Header Ads

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมสนับสนุนผลิตภัฑณ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภาคใต้

 

    มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมสนับสนุนผลิตภัฑณ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภาคใต้

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567  มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย ธีระชัย ขันธิกุล กรรมการ รองเลขาธิการ และผู้ช่วยรองเหรัญญิก  มอบผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ยำยำ จัมโบ้” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ผ่านศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ รวมมูลค่า 245,000 บาท แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สุชาดา สภาพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ  เป็นผู้แทนในการรับมอบฯ

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.