Header Ads

“เจ้าสัว” ชูวัฒนธรรมองค์กรใหม่ภายใต้แนวคิด CHAOSUA 9พร้อมปรับรูปแบบการทำงานตอบรับคนรุ่นใหม่

 

“เจ้าสัว” ชูวัฒนธรรมองค์กรใหม่ภายใต้แนวคิด CHAOSUA
9พร้อมปรับรูปแบบการทำงานตอบรับคนรุ่นใหม่

นาทีนี้คงไม่มีใคร ไม่รู้จัก “เจ้าสัว” หรือ บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด ที่ส่งต่อความอร่อยมากกว่า 60 ปีกับผลิตภัณฑ์เนื้อหมูแปรรูป จากการ Transform Brand ครั้งใหญ่ในเพียงไม่กี่ปี “เจ้าสัว” ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี สามารถเจาะใจผู้บริโภคในฐานะ “ขนมขบเคี้ยว” จนขึ้นชื่อไปไกลถึงต่างประเทศ ความสำเร็จเหล่านี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะ “เจ้าสัว” ไม่ได้มุ่งทรานฟอร์มแบรนด์เพียงอย่างเดียว แต่ยังทรานฟอร์มวัฒนธรรมองค์กรในยุคดิจิทัล โดยให้ความสำคัญที่ “บุคลากร” ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านและขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ ภายใต้กลยุทธ์ ความเชื่อ การปฎิบัติ ‘ปลุกพลัง…เพิ่มคุณค่าองค์กร’

เปิดแนวคิดการบริหารคน สูตรไม่ลับ ในตำรับ “เจ้าสัว”

คุณณภัทร โมรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด กล่าวว่า ในยุคแห่งดิจิทัลที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้แบรนด์ “เจ้าสัว” ต้องพร้อมปรับตัวให้ทันอยู่เสมอ แต่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากทีมหลังบ้านเราไม่แข็งแรง ดังนั้น เราจึงมุ่งพัฒนา “คน” ให้เติบโตไปพร้อมกัน ด้วยองค์กรของ “เจ้าสัว” ที่อยู่มานาน จึงเกิดความท้าทายในเรื่องของความหลากหลายในเจเนอเรชั่น เราจึงหาวิธีทำงานที่สามารถเชื่อมกันระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรการบริหารคนยุคใหม่ของเจ้าสัว C-H-A-O-S-U-A ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานที่หล่อหล่อมให้เป็นองค์กรที่แข็งแกร่งขึ้น

สำหรับ Core Values ของเจ้าสัว ประกอบ ด้วย 7 ตัวอักษร C-H-A-O-S-U-A คือ C – Courage to Change กล้าเปลี่ยน เพื่อสิ่งที่ดีกว่า ซึ่งเป็นความกล้าที่จะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ และกล้าลองทำสิ่งใหม่ๆ H – HEart work ทำงานด้วยใจ ที่เน้นความใส่ใจในการทำงาน มีวินัยมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่าง ๆ A – AGILITY ความรวดเร็วในการทำงาน ชูการปฎิบัติงานในเชิงรุก กระตือรือร้น ขยันและมีพลัง ทำให้งานเดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว  O – Ownership ความรู้สึกเป็นเจ้าของ สร้างวิสัยทัศน์ในการทำงานให้เหมือนเป็นธุรกิจของตัวเอง โดยกำหนดเป้าหมายเดียวกันเพื่อประสบความสำเร็จไปพร้อมกับองค์กร S – Support team สนับสนุนและทำงานเป็นทีม เน้นการปฎิบัติงานเป็นทีมเพื่อก้าวสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน ด้วยความร่วมมืออย่างเต็มใจ ตลอดจนการวางระบบงานที่ดีเพื่อให้งานเป็นไปอย่างราบรื่น U – uplift performance ยกระดับการทำงานอยู่เสมอ มุ่งการทำงานอย่างมีคุณภาพ หมั่นประเมินและปรับปรุงตนเองอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังเปิดกว้างสำหรับความคิดสร้างสรรค์และไอเดียใหม่ๆ เพื่อมองหาระบบและวิธีการปฎิบัติงานใหม่ ๆ อยู่เสมอ และA – Always positive thinking การคิดบวก รวมถึงการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ตลอดจนการรับความหลากหลาย ทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ การศึกษา แม้กระทั่งความเชื่อ โดยเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน และได้รับการปฎิบัติเฉกเช่นเดียวกันอย่างเท่าเทียม

“ทุกๆ Core Value ที่ตั้งขึ้นมาล้วนมีความสำคัญในการหลอมรวมองค์กรเจ้าสัวให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่ที่สะท้อนออกมาให้เห็นได้ชัดเจนนั่นก็คือการมีความกล้า C – Courage to Change กล้าเปลี่ยน เพื่อสิ่งที่ดีกว่า ไม่ว่าจะเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับสินค้า การปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ กล้าที่จะ transform brand จากของฝากมาเป็น everyday consumption ลงทุนงบด้านการตลาดเพื่อ transform brand การจ้าง presenter กล้าขยาย distribution ไปตาม Modern Trade, CVS etc เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภค และ A – Always positive thinking การคิดบวก ซึ่งไม่ว่าเราจะเผชิญสถานการณ์อะไรก็ตาม ทั้งการล๊อคดาวน์ในช่วงการระบาดของโควิด -19 และช่วงที่ราคาเนื้อหมูหรือวัตถุดิบในประเทศสูงสุดตั้งแต่เคยมีมา เจ้าสัวยังคงไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และพร้อมรับมือกับปัญหา ด้วยการคิดบวก ส่งผลให้เจ้าสัวก็ยังยืนหยัดและเติบโตอย่างต่อเนื่อง” คุณณภัทร กล่าวจบ

เจ้าสัว The OFFICE SPACE สภาพแวดล้อมใหม่ ได้ใจคนยุคดิจิทัล

ทางด้าน คุณชนิตา โมรินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กล่าวเสริมว่า “เราเชื่อว่าสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ สภาพแวดล้อมในการทำงานจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของบุคลากร ‘เจ้าสัว’ จึงได้พัฒนาพื้นที่ทำงานให้สอดรับกับวัฒนธรรมองค์กรของเจ้าสัว ที่เน้นเรื่องการทำงานอย่างรวดเร็ว การทำงานเป็นทีม และการยกระดับทักษะความสามารถของคนทำงาน โดยสร้างบรรยากาศให้ทุกคนมีส่วนในการทำงาน เปิดกว้างเพื่อนำเสนอความคิดเห็น และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ไปพร้อมๆ กัน”

เจ้าสัว The Office Space ตั้งอยู่ในอาคารลุมพินีทาวเวอร์ กรุงเทพฯ สามารถรองรับพนักงานได้กว่า 50 คน ตกแต่งในสไตล์โมเดิร์นไชนีส โดยแนวคิดของสถานที่ทำงานของเจ้าสัว การจัด Space & facility ให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อันได้แก่

  1. Flexible – Mobile workplace เน้นพื้นที่ทำงานแบบ Smart office ถึง 50% ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยและครบครันควบคู่ไปกับการทำงานในยุคดิจิทัล
  2. Sharing Idea and experience – Challenge idea สร้างพื้นที่ให้พนักงานสามารถแลกเปลี่ยนความคิด ไม่ว่าจะเป็นห้องประชุม หรือ พื้นที่เปิดโล่งที่ให้แต่ละแผนกสามารถร่วมเสนอไอเดียใหม่ ๆ เพื่อเกิดผลงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
  3. Recreation & Unlock Creativity เป็นการจัดสรรพื้นที่เพื่อพักผ่อนของพนักงาน เพื่อคลายเครียดให้พนักงานเกิดความสมดุลย์กันทั้งเรื่องการทำงานและการพักผ่อน พร้อมทั้งมีสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งจะช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานอีกด้วย
  4. Collaboration & interaction เจ้าสัวได้สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้พนักงานมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น เช่น การลดpartition หรือการกั้นระหว่างที่นั่ง เพื่อเชื่อมสเปซการทำงานให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทีม

“ไม่เพียงแต่การปรับพื้นที่การทำงานเท่านั้น เจ้าสัวยังปรับระบบการทำงาน โดยนำแนวคิดการทำงานแบบ Agile และ Design Thinking มาใช้อีกด้วย เพราะปัจจุบันที่ออฟฟิศแห่งใหม่ของเจ้าสัวมีพนักงานรุ่นใหม่ใน Gen Z และ Gen Y สูงถึง 62% โดยคนเจนนี้ต้องการทำงานที่รวดเร็วและสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีอิสระมากขึ้น ดังนั้น เราจึงมุ่งหวังว่าการจัดสภาพแวดล้อมที่ทำงานให้ทันสมัยจะสามารถตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และทุกเจนเนอเรชั่นในการทำงานได้ อีกทั้งยังสามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่ๆ ที่มีศักยภาพมาร่วมงานกับเจ้าสัวได้ไม่ยาก”  คุณชนิตา กล่าวทิ้งท้าย


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.