Header Ads

มูลนิธิไทยคม นำโดย คุณพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ กรรมการบริหารและเลขาธิการมูลนิธิไทยคม ร่วมมือกับ สสส. จัดงาน ‘Mindful Educator Workshop’

มูลนิธิไทยคม นำโดย คุณพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ กรรมการบริหารและเลขาธิการมูลนิธิไทยคม ร่วมมือกับ สสส. จัดงาน ‘Mindful Educator Workshop’

มูลนิธิไทยคม นำโดย คุณพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ กรรมการบริหารและเลขาธิการมูลนิธิไทยคม ร่วมมือกับ สสส. จัดงาน ‘Mindful Educator Workshop’ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคุณครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำร่อง 20 โรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมมอบกล่องการเรียนรู้ Present is Present Mindful Toolbox เพื่อให้คุณครูมีเครื่องมือในการพัฒนาเด็กให้ได้เรียนรู้ทางด้านจิตใจอย่างสนุก และสร้างสรรค์ สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัย

เราเชื่อว่า การพัฒนาทางด้านจิตใจไม่ใช่เป็นเพียงการสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้เด็กไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้เติบโตมาเป็นพลเมืองโลกที่มีความรับผิดชอบทั้งต่อตัวเอง ผู้อื่น และสังคม เติบโตได้แบบมีความสุข และมีคุณภาพแบบเท่าทันโลกยุคใหม่

คุณพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ กล่าวถึงความสำคัญของการพัฒนาทางจิตใจในเด็กปฐมวัยว่า “โลกทุกวันนี้แคบลง คนเราเข้าถึงกันง่ายขึ้น การเข้าถึงความรู้ภายนอกต่างๆ ทำได้รวดเร็วและง่ายดาย จนบางครั้งเราหลงลืมอะไรบางอย่าง นั่นคือการกลับมาเชื่อมต่อกับตัวเอง การที่เราลุกขึ้นมาทำกิจกรรมเหล่านี้ เพราะอยากให้มูลนิธิเป็นตัวแทน เป็นกระบอกเสียงเล็กๆ ในการช่วยสื่อสารว่า อย่ามองข้ามการให้โอกาสเด็กที่จะได้กลับมาศึกษาเรียนรู้โลกภายในจิตใจของพวกเขาเอง ให้โอกาสพวกเขาได้กลับมาตระหนักถึงตัวตน  ความรู้สึก และความต้องการที่แท้จริง กลับมาทบทวนว่าเขาเองเกิดมาคือใคร คุณค่าคืออะไร รู้สึกอะไร และทําอะไร กลับมาทันเห็นว่าเขาสื่อสารกับคนอื่นได้ตรงกับที่รู้สึกจริงรึเปล่า การกระทำมีผลกระทบกับใครและอะไรบ้างไหม การปลูกฝังการเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ตั้งแต่ยังเล็ก จะทำให้เด็กเติบโตมาแบบรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง จิตใจเข็มแข็ง มีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งต่อตนเองและผู้อื่น มีภูมิคุ้มกันทางใจและไม่เปราะบางกับโลกที่มีความท้าทายนี้” 

กิจกรรมมุ่งเน้นการทำ Workshop ให้คุณครูกลับมาเรียนรู้โลกภายในของตัวเอง มองเห็นสภาวะอารมณ์ความรู้สึก และความต้องการของครู ที่แยกจากความรู้สึก และความต้องการของเด็ก และตระหนักถึงความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างครูกับเด็ก เท่าทันการแสดงออกของตนเอง เพราะคำพูดและการกระทำทุกอย่างของครู มีความหมายประทับในใจ และสามารถส่งผลกระทบกับเด็กได้จนถึงตอนโต นอกจากนี้ยังมีกระบวนการพาให้คุณครูละบทบาทและกลับไปเป็นเด็ก กลับไปจดจำความรู้สึก “เล่นอย่างสนุก” อีกครั้ง เพื่อครูสัมผัสใจเด็กๆ ได้มากขึ้นสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความหมายต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยอย่างแท้จริง และสุดท้าย พาใช้เครื่องมือภายในกล่อง Mindful Toolbox เพื่อให้ครูบูรณาการ การเรียนการสอนทางด้านสติอย่างสนุกและสร้างสรรค์เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย


“เราเชื่อว่าคุณครูทุกท่าน เป็นหน่วยหลักที่จะต้องไปคอนเน็คกับเด็กๆ ทางมูลนิธิยินดีที่มาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแชร์กันในวันนี้ ขอฝากเรื่องการเรียนรู้ทางด้านจิตใจให้กับเด็กๆ อยู่ในความดูแลของคุณครูทุกท่าน ให้เด็กมีความสุข เป็นเด็ก Strong minded จิตใจเข้มแข็งของสังคมไทยต่อไป” คุณพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ 

คุณกัญญ์ชลา เดชานุภาพฤทธา กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิไทยคม ได้กล่าวเสริมว่า “ขอขอบคุณทุกความร่วมมือจากหลายภาคส่วน สสส และภาคีเครือข่าย ที่เห็นความสำคัญของงานนี้ร่วมกัน รวมถึง Mappa ที่ช่วยออกแบบเครื่องมือ Mindful Toolbox โครงการนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้เรียนรู้การพัฒนาทักษะทางด้านจิตใจ กลับมารู้จักและเท่าทันตัวเอง ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการเด็กในช่วงปฐมวัย และเป็นทักษะอันสำคัญต่อการเติบโตในโลกอนาคตที่มีความเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน สิ่งสำคัญคือระบบนิเวศรอบตัวเด็ก หากคุณพ่อคุณแม่ หรือคุณครูมีความสุข ก็จะส่งต่อพลังงานแห่งความสุขนั้นไปให้เด็กๆ ได้เช่นกัน ทางมูลนิธิไทยคมหวังว่า กิจกรรมในวันนี้ จะสร้างแรงบันดาลใจ เติมทักษะพร้อมชุดเครื่องมือ และที่สำคัญคือมอบความสุขให้คุณครู เพื่อคุณครูจะสามารถส่งต่อความสุขนี้ไปให้เด็กๆ ต่อไปค่ะ”

เกี่ยวกับ Present is Present Mindful Toolbox เป็นเครื่องมือที่ช่วยฝึกทักษะการกลับมาอยู่กับปัจจุบัน เสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจสำหรับเด็กปฐมวัย สอนให้รู้จักและจัดการอารมณ์ความคิดของตน ผ่านกิจกรรม 4 กลุ่ม ได้แก่ The Feeling (รู้ความรู้สึก) เรียนรู้ด้วยวงล้อความรู้สึก เกมจับคู่ความรู้สึก และเกมทายอารมณ์ The Focusing (รู้จดจ่อ ใส่ใจ) เรียนรู้ไปกับก้อนหินทั้งห้า ที่จะมาสร้างสภาวะจดจ่อ ใส่ใจ The Breathing (รู้ลมหายใจ) สนุกไปกับนิทาน ‘เมื่อลมหายใจกลายเป็นก้อนเมฆ’ และการสร้างมุมลมหายใจด้วยผืนผ้า และ The Grounding (รู้ผัสสะ หยั่งรากมั่นคง) ชุดการ์ด Grounding ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าที่จะพาการรับรู้กลับมายังร่างกาย และชุดการ์ดช่วยย้ำเตือนถึงคุณค่าของตัวเองเพื่อสร้างวันที่ดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Inbox เพจมูลนิธิไทยคม https://www.facebook.com/fanpagethaicom


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.