Header Ads

บล.เกียรตินาคินภัทร วานิชธนกิจแกร่ง ครอง Best Investment Bank in Thailand จาก FinanceAsia Awards เป็นปีที่ 9

%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7-KKPS%20%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%20FinanceAsia2024

บล.เกียรตินาคินภัทร วานิชธนกิจแกร่ง ครอง Best
 Investment Bank in Thailand จาก 
FinanceAsia Awards เป็นปีที่ 9

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (บล.เกียรตินาคินภัทร) ได้รับรางวัล Best Investment Bank in Thailand ในฐานะบริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลงานวานิชธนกิจโดดเด่นที่สุดในประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 จาก FinanceAsia Awards 2024 ซึ่งจัดขึ้นโดย FinanceAsia นิตยสารการเงินชั้นนำของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตอกย้ำถึงความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาและบริการทางการเงิน รวมถึงความมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการเพื่อนำเสนอโซลูชั่นทางการเงินที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า แม้ในช่วงที่ตลาดมีความท้าทาย ในการนี้ นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ ประธานสายวานิชธนกิจและตลาดทุน และ นางสาวกรุณา นัครา ผู้อำนวยการ สายวานิชธนกิจและตลาดทุน เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล ณ โรงแรมเดอะ ริตซ์-คาร์ลตัน ฮ่องกง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567
 
นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข กล่าวว่า “การได้รับการยอมรับจาก FinanceAsia อย่างต่อเนื่องในปีที่ 9 นี้ นอกจากเป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้ว ยังเป็นแรงจูงใจให้ทุกคนมีพลังในการพัฒนาบริการอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อยังคงตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่าง ในฐานะพันธมิตรขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าสู่ความสำเร็จ ขอขอบพระคุณทุกโอกาสและความไว้วางใจจากลูกค้าและพันธมิตรที่มีให้กับกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรเสมอมา”
 
ในปีที่ผ่านมา บล.เกียรตินาคินภัทรให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จทางธุรกิจผ่านธุรกรรมทางด้านตลาดทุน ทั้งในรูปแบบการเข้าซื้อหรือควบรวมกิจการ จำนวน 8 ธุรกรรม มีมูลค่ารวมประมาณ 78,000 ล้านบาท เช่น การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในธุรกรรมการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท SCG Logistics Management (SCGL) และบริษัท JWD InfoLogistics (JWD) กลายเป็นบริษัท SCGJWD Logistics (SJWD) และการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 65.99% ของบริษัท Esso (Thailand) จากบริษัท EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD. เป็นต้น ตลอดจนการเป็นผู้จัดจำหน่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 44 ธุรกรรม มีมูลค่าเสนอขายรวมประมาณ 71,600 ล้านบาท ร่วมกับธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์รายอื่นๆ
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (บล.เกียรตินาคินภัทร) เป็นหนึ่งในผู้นำของประเทศไทยด้านธุรกิจตลาดทุน ซึ่งครอบคลุมธุรกิจวานิชธนกิจ (Investment Banking) ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล (Wealth Management)
ทั้งนี้ บล.เกียรตินาคินภัทรเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ที่ประกอบด้วย ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด โดยกลุ่มธุรกิจฯ มีเป้าหมายในการมุ่งนำทรัพยากรสู่ลูกค้าอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเปี่ยมประสิทธิภาพด้วยบริการที่เหนือความคาดหมาย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.kkpfg.com 

www.kkpfg.com

KKP-ADVICE-CENTER-signature

 

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.