Header Ads

Yili ร่วมอภิปรายหมู่ในการประชุม COP27 ถกประเด็นแนวปฏิบัติเพื่อสร้างธุรกิจที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

 

Yili ร่วมอภิปรายหมู่ในการประชุม COP27

ถกประเด็นแนวปฏิบัติเพื่อสร้างธุรกิจที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม


ชาร์ม เอล ชีคอียิปต์—14 พ.ย.—ซินหัว-เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์

 

การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 27 (COP27) ได้จัดขึ้นที่เมืองชาร์ม เอล ชีค ประเทศอียิปต์ ซึ่งได้รับความสนใจจากทั่วโลก โดยเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ศูนย์ความรู้ระหว่างประเทศด้านการพัฒนาของจีน ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน “Seminar on Clean Energy Development -- Accelerating Achievement on Affordable and Clean Energy (SDG 7)” (สัมมนาว่าด้วยการพัฒนาพลังงานสะอาด เร่งความสำเร็จว่าด้วยพลังงานสะอาดและราคาย่อมเยา ตามเป้าหมายที่ 7) ขึ้นที่ไชน่า พาวิลเลียน (China Pavilion) ซึ่งตัวแทนขององค์กรระหว่างประเทศและองค์กรต่าง ๆ ได้เข้าร่วมการอภิปรายโต๊ะกลมในหัวข้อ “Green Practices of Businesses and Opportunities on Renewable Energy Supply Chain” (แนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของธุรกิจและโอกาสในซัพพลายเชนพลังงานหมุนเวียน)

 

Yili ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ในฐานะตัวแทนจากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารของจีน โดยได้แบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับนมที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อันเป็นนวัตกรรมบุกเบิกในรายงานการบริโภคที่ยั่งยืน: การดำเนินการของวิสาหกิจจีน (Sustainable Consumption Report: Chinese Enterprises' Actions.)

 

ลงมือทำเพื่อความก้าวหน้าอย่างใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

 

ตามความมุ่งมั่นของจีนในการปล่อยคาร์บอนให้ถึงจุดสูงสุดก่อนที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2573 และ 2603 ผู้ประกอบการของจีนจึงได้ออกตัวริเริ่มในทางเดียวกัน โดยคุณ Pan Gang ประธานกรรมการและประธานบริหารของ Yili Group ได้เสนอแนวคิด “Green Leadership” (ความเป็นผู้นำอย่างใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในปี 2550 และนำแนวคิด “Green Industry Chain” (ห่วงโซ่อุตสาหกรรมสีเขียวมาใช้ในธุรกิจผลิตภัณฑ์นมของจีนในปี 2552 และต่อมาในปี 2565 Yili เป็นรายแรกในภาคอาหารของจีนที่เปิดตัวแผนสร้างอนาคตที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Plan for a Net Zero Carbon Future) และแผนแม่บทเพื่อสร้างอนาคตที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Roadmap to a Net Zero Carbon Future) ด้วยกลยุทธ์นี้ Yili วางแผนที่จะบรรลุความเป็นกลางของคาร์บอนทั่วทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมภายในปี 2593 ในขณะที่ยังสร้าง “Net Zero Carbon Alliance” (พันธมิตรคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์กับพันธมิตรที่มีความคิดคล้ายคลึงกันจากทั่วโลก

 

มุ่งลดคาร์บอนทั้งห่วงโซ่

 

ภาคผลิตภัณฑ์นมครอบคลุมอุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ตั้งแต่การปลูกพืชอาหารสัตว์ไปจนถึงการขาย โดย Yili ได้พัฒนาระบบการทำฟาร์มแบบบูรณาการซึ่งได้นำไปใช้กับทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ในโครงการรวม 272 แห่งภายในสิ้นปี 2564 Yili ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในโรงงานของตน ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน ใช้พลังงานหมุนเวียน และใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความพยายามของกลุ่มบริษัทไม่ได้ถูกมองข้าม เพราะสาขาและบริษัทในเครือ 23 แห่งของ Yili ได้รับการยกย่องให้เป็น โรงงานสีเขียว โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน และเมื่อต้นปีนี้ Yili ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ซีรีส์คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อย่างเป็นทางการ

 

ส่งเสริมวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ

 

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Yili ถ่ายทอดแนวคิดการลดคาร์บอนสู่สาธารณะผ่านแคมเปญต่าง ๆ โดยคุณ Han Bin เลขาธิการบริหารเครือข่ายข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติประจำจีน กล่าวว่า นมคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ของ Yili นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาอุตสาหกรรมนมของจีนที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ และชี้ให้เห็นถึงแนวทางใหม่ในแง่ของการส่งเสริมวิถีชีวิตและการบริโภคแบบคาร์บอนต่ำ

 

แนวปฏิบัติของ Yili เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนได้รับการยอมรับจากบุคคลภายนอก โดยมีเคสที่ถูกรวมอยู่ในรายงาน “Pathway to Net Zero: SDG Practices of Enterprises in China” (หนทางสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์แนวปฏิบัติตามเป้าหมาย SDG ขององค์กรต่าง ๆ ในจีนโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และรายงาน “Corporate Net Zero Pathway” (หนทางสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในภาคองค์กรโดยข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ ขณะที่คุณ Jiang Xiheng รองประธานศูนย์ความรู้ระหว่างประเทศด้านการพัฒนา คาดว่า Yili น่าจะเข้ามาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม เพื่อทำให้เป้าหมายคาร์บอนสูงสุดและความเป็นกลางทางคาร์บอนเป็นจริงในจีน

 

ที่มา: Yili Group

 

ลิงก์ภาพประกอบ:

 

ลิงก์http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=433655
คำบรรยายภาพ
แผนแม่บทของ Yili Group สู่อนาคตที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

 

ลิงก์http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=433666
คำบรรยายภาพ
การประชุมในไชน่า พาวิลเลียน ที่งาน COP27

 

ลิงก์http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=433668
คำบรรยายภาพ
คุณ Zhao Xin รองประธาน เข้าร่วมการอภิปรายโต๊ะกลม

 


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.