Header Ads

กลุ่มงานตลาดการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Financial Markets)ประเมินค่าเงินบาทวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบ 34.70-34.95 บาท/ดอลลาร์ ค่าเงินบาทประจำวันที่ 9 มกราคม 2567

  


กลุ่มงานตลาดการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Financial Markets)ประเมินค่าเงินบาทวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบ 34.70-34.95 บาท/ดอลลาร์

ค่าเงินบาทประจำวันที่ 9 มกราคม 2567

Market update by SCBFM: 9 มกราคม 2567

กลุ่มงานตลาดการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเมินค่าเงินบาทวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบ 34.70-34.95 บาท/ดอลลาร์

เงินบาทอ่อนค่าลงเร็วเมื่อวานนี้ หลังมีข่าวว่านายกฯ ไม่เห็นด้วยกับการขึ้นดอกเบี้ยของ กนง. และขอให้ ธปท. พิจารณาการลดดอกเบี้ยลงเพื่อช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจ 

กฤษฎีกาตอบรับรัฐบาลมีอำนาจออกเงินกู้เพื่อดำเนินโครงการ Digital Wallet ได้ แต่ให้ทำภายใต้มาตรา 53 และ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง

ทางการจีนพิจารณาลด Reserve Requirement Ratio (RRR) เพื่อกระตุ้นให้มีการปล่อยสินเชื่อลงสู่เศรษฐกิจมากขึ้น


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.