Header Ads

กลุ่มงานตลาดการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Financial Markets) ประเมินค่าเงินบาทวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบ 36.60-36.85 บาท/ดอลลาร์ ค่าเงินบาทประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

 

กลุ่มงานตลาดการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Financial Markets) ประเมินค่าเงินบาทวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบ 36.60-36.85 บาท/ดอลลาร์ 

ค่าเงินบาทประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

Market update by SCBFM: 7 พฤษภาคม 2567

กลุ่มงานตลาดการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเมินค่าเงินบาทวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบ 36.60-36.85 บาท/ดอลลาร์ 

ค่าเงินบาทแข็งค่าต่อ จากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดี ส่วน US Treasury yields ลดลง พร้อมเงินดอลลาร์อ่อนค่าหลังเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาต่ำ

เงินเฟ้อทั่วไปไทยเดือนเมษายนอยู่ที่ 0.19% สูงกว่าเดือนก่อน และสูงกว่าตลาดคาดที่ -0.20% 

การจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm payroll) สหรัฐฯ อยู่ที่ 175,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าตลาดคาด 240,000 ตำแหน่ง ส่วนอัตราว่างงานสูงขึ้นมาที่ 3.9% ด้าน Service PMI ออกมาที่ 51.3 สูงกว่าตลาดคาดที่ 51.0 ทำให้ yields กลับมาสูงขึ้นเล็กน้อย


ธนาคารไทยพาณิชย์ ขอนำส่งข่าว กลุ่มงานตลาดการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Financial Markets) ประเมินค่าเงินบาทวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบ 36.60-36.85 บาท/ดอลลาร์  (7 พ.ค. 2567) มาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์นำเสนอข่าวนะคะ 

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.