Header Ads

Eye Level ประเทศไทย มอบทุนการศึกษา สร้างนิยามใหม่ของความรับผิดชอบต่อสังคม

Eye Level ประเทศไทย มอบทุนการศึกษา สร้างนิยามใหม่ของความรับผิดชอบต่อสังคม


กรุงเทพฯ--พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็


Eye Level ประเทศไทย ตระหนักถึงการให้การศึกษาอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมไทย เราจึงได้สนับสนุนการให้ทุนกับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนพระราม กาญจนาภิเษก จำนวน 10 ทุน ประกอบด้วยคณิตศาสตร์ ทุน และภาษาอังกฤษ ทุน


ทุนนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ธันวาคม 2566 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทั้ง 10 คนได้เข้ามาสัมผัส เจาะลึก และเข้าใจระบบการศึกษาแบบใหม่ของ Eye Level ที่มุ่งสร้างนักเรียนที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเป็น (Self-Directed Learning) รู้วิธีคิดวิเคราะห์ มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต


Eye Level ประเทศไทย มุ่งเน้นทั้งด้านความแข็งแกร่งทางวิชาการ การวางรากฐานที่มั่นคง รวมถึงการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติควบคู่กันไปด้วย


สิ่งที่ทำให้ Eye Level ประเทศไทยแตกต่างและโดดเด่นคือ ระบบการศึกษาอย่างมืออาชีพ ได้มาตรฐานสากล เข้าใจพัฒนาการของเยาวชนอย่างเป็นขั้นตอน ภายใต้สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม และยังกอปรไปด้วยวิสัยทัศน์ในการตอบแทนชุมชนและสังคมอีกด้วย


เกี่ยวกับ Eye Level


Eye Level คือองค์กรการศึกษาระดับโลกที่มุ่งมั่นเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของเด็ก ๆ ผ่านโปรแกรมการเรียนที่ปรับให้เข้ากับแต่ละบุคคล เราให้ความสำคัญในการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และความสำเร็จทางวิชาการที่แข็งแกร่ง เรามุ่งสร้างเด็ก ๆ ให้เป็นนักแก้ปัญหา นักคิดวิเคราะห์ และผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต


รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/2313828/These_ten_students_embarked_a_six_month_journey_academic_growth_social.jpg


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.