Header Ads

จีเอเบิล ชี้ Multi-Cloud ตัวช่วยพลิกโฉมองค์กรยุ คดิจิทัล ตอบโจทย์ลูกค้าทุกภาคอุตสาหกรรม ลด ต้นทุนและควบคุมข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

LOGO%20G-Able


จีเอเบิล ชี้ Multi-Cloud ตัวช่วยพลิกโฉมองค์กรยุ


คดิจิทัล ตอบโจทย์ลูกค้าทุกภาคอุตสาหกรรม ลด


ต้นทุนและควบคุมข้อมูล


ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 

บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้าน "Tech Enabler" ที่ช่วยยกระดับธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลในทุกมิติ ยังคงมุ่งมั่นในการเพิ่มขีดสามารถในการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลโซลูชันที่ทันสมัยตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจองค์กร พร้อมนำธุรกิจองค์กรลูกค้าเข้าสู่ยุคของการทำงานบนคลาวด์เต็มรูปแบบด้วยบริการ Multi-Cloud ตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านระบบคลาวด์ ช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล ผู้ใช้งานสามารถพัฒนา เรียกใช้ และรักษาความปลอดภัยแอปพลิเคชันต่างๆ บนคลาวด์ได้อย่างมีเสถียรภาพ มีอิสระ ยืดหยุ่น และปลอดภัย ผ่านการใช้งานคลาวด์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย G-Able Multi-Cloud Billing Services และ FinOps ตัวช่วยบริหารจัดการทรัพยากรคลาวด์ในแต่ละธุรกิจองค์กรให้มีประสิทธิภาพคุ้มค่าสูงสุด ด้วยความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการทำงานที่มากขึ้นจึงช่วยให้ธุรกิจองค์กรในยุคดิจิทัลามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วขณะเดียวกันก็สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่มากขึ้นด้วย

 

นายอุกฤษฏ์ วงศราวิทย์ ประธานบริหารสายงานปฏิบัติการ และประธานบริหารสายงานโซลูชันและเทคโนโลยี บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชนเผยว่า ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เรียกว่าได้เป็นยุคที่คลาวด์มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น Public Cloud, Private Cloud หรือ Hybrid Cloud ที่จะช่วยทำให้องค์กรสามารถพลิกโฉมสู่ Digital Transformation ให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืนรวมทั้งเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้ทันต่อสถานการณ์โลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในปัจจุบันทั้ง Public Cloud, Private Cloud หรือ Hybrid Cloud อาจจะยังไม่เพียงพออีกต่อไปสำหรับองค์กรยุคใหม่ จึงถึงเวลาแล้วที่ต้องขยับสู่การใช้ Multi-Cloud ซึ่งในหลายๆ ธุรกิจเริ่มเล็งเห็นถึงประโยชน์ของ Multi-Cloud ที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ สามารถควบคุมต้นทุนได้ดี เพราะมีทั้งความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามสถานการณ์จริง และปลอดภัย ที่สำคัญสามารถเลือกใช้บริการ Public Cloud ที่เหมาะสมจากผู้ให้บริการต่างๆ ตามความต้องการได้อย่างอิสระ เพราะการกระจายการใช้งานบนหลายๆ คลาวด์ จะช่วยลดความเสี่ยงจากการล่มของระบบหรือปัญหาจากผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งได้ดียิ่งขึ้นากข้อมูลของ Gartner  ได้ระบุว่าภายในปี 2027 40% ขององค์กรธุรกิจต่างๆ จะเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ และความคาดหวังในการใช้งาน Multi-Cloud เนื่องจากความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับประโยชน์และ ความท้าทายของการประมวลผลแบบ Multi-Cloud เนื่องจากองค์กรต่างๆ พยายามที่จะสร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัยกับความยืดหยุ่น และต้องการเลือกใช้บริการคลาวด์ได้อย่างอิสระ ซึ่งตรงนี้ถือเป็นโอกาสที่จีเอเบิล มองว่า Multi-Cloud จะมีการเติบโตเกิดขึ้นในอนาคต จึงได้มีการพัฒนาบริการ G-Able Multi-Cloud Architect and Consulting ผ่านการให้คำปรึกษาวางแผนและออกแบบการจัดการสถาปัตยกรรมผ่านการเลือกใช้งานจากหลายคลาวด์ให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจองค์กร เพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์จาก Multi-Cloud ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบริการ G-Able Multi-Cloud Billing Services และ FinOps ตัวช่วยบริหารจัดการทรัพยากรคลาวด์ให้มีประสิทธิภาพทางการเงิน เพื่อให้ธุรกิจองค์กรใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด พร้อมด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์หลายปีในด้าน Enterprise Solutions and Services จากการทำงานร่วมกับบริษัทไอทีชั้นนำระดับโลก เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าในทุกภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจะได้รับการดูแลโดยมืออาชีพ


โดยจุดเด่นที่สำคัญของจีเอเบิล ในฐานะผู้ให้บริการด้านคลาวด์มาอย่างยาวนานคือ การบริหารจัดการเพื่อใช้งาน Multi-Cloud ย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้งานสามารถเปรียบเทียบต้นทุนการใช้งานคลาวด์ก่อนและหลังการ ซึ่งจะช่วยให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้งาน Multi-Cloud ผ่าน 3  ปัจจัยหลัก ดังนี้

1.   กระบวนการบริหารจัดการการเงินสำหรับคลาวด์ (Cloud Financial Management) ที่เหมาะสม

2.   บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการปรับแต่งประสิทธิภาพด้านเทคนิค และเชี่ยวชาญการนำเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้ในงานจริง (Experience of Cost Optimization and Cloud Technology Adoption)

3.   เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับบริหารจัดการและดูแลคลาวด์อย่างมีประสิทธิภาพ (Cloud Management Tools)

 

คุณธีระพงษ์ จันทร Cloud Technology Portfolio Manager บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชนกล่าวว่า การสร้างกลยุทธ์ Multi-Cloud ให้กับลูกค้าจีเอเบิล จะเริ่มจากการเข้าไปช่วยลูกค้าวางกลยุทธ์การใช้ Multi-Cloud  ตั้งแต่ก้าวแรกของการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจที่ชัดเจน ทั้งการวิเคราะห์ความต้องการ ประเภทงาน ความปลอดภัย งบประมาณ การเลือกผู้ให้บริการคลาวด์ที่เหมาะสมกับองค์กร
การออกแบบโครงสร้างระบบ กระจายงานและเชื่อมต่อระบบคลาวด์ การเลือกใช้เครื่องมือจัดการระบบ ที่เหมาะสมทั้ง 
Cloud Security Posture Management (CSPM) และ Cloud Management Platform (CMP) รวมถึงการประเมินและปรับกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง เหนือสิ่งอื่นใดต้องมั่นใจว่าการใช้ Multi-Cloud สอดคล้องกับกฎระเบียบ (Regulatory Compliance) ขององค์กร เพื่อช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในการทำงานบน Cloud ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากความสำเร็จในการบูรณาการการให้บริการ Multi-Cloud แบบ End-to-end ได้มีการนำหลักการ FinOps เข้ามาใช้ แก่ธุรกิจองค์กรในหลายภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการความคล่องตัวและรวดเร็ว ผ่านการใช้งานคลาวด์จากหลายผู้ให้บริการหรือ Multi-Cloud ร่วมกับ Cloud Adoption Journey, Well-Architect Framework ด้วยความเชี่ยวชาญของทีมงาน Certified ในการทำ Consult Design Implement จึงช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมและลดค่าใช้จ่ายคลาวด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 


จีเอเบิลยังคงมุ่งมั่นให้ความสำคัญในการช่วยเหลือธุรกิจองค์กรต่างๆ ให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการทำงานด้วย Multi-Cloud เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้ทรัพยากรได้อย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความยืดหยุ่นและความน่าเชื่อถือในการใช้งานเทคโนโลยี พร้อมกับประสบการณ์และผลลัพธ์ทางธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น
จากความเชี่ยวชาญในการวางโครงสร้างการทำงานระบบคลาวด์ของจีเอเบิล ทำให้ จีเอเบิล มั่นใจในความพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและนำพาลูกค้าไปยังโอกาสทางธุรกิจที่ตั้งเป้าหมายไว้
เพื่อช่วยผลักดันให้ทุกธุรกิจองค์กรสามารถเร่งสร้างนวัตกรรม และบริหารจัดการอนาคตของตัวเองได้ในยุคของ 
Multi-Cloud” นายอุกฤษฏ์ กล่าวทิ้งท้าย

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.