Header Ads

“สหพัฒน์” เดินหน้าโครงการ “สหพัฒน์ให้น้อง ปี 6” บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์มนุษย์ตัวจิ๋ว ปลูกฝังความดี ความซื่อสัตย์ให้กับเยาวชนไทย

 

“สหพัฒน์” เดินหน้าโครงการ “สหพัฒน์ให้น้อง ปี

 6” 

บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์มนุษย์ตัวจิ๋ว ปลูกฝังความดี

ความซื่อสัตย์ให้กับเยาวชนไทย 

การปลูกฝังความดีให้กับเยาวชนโดยเริ่มต้นตั้งแต่ยังเด็ก เป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ให้เติบโตเป็นต้นกล้าที่งดงามด้วยคุณความดีหยั่งรากลึก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้าต่อไป 

นางชัยลดา ตันติเวชกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการสนับสนุนเยาวชนไทยให้เห็นคุณค่าของการทำความดี ปลูกฝังเยาวชนไทยตั้งแต่วัยเด็ก ให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีความซื่อสัตย์ ด้วยการส่งต่อเรื่องราวเพื่อเป็นแรงบันดาลใจผ่านทางรายการสร้างสรรค์เพื่อสังคม อยู่ภายใต้ “โครงการสหพัฒน์ให้น้อง” โดยตามหาโรงเรียนที่มีการอบรมปลูกฝังให้นักเรียนเป็นเด็กดี มีคุณธรรม ร่วมเฟ้นหาและพูดคุยกับตัวแทนเด็กดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ กตัญญู มีจิตอาสา มีความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการทำความดีให้ครอบครัวและสังคม ทางโครงการได้เข้าไปให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ การลดปริมาณขยะ กับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง ต่อโรงเรียน และชุมชน รวมไปถึงสอนการประดิษฐ์สิ่งของเหลือทิ้งให้เกิดประโยชน์

       

นอกจากให้ความรู้แล้วสหพัฒน์ให้น้อง ยังพาน้อง ๆ ไปทำความดีรอบ ๆ ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสำนึกรักชุมชนของตัวเอง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยหันมาทำความดีมากยิ่งขึ้น เป็นการปลูกฝังสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ เพราะเชื่อว่าโรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ที่สามารถบ่มเพาะเยาวชนคุณภาพได้

ล่าสุด ทีมงานบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ได้เดินหน้า “โครงการสหพัฒน์ให้น้อง ปี 6” โดยลงพื้นที่โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ ปรีชาเลี่ยมราษฎร์บำรุง จ.สมุทรสาคร ตามหาน้อง ๆ ที่เป็นเด็กดี มีคุณธรรม และมีความซื่อสัตย์ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนในสังคมไทย พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการธนาคารขยะออมทรัพย์ ปลูกฝังให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้เรื่องการแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะ และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง รวมถึงโรงเรียนและชุมชนด้วย โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการคัดแยกขยะมาให้ความรู้กับน้อง ๆ พร้อมทั้งสอนน้อง ๆ DIY สิ่งของจากขยะเหลือทิ้งที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 

“สุภาพ อมรพงษ์โพธิธา” รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพันธุวงษ์ ปรีชาเลี่ยมราษฎร์บำรุง กล่าวว่า สำหรับโครงการสหพัฒน์ให้น้อง นับว่าเป็นโครงการที่เติมองค์ความรู้ให้นักเรียนได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องและถูกวิธี หรือ การส่งเสริมการทำอาชีพเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วย เป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับนักเรียนอีกทางหนึ่ง ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4  ปีที่ 5 และ ปีที่ 6 สามารถเป็นนักเรียนรุ่นพี่ที่จะเป็นแกนนำในการสอนนักเรียนในรุ่นต่อ ๆ ไปได้ นับเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และเห็นความสำคัญของเยาวชนซึ่งเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

 “สุภาพ อมรพงษ์โพธิธา” รักษาการผู้อำนวย

“พิทยา จำปาจันทร์” หรือ “น้องเดฟ”

“พิทยา จำปาจันทร์” หรือ “น้องเดฟ” กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมกิจกรรมว่า ภูมิใจที่ทางสหพัฒน์จัดกิจกรรมนี้ขึ้นซึ่งทุกกิจกรรมสามารถนำไปต่อยอดและปรับใช้ในชีวิตประจำได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น การแยกขยะ หลังจากการแยกแล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือมาทำเป็น ตุ๊กตา เครื่องประดับตกแต่ง ชั้นวางของได้ด้วย

“พลอยชมพู ชุ่มโสตร์” หรือ “น้องอีฟ” ยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว Little Hero ปี 6 กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ การได้เป็นตัวแทนก็เหมือนเป็นกำลังใจและเป็นแรงผลักดันให้เพื่อนคนอื่นได้เป็นอย่างเราบ้าง ซึ่งกิจกรรมวันนี้เป็นสิ่งที่ทำเป็นประจำอยู่แล้ว เช่น เช็ดโต๊ะ กวาดพื้น และช่วยครูดูแลน้อง ๆ อนุบาลในนามตัวแทนของโรงเรียน ขอขอบคุณพี่ ๆ ทีมงานจากสหพัฒน์ที่มามอบความสุขและมอบความรู้ให้กับพวกเรา ประทับใจพี่ ๆ ทีมงานทุกคน ใจดี น่ารักมากอยากให้มีโครงการดี ๆ แบบนี้ต่อไป

อีกโครงการที่มีประโยชน์ มุ่งส่งเสริมเยาวชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี สร้างการมีส่วนร่วมในการทำความดี ในรูปแบบของการดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมน่าอยู่และเติบโตอย่างยั่งยืน  

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.