Header Ads

ไทยวิวัฒน์ รับสมัครโครงการ Thaivivat Innovation Camp 2024

ไทยวิวัฒน์ รับสมัครโครงการ Thaivivat Innovation Camp 2024

ประกันภัยไทยวิวัฒน์ เดินหน้าพัฒนาการศึกษาและศักยภาพเด็กและเยาวชน ขับเคลื่อนการเติบโตและพัฒนานวัตกรรมด้านการประกันภัยหวังจัดการความเสี่ยงของสังคมไทยในอนาคต ประกาศจัดโครงการประกวดประกันภัยสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน Thavivat Innovation Camp 2024 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 100,000 บาท เปิดโอกาสการเรียนรู้ด้านการพัฒนานวัตกรรมด้านการประกันภัย พร้อมติดอาวุธที่สอดรับกับความต้องการของยุคสมัยเพื่อลดความเสี่ยงอย่างยั่งยืนในอนาคต เชิญชวนเยาวชนรุ่นใหม่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด วันนี้ – 5 กุมภาพันธ์ 2567

โดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ที่กำลังศึกษาอยู่ระหว่างระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา และระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สามารถส่งผลงานแนวคิดโครงการพัฒนานวัตกรรมด้านการประกันภัย ประเภททีม ทีมละไม่เกิน 4 คน ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ภายใต้โจทย์และแนวคิด Innovation for Green Society


โดยมีองค์ประกอบของ loT, AI, Big Data หรือ Lifestyle ในการนำเสนอโครงการ โดยรูปแบบโครงการประกวดแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือรอบแรกส่งผลงาน Proposal แนวคิดโครงการนวัตกรรมประกันภัยสร้างสรรค์เข้า และรอบที่ 2 คัดเลือกผลงาน 8 ทีมสุดท้าย เข้าร่วมกิจกรรม Thaivivat Innovation Camp และ Idea Pitching นำเสนอโครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ด้านการพัฒนานวัตกรรมด้านการประกันภัยจากประสบการณ์จริง จากผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ ในรอบตัดสิน

ทั้งนี้ สำหรับเยาวชนที่สนใจ สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผ่านเว็บไซต์ www.thaivivat.co.th หรือดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://thaivivat.info/3vB3pO8 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาการตลาด โทร.1231 ต่อ 4052 ตั้งแต่วันนี้ – 5 กุมภาพันธ์ 2567 หรือตลอดระยะเวลาโครงการ

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.