Header Ads

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม (ประเทศไทย) ผนึกกำลังศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีพร้อมคู่ค้า เดินหน้าส่งเสริมทักษะวิชาชีพให้เยาวชน ปูพื้นฐานสังคมยั่งยืน

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม (ประเทศไทย) ผนึกกำลังศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีพร้อมคู่ค้า เดินหน้าส่งเสริมทักษะวิชาชีพให้เยาวชน ปูพื้นฐานสังคมยั่งยืน

กรุงเทพฯ 15 ธันวาคม 2565

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด โดย นายแสนผิน สุขี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด (ลำดับที่ 4 จากทางซ้าย) ร่วมด้วยบริษัทคู่ค้า ได้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด, บริษัท ริช คลีนนิ่ง จำกัด, บริษัท เอกกร เทค ซิสเท็มส์ จำกัด พร้อมกับ นายสมชาย ขานสระน้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี (ลำดับที่ จากทางซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการแก้ไข บำบัดฟื้นฟู เด็ก เยาวชน และครอบครัว ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารศาลแขวงนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมสังคมให้มีคุณภาพ โดยแสดงเจตนารมย์ในการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสเรียนรู้ทักษะวิชาชีพ ส่งเสริมโอกาสฝึกงานและมีงานทำ เพื่อให้โอกาสกับผู้กระทำความผิดและเป็นการร่วมดูแลสังคมอย่างยั่งยืน

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

1.นางศิญาภัสร์ ประสิทธิไชยผล กรรมการ บริษัท เอกกร เทค ซิสเท็มส์ จำกัด

2. นางสาวธัญญธร ลอยนอก ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ริช คลีนนิ่ง จำกัด

3. นายพิพรรธนเดช เจริญรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

    รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด

4. นายแสนผิน สุขี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด

5. นายสมชาย ขานสระน้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี

6. นางพิมพ์นิภา จิตรพันธ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี

7. นางสุดธิดา ธีระอนุวัฒน์ ผู้อำนวยการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี

8. นายธำรง เกียรติธนะบำรุง หัวหน้างานสร้างและประสานเครือข่าย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี

 

###

 

เกี่ยวกับ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม (ประเทศไทยจำกัด

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม (ประเทศไทย) ผู้นำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยของประเทศไทย เป็นหนึ่งใน 3 กลุ่มธุรกิจ ของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT”  ปัจจุบัน เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม มีโครงการที่พักอาศัยคุณภาพสูงรวม 75 โครงการในหลายทำเลครอบคลุมทุกระดับ ภายใต้แบรนด์ โกลเด้นนีโอ โฮมแกรนดิโอ และเดอะ แกรนด์ ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ปัจจุบันมีมูลค่าสินทรัพย์รวมถึง 70,000 ล้านบาท

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู home.frasersproperty.co.th

เกี่ยวกับ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย” ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีชื่อย่อหลักทรัพย์ “FPT” และเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ จากการเข้าซื้อกิจการของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “GOLD” ทำให้ปัจจุบัน เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย เป็นผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายแรกของประเทศไทย ที่มีแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์ครอบคลุมประเภทที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และ อุตสาหกรรม  นอกจากนี้         เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ยังเป็นผู้สนับสนุนและผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม  เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ FTREIT ซึ่งปัจจุบันเป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นผู้สนับสนุนและผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ หรือ GVREIT เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชยกรรม ทั้งนี้ FPT, FTREIT และ GVREIT เป็นบริษัทและกองทรัสต์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู www.frasersproperty.co.th

เกี่ยวกับบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด (“เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้” หรือ “กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้”) เป็นบริษัทข้ามชาติที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ (SGX-ST) ซึ่งมีแนวทางการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการเป็นเจ้าของ ผู้พัฒนา และผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภทแบบครบวงจร โดยมีมูลค่าทรัพย์สินรวมประมาณ 40,700 ล้านสิงคโปร์ดอลลาร์ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)  สินทรัพย์ของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์ 5 ประเภท ประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย อสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้าและพื้นที่เชิงพาณิชยกรรมและโรงแรม รวมถึงบิสซิเนส พาร์ค และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ กลุ่มธุรกิจดำเนินงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออสเตรเลีย ยุโรป และจีน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของ และ/หรือเป็นผู้บริหารจัดการเซอร์วิสอพาร์ตเมนท์และโรงแรมมากกว่า 70 เมือง ในมากกว่า 20 ประเทศ ทั่วทั้งในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป ภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกา ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นเดียวกันในการส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่า และน่าจดจำให้แก่ลูกค้า และผู้ถือหุ้น โดยอาศัยความรู้ และความสามารถจากทุกตลาดและภาคอสังหาริมทรัพย์ เพื่อส่งมอบคุณค่าในสินทรัพย์ที่หลากหลายที่มีอยู่  

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.