Header Ads

ทีทีบี เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง อันดับความ น่าเชื่อถือระดับ AA+ สร้างผลตอบแทนไปกับพันธบัตร รัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 20 ปีขึ้นไป

 


ทีทีบี เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง อันดับความ


น่าเชื่อถือระดับ AA+ สร้างผลตอบแทนไปกับพันธบัตร


รัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 20 ปีขึ้นไป


คุ้มครองเงินต้น 100% เมื่อครบกำหนด เปิดจำหน่าย


สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ รายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุน


สถาบัน ตั้งแต่วันที่ 9-15 พฤษภาคม 2567กรุงเทพฯ พฤษภาคม 2567 – ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ชูจุดเด่นคุ้มครองเงินต้น 100เมื่อถือจนครบกำหนด เป็นอีกทางเลือกของการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นตามพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 20 ปีขึ้นไป โดยผลตอบแทนอ้างอิงผลการดำเนินงานของ iShares 20+ Year US Treasury Bond ETF (TLT ETF) และคุ้มครองเงินต้นในเวลาเดียวกันหากถือจนครบกำหนด พร้อมเปิดจำหน่ายให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนสถาบัน ตั้งแต่วันที่ 9 - 15 พฤษภาคม 2567

 

ทีทีบี เปิดเผยว่าจากข้อมูลล่าสุด ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกา ที่เป็นหนึ่งในการกำหนดทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) มีการชะลอตัวลงจากจุดสูงสุดในปี 2022 ส่งผลให้ตลาดเชื่อว่าดอกเบี้ย FED ได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว โดยประมาณการเศรษฐกิจล่าสุด (Fed Economic Projection) ในเดือนมีนาคม 2567 ระบุว่า FED มีโอกาสปรับลดดอกเบี้ยได้ 3-4 ครั้ง ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า อันจะส่งผลให้ราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น

 

ธนาคารได้เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิง iShares 20+ Year US Treasury Bond ETF ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Rating AA+ จาก TRIS Rating (เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566) โดยผลตอบแทนอ้างอิงผลการดำเนินงานของ iShares 20+ Year US Treasury Bond ETF (TLT ETF) ที่มีนโยบายการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 20 ปีขึ้นไป เพื่อเพิ่มทางเลือกการลงทุนในการกระจายความเสี่ยงโดยลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความปลอดภัยสูง พร้อมคุ้มครองเงินต้น 100% เมื่อถือจนครบกำหนด และมีระยะเวลาการลงทุนสั้นเพียง 12 เดือน สำหรับนักลงทุนที่มองหาโซลูชันการลงทุนที่เปิดโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากในจังหวะที่ตลาดเข้าสู่ภาวะดอกเบี้ยขาลง

 

ธนาคารจึงเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าวเพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงการลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งเป็นตราสารที่มีความปลอดภัยสูง พร้อมกับโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีในจังหวะที่วัฏจักรดอกเบี้ยเตรียมเข้าสู่ขาลง หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิง iShares 20+ Year US Treasury Bond ETF เป็นอีกทางเลือกของการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น พร้อมกับคุ้มครองเงินต้นในเวลาเดียวกันเมื่อถือจนครบกำหนด ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าว พร้อมเสนอขายให้กับผู้ลงทุนรายใหญ่ รายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนสถาบัน (HNW&II) โดยลงทุนขั้นต่ำ ล้านบาท เปิดจองซื้อผ่าน ทีทีบีทุกสาขา และ ที่ปรึกษาลูกค้าธนบดี ได้ตั้งแต่วันที่ 9-15 พฤษภาคม 2567 นี้เท่านั้น

 

พิเศษยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้า ttb reserve เพิ่มโอกาสรับคะแนนสะสมประจำปีสูงสุด 180,000 คะแนน เมื่อมียอดรวมทุกผลิตภัณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนด สามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดเอกสิทธิ์การรับคะแนนสะสมพิเศษได้ที่ https://www.ttbbank.com/link/ttbreserve/stnprivilege/pr2024

 

ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 7-16 % ต่อปี

(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)

 

ศึกษารายละเอียดการลงทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ttbbank.com/link/indexlinkednote/pr2024

 

ผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุนได้ที่ทีทีบีทุกสาขา หรือติดต่อ ttb investment line โทร. 1428 กด #4 ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9:00 - 17:30 น. (ยกเว้นวันหยุดธนาคาร)

· การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีความเสี่ยงระดับ เป็นการลงทุนที่มีความซับซ้อนและความเสี่ยงสูงกว่าหุ้นกู้หรือตราสารหนี้ทั่วไป ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลสําคัญ ลักษณะและหลักทรัพย์อ้างอิงของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง จากหนังสือชี้ชวน  Fact Sheet ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

·  ธนาคารมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรเพื่อนำส่งกรมสรรพากรต่อไป

·  ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืน หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ก่อนครบกำหนดอายุได้

·  หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสูง เนื่องจากไม่มีตลาดรอง และมีข้อจำกัดในการขายคืน

·  ผู้ลงทุนมีความจำเป็นในการขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนการลงทุน

 

* * * * * *

#ttbadvisory #หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง #indexlinkednote #structurednote

#ความสำเร็จต่อยอดได้ไม่มีที่สิ้นสุด #ให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคต

#เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น #ttb #MakeREALChange

* * * * * *

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.