Header Ads

อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอสเผยเคล็ดลับการเดินทางที่ปลอดภัยและสุขภาพดีในช่วงเทศกาลวันหยุด


 อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอสเผยเคล็ดลับการเดินทาง


ที่ปลอดภัยและสุขภาพดีในช่วง


เทศกาลวันหยุดกรุงเทพ: เทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองกำลังใกล้เข้ามาถึงทุกขณะ องค์กรและบริษัททั่วโลกต่างเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะสนับสนุนการเดินทางและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของพนักงานในช่วงเทศกาล ท่ามกลางความตื่นเต้นเหล่านี้ การให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสุขภาวะของพนักงานขององค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ในโอกาสนี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส (International SOSบริษัทผู้ให้บริการความช่วยเหลือด้านสุขภาพและความมั่นคงปลอดภัยชั้นนำของโลก ได้แบ่งปันคำแนะนำจากเหล่าผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถจัดการกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและปกป้องพนักงานในช่วงเทศกาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วงเทศกาลวันหยุดมักจะมีประเด็นที่ควรจะพิจารณา รวมทั้งความท้าทายที่เกี่ยวกับการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความปลอดภัยและสุขภาวะของพนักงานที่มีความแตกต่างและหลากหลาย ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยและในระยะยาว รวมถึงเหตุการณ์ที่อาจจะต้องเผชิญกับสภาพอากาศสุดขั้วและอาชญากรรม ซึ่งอาจจะเป็นภัยคุกคามสำคัญที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการเดินทาง

ความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น การหลอกลวง การล้วงกระเป๋า และหนังสือเดินทางสูญหาย เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว และในสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่น โดยเฉพาะตามงานเทศกาล ตลาดคริสต์มาส และพิธีทางศาสนา ยิ่งมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงเหล่านี้มากยิ่งขึ้น

สราวุฒิ ธัมจุล ผู้จัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส กล่าวว่า "ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์หรือเศรษฐกิจสังคม ภัยธรรมชาติ ตลอดจนภัยคุกคามอื่น ๆ ทำให้นักเดินทางต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ และเตรียมพร้อมหากมีการประกาศล่วงหน้าอย่างกะทันหันซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในวงกว้าง องค์กรต่าง ๆ ควรเน้นย้ำให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงก่อนการเดินทาง ตลอดจนตระหนักรู้ในเรื่องสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อที่พนักงานจะได้รับมือกับความเสี่ยงจากการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

นอกจากนี้ สิ่งสำคัญสำหรับองค์กรคือ ต้องมีวิธีการสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อรายงานเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจว่าพนักงานจะได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุจำเป็น ทั้งนี้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ ๆ การสื่อสารเชิงรุกที่ชัดเจนและครอบคลุม ซึ่งรวมถึงการตอบสนองขององค์กรจากฝ่ายบริหารจัดการความปลอดภัย จะช่วยคลายความวิตกกังวล และทำให้การดำเนินขั้นตอนต่อ ๆ ไปมีความชัดเจนขึ้น องค์กรต่าง ๆ ควรใช้มาตรการเชิงรุกและส่งเสริมวัฒนธรรมการตระหนักรู้ถึงความเสี่ยง เพื่อให้พนักงานมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาลวันหยุดได้อย่างปลอดภัยและห่างไกลโรค”

นพ.จามร เงินจารี ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส กล่าวว่า “สุขภาพและสุขภาวะของบุคลากรควรเป็นเรื่องที่องค์กรให้ความสำคัญสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลวันหยุดที่การเดินทางและการเฉลิมฉลองอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาวะโดยรวมได้ องค์กรต่าง ๆ ควรแนะนำให้พนักงานเตรียมยาที่จำเป็นให้พร้อม ดื่มน้ำและนอนหลับให้เพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วย ควรจัดให้มีบริการการแพทย์ทางไกลเพื่อช่วยให้พนักงานเข้าถึงคำแนะนำและขอคำปรึกษาจากแพทย์ได้อย่างสะดวกและทันท่วงที รวมถึงการสร้างความมั่นใจว่าพนักงานจะได้รับการดูแลที่รวดเร็วและเหมาะสมหากรู้สึกไม่สบายระหว่างการเดินทาง”

เคล็ดลับการเดินทางให้ปลอดภัยและสุขภาพดีที่องค์กรต่าง ๆ ควรแนะนำพนักงาน เพื่อการเดินทางอย่างราบรื่นในช่วงเทศกาล:

1.    คอยติดตามข้อมูลข่าวสารและเตรียมตัวให้พร้อม: สนับสนุนให้พนักงานทำแบบประเมินความเสี่ยงก่อนการเดินทาง พร้อมทั้งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินทางและข้อควรระวังด้านสุขภาพ

2.    ส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะ: ส่งเสริมให้พนักงานทำนัดเพื่อเข้ารับคำปรึกษาด้านสุขภาพล่วงหน้าก่อนการเดินทาง

3.    รู้จักวิธีเอาตัวรอดในสถานที่ที่ผู้คนแออัด: ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ และเชื่อในสัญชาตญาณของตนเอง เตือนพนักงานให้สังเกตสิ่งรอบตัว คอยระแวดระวัง และเก็บของมีค่าให้ปลอดภัยหรือไม่ให้คลาดสายตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ท่ามกลางฝูงชนจำนวนมาก

4.    เข้าใจความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม: ส่งเสริมให้พนักงานเคารพขนบธรรมเนียมและประเพณีของสถานที่ที่จะเดินทางไป ควรแต่งกายให้เหมาะสมและหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมที่อาจจะถือว่าเป็นการล่วงละเมิด

5.    บริหารจัดการแผนการเดินทางให้มีความยืดหยุ่น: แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีความสำคัญ พนักงานควรมีแผนสำรองสำหรับเหตุไม่คาดฝัน วันที่/เส้นทางขาไปและขากลับควรมีความยืดหยุ่น และควรเผื่อเวลาในการเดินทาง เนื่องจากการจราจรในสนามบิน สถานีขนส่ง และบนท้องถนน อาจจะหนาแน่นเป็นพิเศษ

6.    กินดื่มให้สนุก แต่ก็ห้ามตกข่าว: ย้ำเตือนพนักงานให้ดื่มน้ำและพักผ่อนให้เพียงพอ รวมทั้งเตรียมยาที่จำเป็นให้พร้อม ตลอดจนตรวจสอบสภาพอากาศและศึกษาข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ที่จะเดินทางไป ที่พัก และการเกิดเหตุอาชญากรรมในพื้นที่ที่เป็นจุดหมายปลายทาง  

 

For media inquiries, please contact:

Nichakan Bussayasakul

Email: Nichakan.b@internationalsos.com

About the International SOS Group of Companies

The International SOS Group of Companies is in the business of saving lives, protecting your global workforce from health and security threats. Wherever you are, we deliver customised health, security risk management and wellbeing solutions to fuel your growth and productivity.

In the event of extreme weather, an epidemic or a security incident, we provide an immediate response providing peace of mind. Our innovative technology and medical and security expertise focus on prevention, offering real-time, actionable insights and on-the-ground quality delivery. We help protect your people, your organisation’s reputation, as well as support your compliance reporting needs. By partnering with us, organisations can fulfil their Duty of Care responsibilities, while empowering business resilience, continuity, and sustainability.

Founded in 1985, the International SOS Group, headquartered in London & Singapore, is trusted by 9,500 organisations, including the majority of the Fortune Global 500 as well as mid-size enterprises, governments, educational institutions, and NGOs. 13,000 multi-cultural security, medical, logistics and digital experts stand by you to provide support & assistance from over 1,000 locations in 90 countries, 24/7, 365 days. 

To protect your workforce, we are at your fingertips: www.internationalsos.com


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.