Header Ads

บางกอกแอร์เวย์ส สนับสนุนโครงการดาราศาสตร์สำ หรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น มอบบัตรโดยสาร เครื่องบินเดินทางไปเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ดอยอิน ทนนท์ จ.เชียงใหม่

 


บางกอกแอร์เวย์ส สนับสนุนโครงการดาราศาสตร์สำ


หรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น มอบบัตรโดยสาร


เครื่องบินเดินทางไปเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ดอยอิน


ทนนท์ จ.เชียงใหม่


กรุงเทพฯ 26 มกราคม 2567 / เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ (แถวยืนที่สองลำดับที่ จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมส่งมอบบัตรโดยสารเครื่องบินเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ (ไป-กลับ) มูลค่ารวมกว่า 764,000 บาท ให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการดาราศาสตร์สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น “แม้มองไม่เห็นแสงจันทร์ แต่สัมผัสได้ถึงดวงดาว” โดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา (แถวยืนที่สองลำดับที่ จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารสำนักงานใหญ่บางกอกแอร์เวย์ส ถ.วิภาวดีรังสิต

###

หมายเหตุถึงกองบรรณาธิการ**
บุคคลในภาพข่าวแถวยืนที่สองเรียงจากซ้ายไปขวา

1. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

2. นางสาวจุฑามาศ พุทธรัตน์ ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

3. นางสาวนิชนิชา จันทรมหา ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

4. นางจันทร์ทิพย์ ทองกันยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

5. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

6. ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

7. นางสาวจุลลดา ขาวสะอาด รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

8. นางสาวณัฐยา ศิริวนสกุล หัวหน้างานหอดูดาวภูมิภาค ฉะเชิงเทรา

9. นางสาวสาวิตรี เดชศรีมนตรี เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ (แถวยืนแรกคนขวาสุด)

10. ดร. วิภู รุโจปการ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

11. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.