Header Ads

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ลงนามความร่วมมือ ร่วมพัฒนาบุคลากร พร้อมการวิจัยและพัฒนา รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

 

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ลงนามความร่วมมือ ร่วมพัฒนาบุคลากร พร้อมการวิจัยและพัฒนา รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

กรุงเทพฯ – 10 มกราคม 2566: บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในผู้นำยานยนต์พลังงานทางเลือกของประเทศไทย นำโดย นายสาโรจน์ มะอาจเลิศ (ภาพแรก ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานขาย บริการหลังการขาย และการพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่าย ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) เตรียมความพร้อมการผลิตและพัฒนาบุคลากร การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Electric Vehicle หรือ EV)

กระทรวงโดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นประธานพิธีการลงนาม พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) นายกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ร่วมด้วยผู้บริหารสถานประกอบการ ผู้บริหารและผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

ภายใต้บันทึกความเข้าใจ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จะสนับสนุนส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากร การพัฒนาหลักสูตร การสร้างทักษะ การวิจัยและพัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาบุคลการด้านยานยนต์สมัยใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยในการก้าวสู่สังคมความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการดำเนินงานเพื่อสังคมของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘สรรค์สร้าง เคียงข้าง สังคมไทย’ และหลักสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ การศึกษา สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.