Header Ads

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 67ผู้ถือหุ้นอนุมัติผ่านทุกวาระ ประกาศจ่ายปันผลอัตราหุ้นละ 0.40 บาท


 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย  ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 67ผู้ถือหุ้นอนุมัติผ่านทุกวาระ ประกาศจ่ายปันผลอัตราหุ้นละ 0.40 บาท

 

กรุงเทพฯ 16 มกราคม 2567

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ "FPT" ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายแรกของประเทศไทย ที่มีพอร์ตโฟลิโอครอบคลุมธุรกิจอสังหาฯ ประเภทที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม สามารถรักษาการเติบโตได้ตามเป้าหมายในปีงบการเงิน 2566 (ต.ค.2565 - ก.ย. 2566) โดยประกาศความสำเร็จจากผลการดำเนินงานด้วยรายได้รวมสุทธิ 16,810 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปีก่อนหน้า 2.8% คิดเป็นกำไรสุทธิ 1,861 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 11% จากรายได้รวม แม้ว่าธุรกิจกลุ่มที่อยู่อาศัยยังคงได้รับปัจจัยกดดันด้านสถานการเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดีธุรกิจโรงงาน-คลังสินค้า รวมถึงอาคารสำนักงานและรีเทล สามารถสร้างกระแสรายได้จากค่าเช่าได้อย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง โดย ณ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 FPT ประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.40 โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

FPT ยังคงเดินหน้าพิสูจน์ความสามารถในการเป็นบริษัทที่สะท้อนการดำเนินงานอย่างยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและสากล ซึ่งปัจจุบันการันตีด้วยการรักษาอันดับเครดิตองค์กรประเมินโดยทริสเรทติ้ง ในระดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 อีกทั้งยังได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืนในระดับ AA จาก SET ESG Ratings หรือชื่อเดิมว่า หุ้นยั่งยืน THSI จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้รับจัดอันดับมาตรฐานในระดับ ด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของบริษัทตามมาตรฐานของ GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) และ GRESB Green Star ในหมวดโครงการที่พัฒนาเสร็จสิ้นและอยู่ระหว่างดำเนินงาน (Standing Investments) และโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา (Development Projects)

 

บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา

1. นาย ลิม ฮัว เทียง กรรมการ

2. นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

3. รองศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

5. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

6. นางบุษยา มาทแล็ง กรรมการอิสระ

7. นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.