Header Ads

SCB คว้า 12 รางวัลยอดเยี่ยมด้านลูกค้าบุคคล จากสถาบันชั้นนำด้านการเงินระดับโลกตอกย้ำความโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์และโซลูชันทางการเงินในทุกมิติ

 

 SCB คว้า 12 รางวัลยอดเยี่ยมด้านลูกค้าบุคคล จากสถาบันชั้นนำด้านการเงินระดับโลกตอกย้ำความโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์และโซลูชันทางการเงินในทุกมิติ

          ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศความสำเร็จคว้า 12 รางวัลยอดเยี่ยมด้านลูกค้าบุคคลประจำปี 2565 จาก 6 สถาบันชั้นนำด้านการเงินระดับโลก สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการนำขีดความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเงินอันนำสมัย ผสานเข้ากับความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำที่มีความแข็งแกร่งในทุก Ecosystem เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ โซลูชัน และบริการทางการเงินใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและผู้ประกอบการยุคใหม่ได้อย่างตรงจุด พร้อมให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบความรับผิดชอบทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 

       

         นายวิฑูรย์ พรสกุลวานิช รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Integrated Channels และรักษาการ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Retail and Business Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ธนาคารมุ่งมั่นปรับองค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในบริบทของโลกยุคดิจิทัล ควบคู่กับการให้ความสนับสนุนช่วยเหลือลูกค้าและผู้ประกอบการรายย่อย (SSME) ในทุกสถานการณ์ ผ่านการนำขีดความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเงินอันนำสมัย ผสานความร่วมมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชันทางการเงินที่ตอบโจทย์ลูกค้าและผู้ประกอบการรายย่อยยุคใหม่ในทุกมิติ นอกจากนี้เรายังคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบความรับผิดชอบทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของธนาคารไทยพาณิชย์ ในการมุ่งมั่นเป็นธนาคารที่ดียิ่งขึ้น หรือ To Be A Better Bank จนทำให้ธนาคารสามารถคว้า 12 รางวัลอันทรงเกียรติด้านลูกค้าบุคคลประจำปี 2565 จาก 6 สถาบันชั้นนำด้านการเงินระดับโลกในครั้งนี้ได้อย่างภาคภูมิ โดยเราจะไม่หยุดยั้งในการคิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรมและบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของเราต่อไป”

          ซึ่งในปี 2565 กลุ่มธุรกิจ Retail and Business Banking สามารถคว้ารางวัลเกียรติยศธนาคารยอดเยี่ยมด้านธุรกิจลูกค้าบุคคล (Best Retail Bank) จำนวน 4 รางวัล ซึ่งได้รับต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน จากผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ อีก 8 รางวัล จากผลิตภัณฑ์และโซลูชันทางการเงินที่โดดเด่นของธนาคาร อาทิ “สินเชื่อสีเขียว” ที่รวมทั้ง สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ และสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย (SSME) บัตรเดบิต “LET’S SCB Mastercard” บัตรเดบิตใบแรกของเมืองไทยที่ลูกค้าสามารถเลือกสิทธิประโยชน์ที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ได้ด้วยตนเอง และ “มณี โซเชียลคอมเมิร์ซ” ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์มืออาชีพบนแอปฯ แม่มณี 

      

12 รางวัล ยอดเยี่ยมด้านลูกค้าบุคคลประจำปี 2565 ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับประกอบไปด้วย

 1. รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมด้านธุรกิจลูกค้าบุคคล (Domestic Retail Bank of the Year – Thailand) จัดขึ้นโดยนิตยสาร Asian Banking and Finance ซึ่งได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
 2. รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมด้านธุรกิจลูกค้าบุคคล (Best Retail Bank – Thailand) จัดขึ้นโดย Retail Banker International เว็บไซต์ด้านการเงินการธนาคารระดับโลก ซึ่งได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
 3. รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมด้านธุรกิจลูกค้าบุคคล (Best Retail Bank – Thailand) จัดขึ้นโดย The Global Economics นิตยสารการเงินชั้นนำจากสหราชอาณาจักร
 4. รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมด้านธุรกิจลูกค้าบุคคล (Best Retail Bank) จัดขึ้นโดย World Economic Magazine นิตยสารการเงินและเศรษฐกิจชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา
 5. รางวัลความเป็นเลิศด้านสินเชื่อสีเขียว (Best Loan Offering) จัดขึ้นโดย Retail Banker International เว็บไซต์ด้านการเงินการธนาคารระดับโลก
 6. รางวัลสินเชื่อสีเขียวแห่งปี (Loan Offering of the Year) จัดขึ้นโดย The Digital Banker เว็บไซต์ด้านการเงินการธนาคารระดับโลก
 7. รางวัล Best Debit Card Initiative จัดขึ้นโดย Retail Banker International เว็บไซต์ด้านการเงินการธนาคารระดับโลก
 8. รางวัล Outstanding Digital CX - Bank Cards จัดขึ้นโดย The Digital Banker เว็บไซต์ด้านการเงินการธนาคารระดับโลก
 9. รางวัล Best Retail Banking Product จัดขึ้นโดย World Economic Magazine นิตยสารการเงินและเศรษฐกิจชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา
 10. รางวัล Digital Business Banking Initiative of the Year – Thailand  จัดขึ้นโดยนิตยสาร Asian Banking and Finance
 11. รางวัล Most Innovative Retail Bank จัดขึ้นโดย World Economic Magazine นิตยสารการเงินและเศรษฐกิจชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา
 12. รางวัลนวัตกรรมโดดเด่น (Outstanding Innovations) จัดขึ้นโดย Global Finance นิตยสารการเงินการธนาคารชั้นนำของประเทศอังกฤษ 

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.