Header Ads

ภาครัฐ-เอกชน ผนึกกำลังเดินหน้าจัดงาน ดิจิเทค อาเซียน ไทยแลนด์ 2022 สนับสนุนอนาคตของเทคโนโลยีเพื่อปฏิรูประบบดิจิทัลของประเทศไทย

รายงานพิเศษ : ภาครัฐ-เอกชน ผนึกกำลังเดินหน้าจัดงาน ดิจิเทค อาเซียน ไทยแลนด์ 2022  สนับสนุนอนาคตของเทคโนโลยีเพื่อปฏิรูประบบดิจิทัลของประเทศไทย

ภาครัฐ-เอกชน ผนึกกำลังเดินหน้าจัดงาน ดิจิเทค อาเซียน ไทยแลนด์ 2022 สนับสนุนอนาคตของเทคโนโลยีเพื่อปฏิรูประบบดิจิทัลของประเทศไทย

ตอบรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลอาเซียนเติบโตต่อเนื่อง ภาครัฐ-เอกชน นำโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, กระทรวงกาอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, อิมแพ็คและพันธมิตรธุรกิจ เตรียมจัดงานดิจิเทคอาเซียน ไทยแลนด์ 2022 งานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลแห่งภูมิภาคอาเซียน บนพื้นที่จริงในรอบ 2 ปี หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ดึงผู้ประกอบการเทคโนโลยีและดิจิทัลกว่า 150 แบรนด์ชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศร่วมงานภายใต้ธีม “Connecting You with the Global Tech and Digital Community” พร้อมเปิดเวทีสัมมนาวิชาการในประเด็นที่น่าสนใจมากถึง 80 หัวข้อ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคาร 7 อิมแพ็ค เมืองทองธานี คาดมีผู้ร่วมงานมากกว่า 5,000 ราย

ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa กล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์พิเศษในประเด็น “อนาคตของเทคโนโลยีเพื่อปฏิรูประบบดิจิทัลของประเทศไทย” ว่า ในอีก 5 ปีข้างหน้า กลไกการพัฒนาและขับเคลื่อนเมืองด้วย City Data Platform มีความจำเป็นอย่างมาก เข้ามายกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนสู่สมาร์ทซิตี้ ทาง depa ได้ให้การสนับสนุนและพัฒนาร่วมกัน ในเมืองที่มีประชากร 10,000 คนขึ้นไป สามารถวางระบบพัฒนาเพื่อให้เกิดความเจริญหรือเข้ามาแก้ไขปัญหา เช่น การจัดการดูแล การจราจรของเมือง การดูแลเรื่องการระบายน้ำ การติดตามความเคลื่อนไหวของประชากร เพื่อควบคุมการระบาดของโรค เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันหลายๆ เมืองของไทยได้เริ่มพัฒนาและส่งโครงการมานำเสนอแล้วกว่า60 โครงการ และได้ผ่านการรับรองแล้วถึง 30 โครงการ ทางหน่วยงานยังคงร่วมพัฒนาระบบต่อเนื่อง แต่อย่าง City Data หรือข้อมูลเมืองจะต้องเป็น Good Data ด้วยไม่ใช่เพียง Big Data เพื่อให้การพัฒนาเมืองที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นและความยั่งยืน

ในส่วนของเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital Economy ยังคงมีบทบาทสำคัญที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่เพียงเรื่องเทคโนโลยีเท่านั้นจะต้องคำนึงถึงเรื่องความพร้อมของกำลังพล การพัฒนาหรือสร้างทีม โดยเฉพาะการส่งเสริมกลุ่มสตาร์ทอัพให้ได้พัฒนาต่อยอดธุรกิจ และจำเป็นต้องถ่ายทอดให้คนในสังคมได้รู้เท่าทันเทคโนโลยีและนำมาใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงต้องให้ความสำคัญกับความจริงที่สามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งเรื่องความยั่งยืนทางด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล Cloud Sustainability ซึ่งเป็นแนวทางการใช้บริการคลาวด์เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านความยั่งยืนภายในระบบเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม

จากความสำคัญดังกล่าว depa หนึ่งในหน่วยงานภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีบทบาทหน้าที่การส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาใช้ในธุรกิจทุกรูปแบบ และยังสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย ตามแผนพัฒนาดิจิทัล 20 ปี เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ จึงพร้อมให้การสนับสนุนการจัดงานดิจิเทค อาเซียน ไทยแลนด์ 2022 (DigiTech ASEAN Thailand) งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลแห่งอาเซียน ซึ่งงานนี้รวมผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบการจัดการในอุตสาหกรรมต่างๆ มารวมไว้ในที่เดียว ช่วยให้ทุกองค์กรได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ ได้เรียนรู้ และสัมผัสเทคโนโลยีดิจิทัล ล่าสุด พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้จากการสัมมนา ซึ่งเป็นการจัดงานบนพื้นที่จริงอีกครั้งหลังสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเป็นออนไลน์ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

โดยมีบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลร่วมจัดแสดงสินค้าบริการกว่า 150 แบรนด์ชั้นนำจากทั้งไทยและต่างประเทศ อาทิ สิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย และไต้หวัน ตัวอย่างเช่น บริษัท จีเอเบิลจํากัด บริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บิ๊กบีท แบงค็อก จำกัด บริษัท ช็อคโก้ คาร์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด Zoho Corporationบริษัท คินโทน เซาท์อีส เอเชีย บริษัทซีเคียวริตี้ พิทช์ จำกัด คลาวดี เทเลคอม บริษัท ซีเอสไอ (ประเทศไทย) จำกัดHitachi Asia (Thailand) Co., Ltd. บริษัทอัลทอส คอมพิวติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 8x8 International EPISODE LimitedWooKyoung Information Technology บริษัทเน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไอโคเน็กซ์ จำกัด และ Jeju Special Self-Governing Province เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการสัมมนาวิชาการในหลากหลายประเด็นน่าสนใจรวมทั้งหมดกว่า 80 หัวข้อ โดยความร่วมมือของ Tech Talk Thai และพันธมิตรองค์กรด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล จัดเวทีนำเสนอความรู้ทั้งในแง่มุมของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ อาทิ หัวข้อ ก้าวสู่โลกอนาคตของการทำงานแบบไฮบริด ด้วย Zoho LocationIntelligence: ก้าวล้ำไปกับเทคโนโลยีแห่งการเปลี่ยนแปลง, บทบาทของปัญญาประดิษฐ์ในโรงงานอัจฉริยะ : บทเรียนและความท้าทาย, แนวทางความปลอดภัยทางไซเบอร์โดย DevSecOps พลิกโฉมธุรกิจของคุณไปข้างหน้าด้วยระบบดิจิทัล และอีกมากมาย DigiTech ถือเป็นงานเดียวที่รวมการนำเสนอโซลูชั่นล่าสุดมาไว้ในที่เดียวกัน ได้แก่ ซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจ, ปัญญาประดิษฐ์, ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์, อีคอมเมิร์ซและการตลาดดิจิทัล, ดาต้าและคลาวด์, สมาร์ทโซลูชั่นส์และไอโอที รวมไปถึงเทคโนโลยี 5G และเครือข่าย ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจและการเติบโตของธุรกิจดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานรวมมากกว่า 5,000 ราย

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ https://bit.ly/3sLervF หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ www.digitech
asean.com หรือเฟซบุ๊ค www.facebook.com/digitechasean

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.