Header Ads

โออาร์ เดินหน้าจัดกิจกรรม โออาร์ อาสาสานสุข ปี2 จ.ปทุมธานี

 โออาร์ เดินหน้ากิจกรรม โออาร์ อาสาสานสุข ปี 2

โออาร์ เดินหน้าจัดกิจกรรม โออาร์ อาสาสานสุข ปีจ.ปทุมธานี

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายวินัย สังวาลเงิน นายกเทศมนตรีเมืองลาดสวาย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “โออาร์ อาสาสานสุข ปี 2” ณ โดมสำนักงานเทศบาลเมืองลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ซึ่งสำนักงานเทศบาลเมืองลาดสวายและ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างคลังน้ำมันลูกกา ซึ่งเป็นสถานปฏิบัติการของ OR ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และชุมชนโดยรอบ รวมถึงเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับสังคมชุมชน โดยมี         

นายเริญ ทิฏฐิวิสุทธิ์ ผู้จัดการส่วนคลังน้ำมันลำลูกกา ร่วมงาน โดยคลังน้ำมันลำลูกกา OR เป็นศูนย์กลางในการรับ เก็บ จ่าย น้ำมัน และสำรองปิโตรเลียมตามกฎหมายให้พื้นที่ 20 จังหวัดในภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก โดย OR มีเป้าหมายในการดูแลชุมชนทั้งที่อยู่ในพื้นที่ที่ OR ดำเนินธุรกิจและชุมชนรอบพื้นที่ธุรกิจของ OR โดยมีความตั้งใจในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนและชุมชนที่อยู่โดยรอบสถานประกอบการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นไปตามเจตจำนงในการสร้างการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับการเติบโตของผู้คนและสิ่งแวดล้อม ตามวิสัยทัศน์ใหม่ของ OR คือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” หรือ “Empowering All Toward Inclusive Growth

ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เกมส์แยกแลกยิ้ม เกมส์ตอบปัญหาความรู้ธุรกิจ OR กิจกรรมออกร้าน OR และจิตอาสายางยืดเหยียด เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากชุมชนเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

 

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.