Header Ads

ลาลามูฟ เข้าพบนายกเมืองพัทยา

 LLM%20x%20Pattaya%20Governor%20KV 

นายเบน ลิน (ที่ จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลาลามูฟ อีซี่แวน (ประเทศไทย) จำกัด เข้าคารวะ            นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ (ที่ จากซ้าย) นายกเมืองพัทยา เนื่องในในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2567 พร้อมแนะนำธุรกิจแพลตฟอร์มลาลามูฟ และหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เมืองพัทยา โดยมี  นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ (คนขวาสุด) เลขานุการนายกเมืองพัทยา และ นางทิชากร วรวงศ์วัฒนะ (คนซ้ายสุด) ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ลาลามูฟ อีซี่แวน (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมด้วย ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมื่อวันก่อน

 

รายชื่อบุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

  1. นางทิชากร วรวงศ์วัฒนะ     ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ลาลามูฟ อีซี่แวน (ประเทศไทยจำกัด
  2. ..ปาลิตา ตีระมาศวณิช     ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด
  3. นายเบน ลิน                    กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลาลามูฟ อีซี่แวน (ประเทศไทยจำกัด
  4. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์    นายกเมืองพัทยา
  5. นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ     เลขานุการนายกเมืองพัทยา

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.