Header Ads

ไปรษณีย์ไทย ร่วมกับ กปร. เอสซีจีพี ส่ง “ตู้วางหนังสือ” จากแคมเปญ reBOX สู่ “โรงเรียนวัฒนธรรม (หลัก


ไปรษณีย์ไทย ร่วมกับ กปรเอสซีจีพี ส่ง “ตู้วางหนังสือ” จากแคมเปญ reBOX

สู่ “โรงเรียนวัฒนธรรม (หลัก 67)” สปป.ลาว

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี แพ็คเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งตู้วางหนังสือจากโครงการ reBOX ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรม (หลัก 67) เมืองโพนโฮง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับเยาวชน พร้อมเป็นต้นแบบการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และสร้างเครือข่ายด้านความยั่งยืน

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย และ SCGP ได้นำกล่อง/ ซองที่ไม่ได้ใช้แล้วจากแคมเปญ reBOX ที่รวบรวมจากคนไทย และหน่วยงานพันธมิตรทั่วประเทศ มารีไซเคิลเป็นอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา คือ ตู้วางหนังสือสำหรับเก็บรักษาสื่อการเรียนรู้ที่มีความแข็งแรง ทนทาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการส่งมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ ให้ได้มีตู้วางหนังสือใหม่ในห้องสมุด ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งในด้านคุณสมบัติการใช้งาน และการเป็นต้นแบบแห่งความสร้างสรรค์

    image.png

“โรงเรียนวัฒนธรรม (หลัก 67) เมืองโพนโฮง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือโรงเรียนแห่งนี้มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทรงสนับสนุนทั้งในด้านการเรียนการสอน ด้านวิชาชีพ สุขภาพและอนามัย การพัฒนาสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และได้ทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนเป็นประจำทุกปี ไปรษณีย์ไทย SCGP จึงได้ดำเนินความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งมอบตู้วางหนังสือจากโครงการ reBOX ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรม (หลัก 67)

โครงการ reBOX นอกจากจะเป็นต้นแบบด้านการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าแล้ว ไปรษณีย์ไทยยังมุ่งนำโครงการนี้สร้างสัมพันธ์ในด้านความยั่งยืนกับ สปป.ลาว ซึ่งแต่เดิมมีความร่วมมือกับรัฐวิสาหกิจไปรษณีย์ลาว (Entreprise des Postes Lao : ปนล) ทั้งในด้านเส้นทางการขนส่ง และการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงพร้อมที่จะถ่ายทอดความยั่งยืนในมิติอื่น ๆ เช่น แนวทางปรับเปลี่ยนยานยนต์เชื้อเพลิงมาเป็นยานยนต์ไฟฟ้า การลดภาระด้านเอกสารกระดาษมาสู่เอกสารดิจิทัลเพื่อลดปัญหาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ปริมาณขยะ ตลอดจนร่วมกันเป็นเครือข่ายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) เพื่อมุ่งประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ติดตามข่าวสารไปรษณีย์ไทยเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์: www.thailandpost.co.th
เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
เอ็กซ์ : @Thailand_Post
ไลน์ออฟฟิเชียล : @Thailand Post
ติ๊กต็อก : @thailandpostchannel


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.