Header Ads

AXONS ชูพัฒนาแอพฯ ได้รับรองมาตรฐาน ISO ยกระดับความปลอดภัยข้อมูล-คุณภาพบริการ

 

AXONS ชูพัฒนาแอพฯ ได้รับรองมาตรฐาน ISO ยกระดับความปลอดภัยข้อมูล-คุณภาพบริการ

AXONS ผู้นำด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเกษตรเทคโนโลยี (AgriTech)ในระดับสากล รับมอบประกาศนียบัตร ISO จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด หรือ BSI นำร่อง 5 แอพพลิเคชั่น (Application) ผ่านการประเมินและได้รับรองตามมาตรฐานระดับสากล ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ยกระดับบริการด้านไอทีเพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

นายสรรเสริญ สมัยสุต กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร แบรนด์ AXONS และ นายประเดิม โชติศุภราช ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน (ISO) จาก BSI ประกอบด้วย ISO/IEC 27001:2013 ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Security Management Systems: ISMS) และ ISO/IEC 27701:2019 ระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ( Privacy Information Management) สำหรับการพัฒนา 5 แอพพลิเคชั่น พร้อมกันนี้ รับมอบประกาศนียบัตร ISO/IEC 27001:2013 และ ISO/IEC 20000-1:2018 ระบบการจัดการบริการไอที (IT Service Management) สำหรับการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) โดยมี นายบุคลากร ใจดี ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด เป็นผู้มอบใบรับรอง ฯ ณ สำนักงานใหญ่ AXONS

นายสรรเสริญ กล่าวว่า ทั้ง 5 แอพพลิเคชั่นซึ่งพัฒนาโดย AXONS ได้ผ่านการประเมินและรับรองตามมาตรฐาน ISO ได้แก่ Chester’s Web Application ระบบรับ order สั่งอาหาร , SMART Sales Platform ระบบการจัดการด้านการขาย , AXONS Worklife ระบบการจัดการบุคลากร , SMART Nurse ระบบบริการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และ AXONS SIGN ระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิคส์ โดยทั้ง 5 ระบบ มีการจัดเก็บและเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งของผู้บริโภค คู่ค้า และพนักงาน ซึ่ง AXONS แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูล และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลในโลกดิจิทัล สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และลดความเสี่ยงขององค์กร

นอกจากนี้ AXONS ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO / IEC 27001 : 2013 และ ISO / IEC 20000-1:2018 (IT Service Management System : ITMS) สำหรับการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน สะท้อนการปฏิบัติตามที่สากลกำหนดและได้รับการรับรองจากมาตรฐานระดับโลก

“AXONS ผ่านการตรวจประเมินและรับรองในครั้งนี้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ถือเป็นการยกระดับการใหับริการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับมาตรฐานสากล ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจและลูกค้าที่คาดหวังต่อความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่ง AXONS มุ่งมั่นยกระดับการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจพัฒนาบริการด้านไอที เพื่อขับเคลื่อนวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ” นายสรรเสริญ กล่าว

นายสรรเสริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้ง 5 แอพพลิเคชั่น ได้รับการรับรอง ISO/IEC 27701 : 2019 เป็นมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล มีความโปร่งใสระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีข้อกำหนดสำหรับสร้าง พัฒนา ดูแล และปรับปรุงระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ความต้องการของกฎหมายและข้อบังคับในปัจจุบัน อาทิ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

สำหรับการได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 ซึ่ง AXONS ได้รับรองทั้งในส่วนของ 5 แอพพพลิเคชั่น และโครงสร้างพื้นฐานนั้น มีประโยชน์ คือ การระบุความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งข้อมูลรั่วไหล หรือการถูกโจมตี และเข้าควบคุมการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงองค์กร สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าข้อมูลปลอดภัย และแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามที่กำหนดสากล และได้รับการรับรองจากมาตรฐานระดับโลก

ในส่วนของ ISO/IEC 20000-1:2018 สะท้อนมาตรฐานระบบจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำในระดับสากล สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการภายในและลูกค้าภายนอกองค์กร ช่วยให้บรรลุมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีที่สุดระดับสากลของการจัดการไอที พัฒนาบริการด้านไอทีเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ./

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.