Header Ads

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย สนับสนุน กรมทรัพยากรน้ำ “คืนลมหายใจให้แม่น้ำ คู คลอง” เนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ

 

 ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย สนับสนุน กรมทรัพยากรน้ำ “คืนลมหายใจให้แม่น้ำ คู คลอง”  เนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ

กรุงเทพฯ – บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้     แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย นำโดย นางสาววิภาวรรณ ทัศนปรีชาชัย ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้วิสัยทัศน์ “การเติบโตอย่างยั่งยืน” (Growing for Good) โดยล่าสุด บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานพิธีมอบรางวัลกิจกรรมประกวดภาพถ่าย เนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “คืนลมหายใจให้แม่น้ำ คู คลอง” (Action for the River) ให้กับผู้ชนะการประกวดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย และระดับประชาชนทั่วไปอย่างเป็นทางการ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้น้องๆ เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปเกิดความตระหนักรู้และเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์แม่น้ำ คู คลอง โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยนายธีระชุณ บุญสิทธิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ดร. กันตชนม์ ศิวะพิมล ผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนและอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร และนางสาวอัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์ (ทับทิม) นักแสดงและนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “Action for the River: เราจะคืนลมหายใจให้แม่น้ำ คู คลอง อย่างไร?” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.