Header Ads

TRECA เข้าพบสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไทย เตรียมจัดอบรมการขายอสังหาฯมือสองให้กับ สมาชิก


TRECA เข้าพบสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ไทย เตรียมจัดอบรมการขายอสังหาฯมือสองให้กับ

สมาชิก

    นายชาญวิทย์ รุ่งเรืองผล (ที่ 2 จากซ้าย) และนางดรุณี รุ่งเรืองผล เลขาธิการ สมาคมชุมนุมอสังหาริมทรัพย์ไทย หรือ TRECA เข้าพบนายประวิทย์ อนุศิริ นกยกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย เพื่อแนะนำหลักสูตรการขายอสังหาริมทรัพย์มือสองในระดับนานาชาติ certificate residential speciality (CRS) จากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาและรูปแบบการอบรมที่แตกต่างจากการขายอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป ซึ่งจะเป็นประโยขน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ สมาคม TRECA ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยในการเปิดอบรมหลักสูตรดังกล่าว

    No comments

    Theme images by sololos. Powered by Blogger.