Header Ads

เริ่มต้นที่69บาท>>รวมทักษะอบรมแบบออนไลน์พร้อมเรียนทันที

Logo

บริษัท เวล บีอิง เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ (WBC)

เรียน  ท่านผู้ประกอบการ / ผู้ประสานงานที่เกี่ยวข้อง/บุคคลที่สนใจ

การอบรมพื้นฐานในด้านการขอใบอนุญาต
บรรยายในรูปแบบออนไลน์-ผ่านคลิปพร้อมอบรมทันที
คลิปการบรรยายสามารถเรียนซ้ำได้
กับเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง


🔋ระบบ e-Phyto 
    ใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์
  
💻STARTUP ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตอย. 
     และLPI ในระบบ NSW

💻เรื่องที่ต้องรู้..ก่อนจะเรียกตัวเองว่าชิปปิ้ง

🔋คลายปมปัญหาภาษีธุรกิจโลจิสติกส์

🔋Basic CS Document 

💻พิกัดอัตราศุลกากร เน้นเฉพาะหมวด
     เหล็ก เครื่องจักร ยานบก


กด Link เพื่อกรอกใบสมัครอบรม
https://forms.gle/tyMPVvN2NL8SH58SA


🏳️ค่าอบรม (ราคานี้ยังไม่รวมvat)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.0834521569 / 0801624051
https://line.me/ti/p/VHT35Tm1Qb


ขอขอบคุณ
Admin
หลักสูตรอบรมชิปปิ้ง
เพื่อสอบและขึ้นทะเบียนกับกรมศุลกากร
ออนไลน์หรือในห้องเลือกได้
รอบวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567
สอบถามรายละเอียด
สายตรงถึงพี่ฟ้าโทร.0801624051
icon
icon
icon
icon
iconเริ่มต้นที่69บาท>>รวมทักษะอบรมแบบออนไลน์พร้อม

เรียนทันที

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.