Header Ads

สมัครด่วน !!! เปิดรับสมัครนักศึกษา 3 หลักสูตรแกะ กล่อง มทร.ล้านนา วิทยาเขตจอมทอง

 


สมัครด่วน !!เปิดรับสมัครนักศึกษา 3 หลักสูตรแกะ


กล่อง มทร.ล้านนา วิทยาเขตจอมทอง


นายอัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา เปิดเผยว่ามทร.ล้านนา เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน รวมถึงมีการปรับปรุงหลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม สอดคล้องกับพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย ในการขยายโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาสู่ท้องถิ่น ในปีการศึกษา 2567 ปีนี้จึงเป็นปีแรกที่ทางมทร.ล้านนา จะเปิดรับนักศึกษาวิทยาเขตจอมทอง หลังจากหยุดการเรียนการสอนไปเมื่อปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และอัตราเด็กเกิดน้อยลง

นายอัคค์สัจจา กล่าวต่อว่า เดิมมทร.ล้านนา จอมทอง ได้มีการจัดเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษจอมทอง และทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้น โดยเปิดใน 4 หลักสูตร หรือ หลักสูตรการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว และหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศ แต่ด้วยสถานการณ์วิกฤตด้านประชากร เด็กเกิดใหม่น้อยลง และการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีการปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 ซึ่งตอนนี้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์ หลักสูตร คณาจารย์บุคลากร และอาคารสถานที่ จึงได้เปิดการเรียนการสอนอีกครั้งใน หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิต สาขาระบบสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและบริการ

หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนนั้น รองรับความต้องการของตลาดในพื้นที่จอมทอง และอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งในพื้นที่จอมทองมีวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง แต่ไม่มีมหาวิทยาลัย ทำให้น้องๆ นักเรียนอาชีวะที่เรียนต้องไปทำงานในเมือง ทั้งที่มีข้อจำกัดทางรายได้ของครอบครัว ดังนั้น มทร.ล้านนา จอมทอง จะเป็นพื้นที่ขยายโอกาสแก่เด็กในพื้นที่ โดยในวิทยาเขตดังกล่าวจะเปิดรับสมัครนักศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2567ซึ่งจะเปิดรับหลักสูตรละ 30 คน รวม 90 คน” นายอัคค์สัจจา กล่าว

ทั้งนี้ นอกจากเปิดการเรียนการสอนทั้ง  3 หลักสูตรแล้ว มทร.ล้านนา จอมทอง จะมีการเปิดหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเป็นการเพิ่มเติมทักษะ องค์ความรู้ให้แก่นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้พัฒนาฝีมือ และเรียนรู้ไอเดีย หรือเครื่องมือสมัยใหม่ๆ ซึ่ง มทร.ล้านนา จอมทอง ตั้งอยู่ในหุบเขา และใกล้สถานที่ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ อีกทั้งอ.จอมทอง เป็นเมืองศิลปวัฒนธรรม มีงานหัตถกรรม หัตถศิลป์  และมีวัฒนธรรมการกิน การเป็นอยู่อย่างสงบ เรียบง่าย อบอุ่น และหากนักศึกษาพื้นที่ใกล้เคียงมาเรียนที่ มทร.ล้านนา จอมทอง มหาวิทยาลัยมีหอพักไว้รองรับ และมีรถรับส่งถ้าต้องไปเรียนที่มทร.ล้านนา วิทยาเขตอื่นๆ ฉะนั้น นักเรียนที่มาสมัครเรียนที่มทร.ล้านนา จอมทอง สามารถมั่นใจทั้งเรื่องความพร้อมของบุคลากร สถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ และความปลอดภัยอย่างแน่นอน ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียด หรือสมัครได้ที่ https://entrance.rmutl.ac.th/main/ หรือโทร 053 921444 ต่อ 1232, 1234 หรือ 062 4868130

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา โทร. 0-5392-1444 

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.