Header Ads

DEXON ย้ำเป้ารายได้ 704 ล้านบาท ชูกลยุทธ์ดัน DTC และ DMS ชิงส่วนแบ่ง ทางการตลาด

image placeholderDEXON ย้ำเป้ารายได้ 704 ล้านบาท


ชูกลยุทธ์ดัน DTC และ DMS ชิงส่วนแบ่ง


ทางการตลาด       “ เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี ” ตั้งเป้ารายได้ปี 67 ที่ 704ล้านบาท ลุยขยายตลาดต่างประเทศพร้อมเดินสายโรดโชว์สร้างเครือข่ายใน Big Event ทุกมุมโลก ในประเทศพร้อมดัน DTC และ DMS ชิงมาร์เก็ตแชร์หนุนรายได้ปี 67 โตต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯคาดว่าจะสามารถทำผลงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้


ดร.มัลลิกาแก่กล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ DEXON เปิดเผยว่า ผลประกอบการทางการเงิน(รวมบริษัทย่อย) มีรายได้รวมจำนวน 143  ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2566 ที่ 145 ล้านบาท หรือลดลง 1.9 % รายได้ของบริษัทฯมีลักษณะเป็นวัฎจักรและเป็นผลกระทบตามฤดูกาลจากธรรมชาติธุรกิจการให้บริการของเด็กซ์ซอนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีรายได้ในช่วงครึ่งแรกของปีต่ำกว่าช่วงครึ่งหลังของปีเนื่องด้วยกลุ่มลูกค้าหลักของเด็กซ์ซอนประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานการหยุดโรงงาน หรือการหยุดการเดินเครื่องของเครื่องจักร (Shut Down) เพื่อทำการดูแล ตรวจสอบและซ่อมแซม จำเป็นต้องหยุดเครื่องจักรในช่วงเวลาที่มีปริมาณงานไม่หนาแน่นซึ่งจะเป็นช่วงสิ้นปีทำให้ช่วงเวลาที่กลุ่มลูกค้าพร้อมที่จะให้บริษัทฯเข้าไปให้บริการตรวจสอบด้านวิศวกรรมกระจุกตัวในช่วงไตรมาสที่ 3 และไตรมาส 4 ของทุกๆปี


รายได้ของเด็กซ์ซอนในไตรมาส 1 ปี 2567 อยู่ในกรอบเป้าหมายที่บริษัทฯได้ตั้งไว้ที่140– 145 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยรายได้ของบริษัทฯในไตรมาสที่ 1 ช่วงปี 2561 – 2565 ที่ 109 ล้านบาทและเพิ่มขึ้นเป็น 145 ล้านบาทในปี 2566 โดยบริษัทฯมีแผนที่จะเพิ่มรายได้ให้มีการเติบโตต่อเนื่อง มีความสม่ำเสมอ และลดผลกระทบของรายได้ตามฤดูกาลโดยได้วางกลยุทธ์ผ่านการหารายได้เพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจหลักไปยังตลาดต่างประเทศการค้นหาหุ้นส่วนทางธุรกิจใหม่ๆและการเพิ่มสัดส่วนรายได้ในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงเช่น การลงทุนในบริษัท เด็กซ์ซอน เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (DTC) และ บริษัท เด็กซ์ซอนเมคคานิคอล โซลูชั่นส์ จำกัด (DMS)  ทั้งนี้บริษัทฯมีผลการดำเนินงานขาดทุนจำนวน 6 ล้านบาทโดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการให้บริการที่เกิดจากการผันแปรตามปริมาณงานตรวจสอบจำนวน 5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.9% YoY ซึ่งเป็นต้นทุนด้านโครงการงานให้บริการตรวจสอบต้นทุนด้านบุคลากร และต้นทุนอุปกรณ์ ลำดับต่อมาคือค่าใช้จ่าย SG&A หรือค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทฯมีการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศเยอรมันนีจึงทำให้มีต้นทุนด้านการจัดตั้งบริษัท และต้นทุนด้านบุคลากรเพิ่มขึ้น 5 ล้านบาทหรือคิดเป็น 11%  อย่างไรก็ดีบริษัทฯมีต้นทุนทางการเงินลดลง 2 ล้านบาท YoY หรือลดลง 59.8%  จากการคืนหนี้ระยะสั้นและระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ


เด็กซ์ซอนได้วางกลยุทธ์เชิงรุกในระยะยาวในการดำเนินงานของปี 2567 ด้วยการมุ่งเน้นการกระจายแหล่งที่มาของรายได้(Diversifying revenue streams) และลดผลกระทบเกี่ยวเนื่องจากฤดูกาลซึ่งสามารถทำได้โดยการขยายธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำ (Recurring revenue) เพื่อให้บริษัทฯมีการเติบโตของรายได้ที่มั่นคงสามารถคาดการณ์ได้และสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่อง เช่นศูนย์ฝึกอบรม บริษัท เด็กซ์ซอน เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด (DTC) ซึ่งให้บริการการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและยกระดับความรู้ความสามารถแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรช่วยให้บริษัทฯสามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดนี้และอีกธุรกิจคือบริษัท เด็กซ์ซอน เมคคานิคอล โซลูชั่นส์ จำกัด (DMS)ที่ดำเนินธุรกิจในการให้บริการงานออกแบบทางวิศวกรรม งานประกอบ งานโครงสร้างรวมทั้งงานให้บริการบุคลากรทางด้านเครื่องกลและซ่อมบำรุงทั้งในส่วนงานท่อและโครงสร้างในทุกๆอุตสาหกรรม (Mechanical Solution)ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีต้นทุนลดลงและเป็นผลทำให้ประสิทธิผลของการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้กับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯในระยะยาวขณะเดียวกันบริษัทฯยังให้ความสำคัญกับฐานลูกค้าที่มีอยู่เดิมและความเชี่ยวชาญเฉพาะของบริษัทฯโดยเพิ่มความหลากหลายของบริการให้กับกลุ่มลูกค้าเดิมผ่านการนำเสนอที่จะช่วยส่งเสริมมูลค่าให้กับลูกค้าประจำของบริษัทฯซึ่งเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับความสำเร็จในตลาดเป้าหมายใหม่ของบริษัทฯพร้อมทั้งยังมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยธุรกิจใหม่ เพื่อขยายฐานการตลาดและโอกาสทางรายได้ บริษัทฯเชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกที่จะขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศจะสามารถเพิ่มฐานรายได้ให้กับบริษัทฯได้อย่างมีนัยสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.