Header Ads

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย จัดพิธีเปิด Super AI Engineer & Startup Exhibition 2022 และพิธีมอบเหรียญรางวัล โครงการ "สุดยอดวิศวกรปัญญาประดิษฐ์" หวังพัฒนาบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อขับเคลื่อนประเทศในอนาคต

 

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย จัดพิธีเปิด Super AI Engineer & Startup Exhibition 2022  และพิธีมอบเหรียญรางวัล โครงการ "สุดยอดวิศวกรปัญญาประดิษฐ์" หวังพัฒนาบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อขับเคลื่อนประเทศในอนาคต

วันนี้ (19 ส.ค.) ณ ลานนิทรรศการ Beacon 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Artificial Intelligence Association of Thailand: AIAT) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Sirindhorn International Institute of Technology: SIIT) จัดพิธีเปิดงานนิทรรศการ Super AI Engineer & Startup Exhibition 2022 และพิธีมอบเหรียญรางวัล Super AI Engineer Season 2 ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารจัดการทุน ด้านการพัฒนากําลังคน การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ให้ดำเนินงาน “โครงการพัฒนานวัตกร-วิศวกร-นักวิจัย-วิสาหกิจเริ่มต้น ด้านปัญญาประดิษฐ์” หรือ เรียกสั้นๆ ว่า “สุดยอดวิศวกรปัญญาประดิษฐ์ (Super AI Engineer)”โดยมี นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานร่วมในพิธี

โครงการ Super AI Engineer เป็นโครงการที่มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อขับเคลื่อนประเทศในอนาคต โดยในปี 2564 นี้ เป็นโครงการปีที่ 2 (Season 2) ต่อจากโครงการปีที่ 1 ปี 2563 (Season 1) ซึ่งปีนี้มีผู้ผ่านการประเมินความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์จากโครงการ Super AI Engineer ซึ่งได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเอไอขั้นสูง จากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาด้านปัญญาประดิษฐ์ และผ่านการฝึกอบรมเข้มข้นอย่างน้อย 11 สัปดาห์ 

ในปีนี้มีผู้ได้รับเหรียญทอง จำนวน 9 คน กลุ่มที่ได้เหรียญเงินจำนวน 15 คน และเหรียญทองแดงจำนวน 52 คน 


ทางสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายสมาชิกสมาคมจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และเอกชนมากกว่า 50 แห่งเพื่อดำเนินการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง `โดยทางโครงการเปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ สาขาวิชาชีพ ซึ่งมีผู้สมัครเข้าโครงการในปีนี้ มีจำนวน กว่า 5,600 คน  ผู้สมัครในโครงการ สามารถเข้าอบรมเอไอตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับกลาง แบบออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งหลักสูตรนี้เปิดกว้างให้ผู้สนใจทั่วไปสมัครลงทะเบียนเรียนออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในหลักสูตรพื้นฐานเอไอ (Fundamental Level) ผ่านเว็บไซต์ของสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ได้ที่  https://mooc.aiat.or.th/ 

ในงานนิทรรศการประกอบด้วยการแสดงความสามารถจากผู้อบรมที่ได้รับรางวัล โปสเตอร์แสดงผลงานจากผู้เข้าอบรม อีกทั้งยังมี การแสดงผลงานจากบริษัทต่างๆอีกด้วย

และงานนี้มียังมีทีมที่สนใจ ธุรกิจ Startup AI ทั้งรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2  ที่ผ่านการบ่มเพาะจากสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT)  จำนวน 6 ทีม และเข้ามา Pitching ต่อกลุ่มนักลงทุน มีงานเสวนาจากกลุ่มนักธุรกิจสายเอไอ และ Health Care โดย บริษัท ทัช เทคโนโลยี รวมทั้งเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมงานดังกล่าว

สามารถติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์และเฟสบุ้กได้ที่ https://superai.aiat.or.th https://www.facebook.com/aiat2015 หรือ Super AI Engineer Development Program

รับชมคลิปกิจกรรมย้อนหลังYouTube: AIAT 


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.