื่อง ช่วยเสริมศักยภาพการแข่งขัน และสนับสนุนรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมตั้งเป้าปั๊มผลงานปีนี้โตไม่ต่ำกว่า 20-25%

ดร. พรลภัส ณ ลำพูน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND ผู้ให้บริการงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมครอบคลุมงานออกแบบพร้อมก่อสร้าง, งานบริหารโครงการขนาดใหญ่และควบคุมงานก่อสร้างของภาครัฐ รวมถึงงานด้านวิศวกรรมที่ปรึกษาต่าง ๆ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามกับกรมทางหลวง จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการแรกเป็น งานสัญญาจ้างวิศวกรที่ปรึกษา สำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 116 ช่วง บ้านป่าสัก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ - ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน กับกรมทางหลวง โดยมีมูลค่าสัญญาประมาณ 19,736,150 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการราว 450 เดือน

โครงการที่ 2 ลงนามสัญญาจ้างวิศวกรที่ปรึกษา สำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 106 ช่วง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง - อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน กับกรมทางหลวง โดยมีมูลค่าสัญญาประมาณ 15,164,468 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการราว 450 เดือน รวม 2 สัญญา คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 34,900,618 ล้านบาท

ทั้งนี้ภายหลังจากการรับงานใหม่ส่งผลให้งานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) ขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯเตรียมเข้าร่วมประมูลโครงการต่าง ๆ จากภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายโอกาสการเติบโตทางธุรกิจและเพิ่มศักยภาพผลการดำเนินงานให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น อันจะนำมาซึ่งการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป พร้อมกับตั้งเป้าหมายรายได้ปี 2565 จะเติบโตต่ำกว่า 20-25%

"ปีนี้ถือเป็นปีที่ดีของบริษัทฯ แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ยังคงมีอยู่ แต่ยังคงมีงานใหม่ ๆ เข้ามาต่อเนื่องจากการที่ภาครัฐเร่งเดินหน้าโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานออกมา และมีโอกาสเข้าร่วมประมูลงานใหญ่มากขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจในศักยภาพของบริษัทฯ และจากการที่ได้รับการพิจารณาดำเนินโครงการของกรมทางหลวงนี้ จะช่วยหนุนให้ผลการดำเนินงานเติบโตอย่างมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น โดยบริษัทฯ มีความพร้อมในทุก ๆ ด้านที่จะรับงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพื่อต่อยอดให้ธุรกิจที่ดำเนินการอยู่เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต" ดร. พรลภัส กล่าวในที่สุด #

ที่มา: https://www.7stars.one/2022/02/ind-ind-3490-20-25.html

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.