Header Ads

เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก เผยแพร่รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2565

เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก เผยแพร่รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2565

 

เซี่ยงไฮ้--มิถุนายน 2565--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

 

เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก (Shanghai Electric) เผยแพร่รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปี 2565 ซึ่งตอกย้ำถึงประสิทธิภาพและความสำเร็จของบริษัทในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ในปีงบการเงิน 2564

 

เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก เผยแพร่รายงาน CSR ฉบับที่ 13 ในขณะที่บริษัทยังคงรักษาคำมั่นสัญญาว่าจะปรับปรุงความโปร่งใสของแนวทางปฏิบัติด้าน ESG และยกระดับความมุ่งมั่นในการเร่งเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานทั่วโลกด้วยกลยุทธ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รายงานดังกล่าวนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของเซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก ที่ขับเคลื่อนการพัฒนาสามธุรกิจหลัก ได้แก่ อุปกรณ์พลังงาน อุปกรณ์อุตสาหกรรม และบริการแบบบูรณาการ ตลอดจนสรุปความก้าวหน้าที่สำคัญในการใช้กลยุทธ์คาร์บอนต่ำเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศทั่วโลก นอกจากนี้ รายงานยังนำเสนอโครงการต่าง ๆ ที่เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก ริเริ่มขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะให้กับพนักงานและบัณฑิตจบใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการปลดล็อกศักยภาพการทำงานและสร้างบุคลากรที่พร้อมสำหรับอนาคตในอุตสาหกรรมพลังงาน

 

“ธุรกิจทั่วโลกยังคงต้องต่อสู้กับผลกระทบเชิงลบจากสถานการณ์โรคระบาดที่ยังคงดำเนินอยู่ ซึ่งขัดขวางความก้าวหน้าในการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลก ความร่วมมือระหว่างประเทศ และความพยายามในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท่ามกลางความท้าทายระดับโลกนานัปการ เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในขณะที่เรามุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำและผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมในอุตสาหกรรมพลังงานใหม่” เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก ระบุในรายงาน

 

สร้างพลังให้กับอนาคตด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

 

เพื่อส่งมอบเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่และเชื่อถือได้ รวมทั้งนำเสนอแนวทางรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วทั้งระบบนิเวศพลังงาน เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก ได้เพิ่มการลงทุนในธุรกิจพลังงานลมนอกชายฝั่ง พร้อมกับสร้างเสริมศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมการกักเก็บพลังงาน นอกจากนี้ เนื่องจากระบบดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ และความยั่งยืน เป็นกลไกขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก จึงอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในด้านอุปกรณ์อุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาโซลูชันอัตโนมัติที่เป็นระบบระเบียบสำหรับพลังงานอัจฉริยะ การผลิตอัจฉริยะ และโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ ส่วนในแง่ของบริการแบบบูรณาการนั้น บริษัทกำลังเร่งความพยายามในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจเพื่อผลักดันการให้บริการผลิตภัณฑ์ของบริษัท

 

ผนวก ESG เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ

 

เพื่อยกระดับความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลและการจัดการด้าน ESG ทางเซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก ได้จัดตั้งคณะกรรมการ ESG โดยเฉพาะ ซึ่งมีหน้าที่กำหนดกลยุทธ์ทั่วไปของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ESG รวมถึงประเมินความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพและความก้าวหน้าด้าน ESG

 

เนื่องจากประเทศจีนได้กำหนดเป้าหมายปล่อยคาร์บอนสูงสุดก่อนที่จะลดลงจนบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน ทางเซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก จึงตอบสนองต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานหมุนเวียนด้วยโซลูชันทางธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพื่อช่วยลดการปล่อยคาร์บอน นอกจากนี้ เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก ยังทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดเพื่อสร้างความมั่นใจว่าทุกขั้นตอนของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การออกแบบ การผลิต ไปจนถึงการดำเนินงานและการบำรุงรักษา จะดำเนินไปด้วยความรับผิดชอบ

 

รายงานฉบับนี้ยังนำเสนอข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับมาตรการของเซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก ในการต่อสู้กับปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการลดการใช้พลังงาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้น้ำ การปล่อยมลพิษและของเสีย ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายในการก้าวขึ้นเป็นบริษัทที่มีความยั่งยืนรอบด้านภายในหลายทศวรรษข้างหน้า

 

เร่งเปลี่ยนผ่านด้วยความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

 

เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก กำลังเร่งพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ ซึ่งรวมถึงพลังงานไฮโดรเจน การกักเก็บพลังงาน และการดักจับคาร์บอน พร้อมกับใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการก่อสร้างโครงการพลังงานใหม่ ในขณะเดียวกัน บริษัทยังคงเดินหน้าปรับปรุงพิมพ์เขียวและโรดแมปสำหรับโซลูชันและบริการด้านพลังงานหมุนเวียน เพื่อเพิ่มความสามารถในการบริโภคพลังงานใหม่

 

เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก สนับสนุนความพยายามของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในการบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างสถานีกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ในดูไบ ซึ่งประกอบด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 400 กิโลวัตต์ และระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ขนาด 1 เมกะวัตต์ชั่วโมง โดยโครงการนี้ช่วยแทนที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลที่ใช้ในสำนักงานของเซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริกในดูไบด้วยแหล่งพลังงานหมุนเวียน

 

เพิ่มขีดความสามารถของวิศวกรไฟฟ้ารุ่นใหม่ด้วยโครงการเพิ่มทักษะ

 

ความเสมอภาคเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรของเซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก โดยบริษัทส่งเสริมความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปิดกว้างและเห็นคุณค่าของทุกคน นอกจากนี้ บริษัทยังสร้างพื้นที่ทำงานที่พนักงานทุกคนสามารถกำหนดเส้นทางอาชีพของตนเองได้ ตลอดจนเปิดทางและเปิดเวทีให้พนักงานได้แสดงและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของตนเอง ในปี 2564 เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน “องค์กรนายจ้างที่ดีที่สุดในจีน” โดยนิตยสารฟอร์บส (Forbes) ในอันดับที่ 15

 

เพื่อให้พนักงานได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันและเติมเต็มศักยภาพของแต่ละคน เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก ได้ริเริ่มโครงการฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับพนักงาน ในรูปแบบที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของพนักงานในหลากหลายภาคส่วน โครงการฝึกอบรมภายในองค์กรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความสนใจและความต้องการที่แตกต่างกันของพนักงาน และสนับสนุนการเติบโตในหน้าที่การงาน นอกจากนี้ เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเยาวชนด้วยการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อนำเสนอหลักสูตรฝึกอบรมออฟไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการจ้างงานนักศึกษามหาวิทยาลัย

 

ผู้นำการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานของจีน

 

เพื่อสร้างพื้นที่ให้ผู้นำในอุตสาหกรรมได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสริมสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ ตลอดจนหารือเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายที่อุตสาหกรรมพลังงานของจีนเผชิญอยู่ เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม การบรรยาย และการสัมมนาหลายรายการในปี 2564 โดยมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม 72 คน และดึงดูดนักวิจัยในประเทศกว่า 700 คนให้มาร่วมงาน ในการจัดกิจกรรมหลายครั้งทั่วประเทศ มีบริษัทต่าง ๆ มาเปิดตัวโครงการ 103 โครงการ และลงนามในข้อตกลง 22 ฉบับ นอกจากนี้ เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก ยังใช้เงิน 3.4% ของรายได้ไปกับการวิจัยและพัฒนาในปี 2564 โดยรายจ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์และเทคโนโลยีหลักเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.