Header Ads

OR ส่งเสริมแนวคิด BCG Economy ในการประชุม APEC 2022 ผลักดันการลดขยะภายในงานและพร้อมขับเคลื่อนไปสู่สังคม Low-Carbon

 

OR ส่งเสริมแนวคิด BCG Economy ในการประชุม APEC 2022 ผลักดันการลดขยะภายในงานและพร้อมขับเคลื่อนไปสู่สังคม Low-Carbon

OR นำขยะพลาสติก 290 กิโลกรัม ที่รวบรวมจากการประชุม APEC 2022 ผ่านโครงการ Care the Bear “ลดโลกร้อน” แปรรูปเป็นเสื้อกีฬาส่งต่อรอยยิ้มให้นักเรียนในพื้นที่โดยรอบสถานประกอบการทั่วประเทศ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG) ได้ถึง 252 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

นายวิศน สุนทราจารย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า นอกจากที่ OR ได้ร่วมเป็นพันธมิตรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย – แปซิฟิค หรือ APEC 2022 ระหว่างวันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้ว ORยังส่งเสริมแนวคิด Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG Economy โดยนำขยะพลาสติกจำนวนรวม 290 กิโลกรัม ที่รวบรวมผ่านโครงการ Care the Bear “ลดโลกร้อน” ซึ่ง OR ได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและองค์กรพันธมิตร ในการวางแผนบริหารจัดการขยะภายในงาน พร้อมจัดทำป้าย


ประชาสัมพันธ์วิธีการแยกขยะอย่างถูกต้อง รวมทั้งได้จัดตั้งจุดบริการคัดแยกขยะ ตามรูปแบบของโครงการ “แยก แลก ยิ้ม” ให้เพียงพอสำหรับการรองรับปริมาณขยะจากผู้เข้าร่วมงานเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการอัพไซเคิลเพื่อแปรรูปเป็นเสื้อกีฬา ส่งต่อให้นักเรียนโดยรอบสถานประกอบการของ OR ทั่วประเทศ ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG) ได้ถึง 252 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จึงไม่เพียงเป็นการสนับสนุนการจัดประชุมรูปแบบคาร์บอนต่ำหรือ Low-Carbon ยังเป็นการส่งต่อรอยยิ้มให้กับชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ OR “Empowering All toward Inclusive Growth” หรือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” ที่ให้ความสำคัญกับสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย


 

นอกจากนี้ ภายในบูธนิทรรศการของ OR ยังได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์อัพไซเคิล เช่น โต๊ะ เฟอร์นิเจอร์ ที่ผลิตจากกากกาแฟซึ่งเป็นของเหลือทิ้ง ชุดผ้ากันเปื้อนของบาริสต้า ร้าน Café Amazon ที่ผลิตจากจากขวด PET จากกระบวนการอัพไซเคิล จึงถือเป็นโอกาสดีที่ OR ได้นำเสนอผลลัพธ์ของโครงการทางด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงการผลักดันการลดขยะและของเสียจากภายในงานที่นำไปสู่การฝังกลบ เพื่อเป็นตัวอย่างการขับเคลื่อนไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างความร่วมมือของ APEC 2022 Thailand จากภาคเอกชนไทย ตามโมเดลเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green (BCG) ของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลก

ทั้งนี้ โครงการแยก แลก ยิ้ม เป็นโครงการที่ OR ริเริ่มและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการแยกขยะอย่างถูกต้องให้กับผู้ใช้บริการสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น และประชาชนทั่วไป โดยผู้บริหารสถานีบริการฯ จะนำรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลไปทำสาธารณะประโยชน์ให้กับชุมชนรอบสถานีบริการฯ ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยลดปริมาณขยะ ลดการใช้ทรัพยากร ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อมจากการนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนผู้ขาดแคลน ผ่านสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศ

           

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.