Header Ads

จุฬาฯ ครองอันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทย จากการจัดอันดับโดย THE Asia University Rankings 2024

 จุฬาฯ ครองอันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทยจากการจัดอันดับโดย THE Asia University


 Rankings 2024

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผงาดเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ ของไทย และ Top 200 ของเอเชีย จากการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีที่สุดในเอเชีย THE Asia University Rankings 2024 ซึ่งประกาศผลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ พฤษภาคม 2567 โดยอันดับของจุฬาฯ ขยับขึ้นจากเมื่อปีที่แล้วถึง 102 อันดับ จากสถาบันอุดมศึกษาในเอเชียที่ได้รับการจัดอันดับจำนวนทั้งสิ้น 739 แห่ง (ไม่นับรวมสถาบันที่ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ หรือ Reporter) ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วที่มีสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 669 แห่ง โดยมีมหาวิทยาลัยไทยได้รับการจัดอันดับจำนวน 19 แห่ง

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE Asia University Rankings 2024 ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครองอันดับ มหาวิทยาลัยไทย และอันดับ 117 ของเอเชีย เป็นผลมาจากผลงานความโดดเด่นจาก ตัวชี้วัดในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยครั้งนี้ ได้แก่ การเรียนการสอน (Teaching) 24.5%  การจัดการระบบนิเวศการวิจัย (Research Environment) 28%  คุณภาพการวิจัย (Research Quality) 30%  รายได้จากผลงานลิขสิทธิ์และนวัตกรรม (Industry) 10%  และความเป็นสากล (International outlook) 7.5%

 

ติดตามผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมได้ที่

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2024/regional-ranking

ติดตามเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวชี้วัดในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยครั้งนี้ได้ที่

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/asia-university-rankings-2024-methodology

***********************


หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นนี้ สามารถติดต่อเพื่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณฐนิตา หวังวณิชพันธุ์  ศูนย์สื่อสารองค์กร โทร. (+66) 2218 3280  หรืออีเมล thanita.w@chula.ac.th


***********************


“จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม และได้รับการจัดอันดับว่าเป็นมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงติด 100 อันดับแรกของโลกด้านชื่อเสียงทางวิชาการ โดย (QSWorld University Rankings 2021-2022

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.